Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Sau Chuyến Đi Nước Ngoài

Sau Chuyến Đi Nước Ngoài

Quý vị có thể đã bị phơi nhiễm với COVID-19 trong chuyến đi của mình. Quý vị có thể cảm thấy khỏe mạnh và không có bất kỳ triệu chứng nào, nhưng quý vị vẫn có thể bị lây nhiễm và lây lan vi-rút cho người khác. Quý vị và bạn đồng hành trong chuyến đi (bao gồm cả trẻ em) có nguy cơ gây rủi ro cho gia đình, bạn bè và cộng đồng trong 14 ngày sau chuyến đi.

Thông tin sau hành trình cho người đã được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin do FDA cho phép:

 • Thực hiện xét nghiệm với xét nghiệm vi-rút từ 3-5 ngày sau khi đi du lịch.
  • Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, hãy tự cách ly để bảo vệ những người xung quanh khỏi việc bị lây nhiễm.
 • Tự theo dõi các triệu chứng của COVID-19; cô lập và đi xét nghiệm nếu quý vị thấy xuất hiện các triệu chứng.
 • Thực hiện theo tất cả các khuyến nghị hoặc yêu cầu của tiểu bang và địa phương sau khi đi du lịch.

Thông tin sau khi đi du lịch dành cho những người chưa được tiêm chủng:

 • Xét nghiệm bằng loại xét nghiệm vi-rút 3-5 ngày sau chuyến đi  ở nhà tự cách ly đủ 7 ngày sau chuyến đi.
  • Dù quý vị xét nghiệm có kết quả âm tính, hãy ở nhà và tự cách ly cho đủ 7 ngày.
  • Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, hãy tự cách ly để bảo vệ những người xung quanh khỏi việc bị lây nhiễm.
 • Nếu quý vị không xét nghiệm, hãy ở nhà và tự cách ly 10 ngày sau chuyến đi.
 • Tránh ở gần những người có nguy cơ  mắc bệnh nghiêm trọng đang tăng cao trong vòng 14 ngày, dù quý vị có thực hiện xét nghiệm hay không.
 • Tự theo dõi các triệu chứng của COVID-19; cô lập và đi xét nghiệm nếu quý vị thấy xuất hiện các triệu chứng.
 • Thực hiện theo tất cả các khuyến nghị hoặc yêu cầu của tiểu bang và địa phương.

Thông tin dành cho người gần đây đã khỏi bệnh COVID-19

Nếu quý vị đã hồi phục sau quá trình theo dõi bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng qua, hãy làm theo tất cả các yêu cầu và khuyến cáo đối với những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ ngoại trừ việc KHÔNG cần xét nghiệm sau 3 - 5 ngày từ hành trình khi đi du lịch trừ khi có triệu chứng. Người ta vẫn có thể cho kết quả dương tính trong thời gian tối đa 3 tháng kể từ khi được chẩn đoán và không lây nhiễm cho người khác.

Quý vị đã được tiêm chủng đầy đủ chưa?

Chúng ta được xem là đã tiêm chủng đầy đủ:

 • 2 tuần sau liều thứ hai với loạt vắc-xin 2-liều như Pfizer hoặc Moderna, hoặc
 • 2 tuần sau khi tiêm vắc-xin đơn liều, như vắc-xin Johnson & Johnson's Janssen

Nếu quý vị không đáp ứng các yêu cầu này, quý vị CHƯA được tiêm chủng đầy đủ.

Phải Làm Gì Khi Bị Nhiễm Bệnh Sau Chuyến Đi Hoặc Có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính

Bất kể tình trạng tiêm chủng của quý vị là gì, nếu quý vị bị bệnh kèm theo sốt, ho hoặc các triệu chứng khác của COVID-19 hoặc xét nghiệm dương tính:

Nếu quý vị có một cuộc hẹn khám bệnh không thể  hoãn lại, hãy gọi đến văn phòng bác sĩ của quý vị để thông báo cho họ quý vị đã mắc hoặc có thể mắc COVID-19. Điều này sẽ giúp mọi người ở văn phòng bảo vệ bản thân họ và các bệnh nhân khác. Xem trang Phải Làm Gì Khi Bị Bệnh của CDC để biết thêm thông tin.