Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Xét nghiệm COVID-19

Xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn diễn giải kết quả xét nghiệm COVID-19pdf iconexternal icon: Hướng dẫn diễn giải kết quả xét nghiệm và xác định những hành động cần thực hiện.

Có hai loại xét nghiệm COVID-19: xét nghiệm vi-rútxét nghiệm kháng thể.

  • Xét nghiệm vi-rút cho quý vị biết liệu quý vị hiện tại có bị nhiễm không.
  • Xét nghiệm kháng thể có thể cho quý vị biết liệu mình đã từng nhiễm bệnh chưa. Xét nghiệm kháng thể không thể cho thấy liệu quý vị có đang nhiễm bệnh hay không vì có thể cần tới 1-3 tuần sau khi nhiễm cơ thể quý vị mới sản sinh ra các kháng thể. Việc có kháng thể đối với vi-rút gây bệnh COVID-19 có thể tạo rào chắn chống nhiễm lại vi-rút đó lần nữa. Nếu có, chúng ta chưa biết các kháng thể đó có mức độ bảo vệ như thế nào hoặc sự bảo vệ này có thể kéo dài trong bao lâu.

Nếu quý vị có xét nghiệm dương tính hay âm tính với COVID-19 khi xét nghiệm vi-rút hoặc kháng thể, quý vị vẫn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để  bảo vệ bản thân và người khác.

Cách để tiến hành xét nghiệm kiểm tra nhiễm bệnh COVID-19 hiện tại

  • Để tìm hiểu xem hiện tại quý vị có bị nhiễm hay không, xét nghiệm vi-rút sẽ được sử dụng. Hầu hết mọi người mắc bệnh nhẹ và có thể hồi phục tại nhà mà không cần chăm sóc y tế. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu các triệu chứng của quý vị trầm trọng hơn hoặc nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe của mình.​​
  • Việc xét nghiệm sẽ do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc sở y tế tiểu bangđịa phươngexternal icon quyết định. Quý vị có thể truy cập trang web của sở y tế tiểu bang hoặc địa phươngexternal icon để tìm hiểu thông mới nhất tại địa phương về việc xét nghiệm.
  • Nếu quý vị có các triệu chứng của COVID-19 và muốn được xét nghiệm, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị trước.
  • Nếu quý vị có các triêu chứng của COVID-19 và chưa được xét nghiệm, điều quan trọng là quý vị hãy ở nhà.  Tìm hiểu quý vị cần làm gì nếu bị bệnh.

Kết quả

  • Nếu quý vị có xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng xét nghiệm vi-rút, quý vị có lẽ không bị nhiễm tại thời điểm thu thập mẫu của quý vị. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quý vị sẽ không mắc bệnh. Kết quả xét nghiệm chỉ có nghĩa là quý vị không mắc bệnh COVID-19 tại thời điểm xét nghiệm. Quý vị có thể có xét nghiệm âm tính nếu mẫu được thu thập sớm trong giai đoạn lây nhiễm của quý vị và xét nghiệm dương tính sau này trong khi diễn ra bệnh này. Quý vị cũng có thể phơi nhiễm với COVID-19 sau khi xét nghiệm và bị lây nhiễm sau đó.​
Cập nhật lần cuối ngày 24 tháng 6 năm 2020