Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Các Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng

Các Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng

Cách đánh giá tác động của bệnh COVID-19 đối với hệ thống sức khỏe và y tế

Cập nhật ngày 24 tháng 3 năm 2022
In

Tổng Quan

Chúng ta đã có nhiều công cụ hơn bao giờ hết để ngăn COVID-19 gây sức ép lên các cộng đồng và hệ thống y tế.

Với mức độ tiêm chủng cao hiện tại và mức độ miễn dịch cộng đồng cao nhờ tiêm chủng và lây nhiễm, nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng về mặt y tế, nhập viện và tử vong do COVID-19 đã giảm đáng kể với hầu hết mọi người. Đồng thời, chúng ta biết rằng một số người dân và cộng đồng, chẳng hạn như những công dân cao niên, người bị suy giảm miễn dịch và người khuyết tật, có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn và phải đối mặt với những quyết định khó khăn trong một thế giới mà COVID-19 đang lan tràn.

Ngoài việc bảo vệ người có nguy cơ chịu hậu quả nghiêm trọng cao nhất, chú trọng giảm bệnh nghiêm trọng về mặt y tế và giảm thiểu sức ép lên hệ thống y tế cũng thể hiện mức độ hiểu biết hiện tại của chúng ta về tình hình lây nhiễm SARS-CoV-2, miễn dịch do tiêm chủng và lây nhiễm, cùng các công cụ mà chúng ta sẵn có. Vắc-xin có tác dụng bảo vệ cao trước nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và việc tiếp tục mở rộng phạm vi bao phủ vắc-xin cũng như đảm bảo mọi người đều được tiêm chủng đầy đủ, đúng hạn là rất quan trọng để bảo vệ mọi người khỏi nguy cơ nhập viện và tử vong.

Các viên chức y tế và người dân nên xem xét thông tin hiện tại về số ca nhập viện do COVID-19 trong cộng đồng, cũng như nguy cơ chịu sức ép đối với hệ thống y tế địa phương và số ca COVID-19 trong cộng đồng, khi ra quyết định về các chiến lược phòng ngừa cộng đồng và hành vi cá nhân. Các cộng đồng và người dân cũng nên ra quyết định dựa trên việc họ có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hay không và cân nhắc đến tình trạng thiếu công bằng trong khả năng tiếp cận chiến lược phòng ngừa.

Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng có thể giúp các cộng đồng và người dân đưa ra quyết định dựa trên bối cảnh địa phương và nhu cầu riêng của họ. Tỷ lệ bao phủ vắc-xin trong cộng đồng và những thông tin địa phương khác, như cảnh báo sớm từ hoạt động giám sát, chẳng hạn như thông qua nước thải và số lượt người đến phòng cấp cứu để điều trị COVID-19, nếu có, cũng có thể cung cấp thông tin để viên chức y tế và người dân ra quyết định.

biểu tượng đèn y tế cầm trên tay Đối Với Các Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe: Mức Độ COVID-19 Trong Cộng Đồng không áp dụng cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe như bệnh viện và nhà dưỡng lão. Thay vào đó, các cơ sở chăm sóc sức khỏe nên tiếp tục sử dụng tỉ lệ lây truyền cộng đồng và theo dõi các khuyến cáo phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm của CDC đối với nhân viên chăm sóc sức khỏe.

covid report icon

Tóm tắt thông tin khoa học: Chỉ báo giám sát cấp độ COVID-19 trong cộng đồng và đưa ra các khuyến nghị về y tế công

Trình bày kỹ thuật: Chỉ báo giám sát cấp độ COVID-19 trong cộng đồng và triển khai các chiến lược phòng ngừa PPT - 8 MB, 28 pagesppt iconPDF - 5 MB, 28 trangpdf icon

CDC đo lường Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng như thế nào

CDC xem xét tổng hợp ba số liệu - số ca thu dung COVID-19 mới trên mỗi nhóm dân cư 100.000 người trong 7 ngày vừa qua, tỷ lệ giường bệnh nội trú có nhân viên phụ trách được bệnh nhân COVID-19 sử dụng và tổng số ca COVID-19 mới trên mỗi nhóm dân cư 100.000 người trong 7 ngày vừa qua - để xác định cấp độ COVID-19 trong cộng đồng. Số ca thu dung COVID-19 mới và tỷ lệ giường bệnh nội trú có nhân viên phụ trách được sử dụng thể hiện nguy cơ sức ép hiện tại đối với hệ thống y tế. Dữ liệu về số ca mới đóng vai trò như một dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ tăng sức ép đối với hệ thống y tế trong trường hợp số ca COVID-19 tăng vọt.

