Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

COVID-19 lây lan như thế nào

COVID-19 lây lan như thế nào
Cập nhật ngày 7 tháng 1 năm 2021
In
hình thu nhỏ của bản đồ Hoa Kỳ
Các Ca COVID-19 Tại Hoa Kỳ Do Các Biến Thể

Xem bản đồ cho thấy số ca bệnh đã xác nhận tại mỗi tiểu bang.

Xem số ca

Tài liệu in & Áp phích
Áp phích Ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh

Ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh

Đeo khẩu trang, ở nhà khi bị bệnh, rửa tay và những gợi ý khác để giúp ngăn chặn sự lây lan. Xem bản PDF pdf icon[441 KB, 1 trang]

Đồ họa thông tin: Giúp bản vệ bản thân và người khác khỏi COVID-19

Bảo vệ bản thân & người khác

Duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet, đeo khẩu trang và rửa tay để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Xem bản PDF pdf icon[309 KB, 1 trang]