Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn diễn giải kết quả xét nghiệm COVID-19 biểu tượng pdf[610 KB]biểu tượng bên ngoài: Hướng dẫn diễn giải kết quả xét nghiệm và xác định những hành động cần thực hiện.

Có hai loại xét nghiệm COVID-19: xét nghiệm vi-rútxét nghiệm kháng thể.

  • Xét nghiệm vi-rút cho quý vị biết liệu quý vị hiện tại có bị nhiễm không.
  • Xét nghiệm tìm kháng thể cho biết liệu trước đó quý vị có bị nhiễm hay không.

Xét nghiệm kháng thể không thể cho biết liệu quý vị hiện tại có bị nhiễm trùng hay không, vì có thể mất 1-3 tuần để tạo kháng thể sau khi nhiễm trùng. Chúng tôi chưa biết liệu có kháng thể chống vi-rút có thể bảo vệ ai đó khỏi bị nhiễm lại vi-rút hay không hoặc sự bảo vệ đó có thể kéo dài bao lâu.

Ai nên được xét nghiệm

Để tìm hiểu xem hiện tại quý vị có bị nhiễm hay không, xét nghiệm vi-rút sẽ được sử dụng. Nhưng không phải ai cũng cần xét nghiệm này.

  • Hầu hết mọi người sẽ mắc bệnh nhẹ và có thể phục hồi tại nhà mà không cần chăm sóc y tế và có thể không cần phải xét nghiệm.
  • CDC có hướng dẫn xem ai nên được xét nghiệm, nhưng quyết định về xét nghiệm là do các sở y tế tiểu bangđịa phươngbiểu tượng bên ngoài hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đưa ra.
  • Nếu quý vị có các triệu chứng của COVID-19 và muốn được xét nghiệm, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị trước.
  • Quý vị cũng có thể truy cập trang web của sở y tế tiểu bang hoặc địa phương để tìm kiếm thông tin mới nhất tại địa phương về xét nghiệm.
  • Mặc dù nguồn cung cấp xét nghiệm đang tăng lên, vẫn có thể khó tìm được nơi để được xét nghiệm.

Kết quả

  • Nếu quý vị có xét nghiệm dương tính với COVID-19 bằng xét nghiệm vi-rút, hãy nắm các bước bảo vệ cần thực hiện nếu quý vị mắc bệnh hoặc chăm sóc người bệnh.
  • Nếu quý vị có xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng xét nghiệm vi-rút, quý vị có lẽ không bị nhiễm tại thời điểm thu thập mẫu của quý vị. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quý vị sẽ không mắc bệnh. Kết quả xét nghiệm chỉ có nghĩa là quý vị không mắc bệnh COVID-19 tại thời điểm xét nghiệm.

 Nếu quý vị có xét nghiệm dương tính hoặc âm tính với COVID-19, bất kể loại xét nghiệm nào, quý vị vẫn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân và người khác.

Dành cho chuyên gia y tế
Để biết thông tin về đánh giá và xét nghiệm, xem các khuyến nghị về báo cáo, xét nghiệm và thu thập mẫu bệnh phẩm.

Đối với các chuyên gia y tế công cộng
Để biết thông tin về khảo sát kháng thể, xem các mục tiêu và các loại khảo sát.

Đối với nhân viên phòng thí nghiệm
Để biết thông tin về xét nghiệm vi-rút và kháng thể của CDC, xem thông tin về xét nghiệm trong phòng thí nghiệm của CDC.

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 1 tháng 5 năm 2020