Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tổng Quan về Xét Nghiệm COVID-19 

Tổng Quan về Xét Nghiệm COVID-19 
Cập nhật ngày 21 tháng 10 năm 2020

Tìm ra đối tượng nên đi xét nghiệm. Bảo vệ bản thân và người khác. Đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách 6 feet với người khác.

Hai loại xét nghiệm có sẵn đối với COVID-19: xét nghiệm vi-rút và xét nghiệm kháng thể.

Lưu ý đối với người nên được xét nghiệm

  • Những người có triệu chứng bệnh COVID-19.
  • Những người đã tiếp xúc gần (trong phạm vi 6 feet trong tổng cộng 15 phút trở lên) với người đã xác nhận nhiễm COVID-19.
  • Những người đã được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoặc sở y tế địa phươngexternal icon hoặc tiểu bang đề nghị hoặc giới thiệu đi xét nghiệm.

Không phải ai cũng cần được xét nghiệm. Nếu có đi xét nghiệm, quý vị cần tự cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm và làm theo lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc chuyên viên y tế công cộng.

Cách để tiến hành xét nghiệm kiểm tra nhiễm bệnh COVID-19 hiện tại

  • Quý vị có thể truy cập trang web của sở y tế tiểu bang hoặc địa phươngexternal icon để tìm hiểu thông mới nhất tại địa phương về việc xét nghiệm.
  • Nếu quý vị có các triệu chứng của COVID-19 và muốn được xét nghiệm, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị trước.

Kết quả

tìm hiểu những bước quý vị có thể thực hiện để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19
  • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, đảm bảo quý vị biết các bước cần thực hiện để phòng ngừa lây bệnh sang người khác.
  • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm âm tính, quý vị có thể chưa bị nhiễm bệnh vào thời điểm lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm đó chỉ có nghĩa là quý vị không mắc bệnh COVID-19 tại thời điểm xét nghiệm. Hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân.
In Tài Liệu
Cập nhật lần cuối ngày 21 tháng 10 năm 2020