Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona

Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona
Cập nhật ngày 10 tháng 9 năm 2020

Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona là một công cụ đánh giá lâm sàng mang tính tương tác, hỗ trợ các cá nhân từ 13 tuổi trở lên cũng như cha mẹ và người chăm sóc của trẻ từ 2 đến 12 tuổi quyết định thời điểm cần xét nghiệm hoặc chăm sóc y tế nếu nghi ngờ bản thân hay biết một người đã nhiễm COVID-19 hoặc đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.

Công cụ trực tuyến, thân thiện với thiết bị di động đưa ra một chuỗi các câu hỏi và dựa trên phản hồi của người dùng để đề xuất các hành động và cung cấp thông tin.

biểu tượng trò chuyện người dùng

Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona

Một công cụ giúp quý vị đưa ra quyết định về thời điểm cần tìm đến xét nghiệm và dịch vụ chăm sóc y tế

Xin lưu ý, các câu hỏi dành cho trẻ từ 2 đến 17 tuổi chỉ có sẵn bằng tiếng Anh tại thời điểm này. Các câu hỏi dành cho người lớn trên 18 tuổi có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Việt và tiếng Hàn.

Các sở y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể thêm Bộ Câu Hỏi Tự Kiểm Tra Vi-rút Corona vào trang web của riêng tổ chức theo hai cách dễ dàng:

Cập nhật lần cuối ngày 10 tháng 9 năm 2020