Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Xét nghiệm cho lây nhiễm trước đây (Xét nghiệm kháng thể)

Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2020

Xét nghiệm kháng thể kiểm tra máu của quý vị bằng cách tìm kiếm các kháng thể có thể cho quý vị biết liệu trước đó quý vị có từng nhiễm vi-rút gây bệnh COVID-19 không. Các kháng thể là các protein có thể giúp chống lại tình trạng nhiễm bệnh và có thể cung cấp sự bảo vệ chống mắc lại căn bệnh đó lần nữa (miễn dịch). Kháng thể có tính chất riêng biệt theo bệnh. Ví dụ, các kháng thể sởi sẽ bảo vệ quý vị không bị bệnh sởi nếu quý vị phơi nhiễm với căn bệnh này một lần nữa, nhưng chúng sẽ không giúp quý vị tránh được bệnh quai bị nếu quý vị phơi nhiễm với quai bị.

Ngoài trừ trường hợp theo đó xét nghiệm vi-rút bị trễ, các xét nghiệm kháng thể không nên được dùng để chẩn đoán tình trạng nhiễm COVID-19 hiện thời. Xét nghiệm kháng thể không thể cho biết liệu hiện tại quý vị có nhiễm COVID-19 hay không vì phải cần tới 1-3 tuần sau khi nhiễm bệnh thì cơ thể quý vị mới sản sinh ra các kháng thể. Để xem liệu quý vị hiện có đang bị lây nhiễm hay không, quý vị cần xét nghiệm vi-rút. Xét nghiệm vi-rút xác định vi-rút trong các mẫu từ hệ hô hấp, chẳng hạn như mẫu ngoáy từ bên trong mũi của quý vị.

Nếu quý vị có xét nghiệm dương tính hay âm tính với COVID-19 khi xét nghiệm vi-rút hoặc kháng thể, quý vị vẫn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để  bảo vệ bản thân và người khác.

Chúng tôi chưa biết liệu những người khỏi bệnh COVID-19 có bị nhiễm lại hay không.  Các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm hiểu điều này.

Làm thế nào để được xét nghiệm kháng thể

Hướng dẫn diễn giải kết quả xét nghiệm COVID-19pdf iconexternal icon: Hướng dẫn diễn giải kết quả xét nghiệm và xác định những hành động cần thực hiện.

Việc xét nghiệm sẽ do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc sở y tế tiểu bangđịa phươngexternal icon quyết định.​

Xét nghiệm kháng thể đối với COVID-19 có sẵn thông qua các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm. Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xem họ có cung cấp xét nghiệm kháng thể hay không và liệu quý vị có nên thử không.

Kết quả của quý vị có ý nghĩa gì?

Nếu quý vị có xét nghiệm dương tính

 • Kết quả xét nghiệm dương tính cho thấy quý vị có thể có kháng thể do nhiễm vi-rút gây ra COVID-19. Tuy nhiên vẫn có khả năng kết quả xét nghiệm dương tính có nghĩa là quý vị có kháng thể do mắc phải một loại vi-rút cùng họ với vi-rút (gọi là vi-rút Corona), như loại gây ra bệnh cảm lạnh thông thường.
 • Việc có kháng thể với vi-rút gây ra COVID-19 có thể bảo vệ ai đó khỏi bị lây nhiễm trở lại vi-rút đó. Nếu có, chúng ta chưa biết các kháng thể đó có mức độ bảo vệ như thế nào hoặc sự bảo vệ này có thể kéo dài trong bao lâu.
 • Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về kết quả xét nghiệm và loại xét nghiệm quý vị đã thực hiện để hiểu kết quả của quý vị có ý nghĩa gì. Nhà cung cấp có thể đề nghị quý vị thực hiện loại xét nghiệm kháng thể thứ hai để xem xét nghiệm đầu tiên có chính xác không.
 • Quý vị nên tiếp tục bảo vệ bản thân và người khác vì quý vị có thể nhiễm vi-rút đó lần nữa.
  • Nếu quý vị làm việc ở một nơi mà quý vị mặc trang bị bảo hộ cá nhân (PPE), hãy tiếp tục mặc PPE.
 • Quý vị có thể xét nghiệm dương tính đối với kháng thể dù không hề có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19. Điều này có thể xảy ra nếu quý vị bị lây nhiễm mà không có triệu chứng, còn gọi là lây nhiễm không triệu chứng.

Nếu quý vị có xét nghiệm âm tính

 • Quý vị có thể chưa từng bị COVID-19. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về kết quả xét nghiệm và loại xét nghiệm quý vị đã thực hiện để hiểu kết quả của quý vị có ý nghĩa gì.
 • Quý vị hiện tại vẫn có thể bị lây nhiễm.
  • Xét nghiệm có thể âm tính vì thường phải cần tới 1-3 tuần sau khi nhiễm cơ thể quý vị mới sản sinh ra các kháng thể. Quý vị vẫn có thể mắc bệnh nếu gần đây có phơi nhiễm với vi-rút. Điều này có nghĩa là quý vị vẫn có thể lây lan vi-rút.
  • Việc phát triển kháng thể ở một số người có thể lâu hơn và một số người bị nhiễm có thể không phát triển kháng thể.

Nếu thấy các triệu chứng sau khi xét nghiệm kháng thể, quý vị có thể cần thực hiện một xét nghiệm khác có tên gọi là xét nghiệm vi-rút.

Bất kể quý vị có xét nghiệm dương tính hay âm tính, kết quả không xác nhận liệu quý vị có khả năng lây lan vi-rút gây ra COVID-19 hay không. Cho đến khi chúng ta biết thêm, hãy tiếp tục thực hiện các bước để bảo vệ bản thân và người khác.

Tìm hiểu thêm về việc dùng các xét nghiệm kháng thể để tìm tình trạng nhiễm bệnh trước đây.

biểu tượng bàn tay nâng y tế
Dành cho chuyên gia y tế

Để biết thông tin về cách đánh giá và xét nghiệm lây nhiễm hiện hoạt, xem khuyến nghị về báo cáo, xét nghiệm và thu thập mẫu vật.

Để biết hướng dẫn tạm thời của CDC về xét nghiệm kháng thể trong các cơ sở y tế công cộng và lâm sàng, xem Hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm kháng thể COVID-19.

Lần cuối kiểm tra trang này: ngày 30 tháng 6 năm 2020