Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Xét Nghiệm

Xét Nghiệm
Cập nhật ngày 18 tháng 12 năm 2020
In
Xét nghiệm Smithsonian

Xét Nghiệm

Bảo vệ bản thân và người khác. Đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách 6 feet với người khác.

Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona
biểu tượng trò chuyện người dùng

Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona là một công cụ giúp quý vị đưa ra quyết định về thời điểm cần xét nghiệm và chăm sóc y tế thích hợp.

Sử dụng công cụ
biểu tượng bàn tay nâng y tế
biểu tượng tìm kiếm
Tài nguyên kỹ thuật số
Xét nghiệm vi-rút tìm COVID-19

Hiện có hai loại xét nghiệm COVID-19. Xét nghiệm vi-rút có thể cho biết quý vị hiện có đang nhiễm vi-rút gây bệnh COVID-19 hay không.

Kết quả xét nghiệm của quý vị có ý nghĩa gì

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, hãy ở nhà. Nếu là kết quả âm tính, hãy thực hiện các bước để phòng bệnh.