Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Video về Tự Xét Nghiệm

Video về Tự Xét Nghiệm

Hướng dẫn của nhà sản xuất để thực hiện xét nghiệm COVID-19 nhanh

Cập nhật ngày 10 tháng 2 năm 2022
In

Tìm hiểu thêm về việc Tự Xét Nghiệm tại nhà và ở bất cứ đâu, cũng như tìm các video hướng dẫn của CDC, bao gồm thời điểm cần sử dụng bộ tự xét nghiệm và cách diễn giải kết quả.

Video của nhà sản xuất

Dưới đây là các video hướng dẫn sử dụng bộ tự xét nghiệm được FDA cấp phép. Truy cập FDA.govexternal icon để xem danh sách đầy đủ các loại dụng cụ xét nghiệm được cho phép sử dụng.

hình thu nhỏ - video hướng dẫn tự xét nghiệm của BD Sensor
Xét nghiệm COVID-19 tại nhà

Do BD Sensor sản xuất

Cách sử dụng xét nghiệm COVID-19 tại nhàexternal icon