Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Các Ca COVID-19 Tại Hoa Kỳ Do Các Biến Thể

Các Ca COVID-19 Tại Hoa Kỳ Do Các Biến Thể
Cập nhật ngày 22 tháng 1 năm 2021
In

*Các ca bệnh được xác định ở trên dựa vào các mẫu xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và không đại diện cho tổng số các ca bệnh dòng B.1.1.7 có thể đang lưu hành ở Hoa Kỳ và có thể không khớp với số liệu đã được báo cáo bởi các tiểu bang, vùng lãnh thổ, bộ lạc và quan chức địa phương.

†Số liệu sẽ được cập nhật vào thứ Hai, thứ Tư Và thứ Sáu lúc 7:00 giờ tối.