Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona

Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona
Cập nhật ngày 2 tháng 7 năm 2021
In

Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona là một công cụ đánh giá lâm sàng mang tính tương tác, hỗ trợ các cá nhân từ 13 tuổi trở lên cũng như cha mẹ và người chăm sóc của trẻ từ 2 đến 12 tuổi quyết định thời điểm cần xét nghiệm hoặc chăm sóc y tế nếu nghi ngờ bản thân hay biết một người đã nhiễm COVID-19 hoặc đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.

Công cụ trực tuyến, thân thiện với thiết bị di động đưa ra một chuỗi các câu hỏi và dựa trên phản hồi của người dùng để đề xuất các hành động và cung cấp thông tin.

biểu tượng trò chuyện người dùng

Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona

Một công cụ giúp quý vị đưa ra quyết định về thời điểm cần tìm đến xét nghiệm và dịch vụ chăm sóc y tế.

Các sở y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể thêm Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona vào trang web của riêng tổ chức theo hai cách dễ dàng: