Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Các Ca COVID-19 Tại Hoa Kỳ Do Các Biến Thể

Các Ca COVID-19 Tại Hoa Kỳ Do Các Biến Thể
Cập nhật ngày 10 tháng 4 năm 2021
In

Trang này sẽ không còn được cập nhật sau ngày 12 tháng 4, 2021. Dữ liệu hiện tại thể hiện tỉ lệ mắc các biến thể tại Hoa Kỳ có trong Bộ theo dõi dữ liệu COVID.

Biến thể

Các ca bệnh được báo cáo tại Hoa Kỳ

Số Khu Vực Phân Quyền Báo Cáo

Biến thể

B.1.1.7

Các ca bệnh được báo cáo tại Hoa Kỳ

20915

Số Khu Vực Phân Quyền Báo Cáo

52

Biến thể

B.1.351

Các ca bệnh được báo cáo tại Hoa Kỳ

453

Số Khu Vực Phân Quyền Báo Cáo

36

Biến thể

P.1

Các ca bệnh được báo cáo tại Hoa Kỳ

497

Số Khu Vực Phân Quyền Báo Cáo

31

Các Ca Biến Thể Đáng Lo Ngại tại Hoa Kỳ*†

Tải xuống dữ liệu có thể truy cập [XLS - 877 B]

CDC đang theo dõi các biến thể đáng lo ngại (VOC) này một cách sát sao. Các biến thể này có các đột biến về bộ gen vi-rút, làm thay đổi các đặc tính và khiến cho vi-rút hành động khác đi theo những cách ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe công cộng (vd. gây ra bệnh nghiêm trọng hơn, lây lan dễ dàng hơn giữa mọi người với nhau, đòi hỏi có các phương thức điều trị khác nhau, thay đổi về hiệu quả của các loại vắc-xin hiện tại).

Bản đồ trên thể hiện dữ liệu được báo cáo về ba VOC, B.1.1.7, B.1.351, và P.1. Các biến thể B.1.427 và B.1.429 gần đây đã được phân loại là VOC nhưng hiện chưa xuất hiện trong bản đồ này. Dữ liệu bổ sung có sẵn tại Tỷ Lệ Biến Thể Ở Mỹ.

14/03/21 -Để duy trì một số lượng màu hạn chế và cho phép so sánh dễ dàng hơn giữa các tiểu bang, phạm vi dữ liệu đã thay đổi từ 1-100 thành 1-150.

*Các ca được xác định ở trên dựa vào việc lấy mẫu SARS-CoV-2-các mẫu dương tính và không đại diện cho tổng số các ca dòng B.1.1.7, B.1.351 và P.1 có thể đang lưu hành tại Hoa Kỳ và có thể không khớp với con số được báo cáo từ các viên chức địa phương, tiểu bang, vùng lãnh thổ và bộ lạc.