Với các dữ liệu này, cấp độ COVID-19 trong cộng đồng được phân loại là thấp, trung bình hoặc cao.

Các Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng
Các Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng - Sử dụng cấp độ cao nhất áp dụng cho cộng đồng quý vị

Số ca COVID-19 mới

Trên mỗi 100.000 người trong 7 ngày vừa qua
Chỉ báo Thấp Trung bình Cao
Dưới 200 Số ca thu dung COVID-19 mới trên mỗi nhóm dân cư 100.000 người (tổng số trong 7 ngày) <10,0 10.0-19.9 ≥20.0
Tỷ lệ số giường nội trú có nhân viên phụ trách được bệnh nhân COVID-19 sử dụng (trung bình trong 7 ngày) <10,0% 10.0-14.9% ≥15.0%
200 trở lên Số ca thu dung COVID-19 mới trên mỗi nhóm dân cư 100.000 người (tổng số trong 7 ngày)
Không áp dụng
<10,0 ≥10.0
Tỷ lệ số giường nội trú có nhân viên phụ trách được bệnh nhân COVID-19 sử dụng (trung bình trong 7 ngày)
Không áp dụng
<10,0% ≥10.0%

Các Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng - Sử dụng cấp độ cao nhất áp dụng cho cộng đồng quý vị

Xác định cấp độ COVID-19 trong cộng đồng dựa vào số ca mới và số ca thu dung COVID-19 mới

Số ca thu dung COVID-19 mới trên 100.000 người (tổng 7 ngày) là bao nhiêu?

Nếu khu vực đó có số ca COVID-19 mới dưới 200 trên 100.000 người trong 7 ngày qua:

 • < 10.0: Cấp độ là thấp.
 • 10,0 - 19,9: Cấp độ là trung bình.
 • ≥ 20,0: Cấp độ là cao.

Nếu khu vực đó có 200 ca COVID-19 mới trở lên trên 100.000 người trong 7 ngày qua:

 • < 10,0: Cấp độ là trung bình.
 • ≥ 10,0: Cấp độ là cao.

Xác định cấp độ COVID-19 trong cộng đồng dựa vào số ca mới và số giường điều trị nội trú

Tỷ lệ phần trăm số giường nội trú có nhân viên phụ trách được bệnh nhân COVID-19 sử dụng (trung bình trong 7 ngày) là bao nhiêu?

Nếu khu vực đó có số ca COVID-19 mới dưới 200 trên 100.000 người trong 7 ngày qua:

 • < 10,0%: Cấp độ là thấp.
 • 10,0 - 14,9%: Cấp độ là trung bình.
 • ≥ 15,0%: Cấp độ là cao.

Nếu khu vực đó có 200 ca COVID-19 mới trở lên trên 100.000 người trong 7 ngày qua:

 • < 10,0%: Cấp độ là trung bình.
 • ≥ 10,0%: Cấp độ là cao.

Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng được xác định bởi con số cao hơn giữa số ca thu dung mới và số giường bệnh nội trú, dựa trên cấp độ số ca mới hiện tại trên mỗi nhóm 100.000 người trong 7 ngày qua

Để tìm hiểu cấp độ COVID-19 trong cộng đồng:

 • Trước tiên, xác định xem quận, tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có dưới 200 ca mới trên mỗi 100.000 người trong 7 ngày qua hay 200 ca mới trở lên trên mỗi 100.000 người trong 7 ngày qua.
 • Sau đó, xác định cấp độ (thấp, trung bình hoặc cao) cho số ca mới thu dung và số giường bệnh nội trú cùng các chỉ số dựa trên thang số ca mới của khu vực.
 • Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng được tính dựa trên mức cao hơn giữa số ca thu dung mới và số giường nội trú.
 • Xin hãy kiểm tra Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng của quận quý vị.
biểu tượng bản đồ
Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng tại Hoa Kỳ, xét theo Quận

So sánh Cấp độ COVID-19 trong cộng đồng trên tất cả các quận tại Hoa Kỳ.

Xem bản đồ quận

Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng và Phòng Ngừa COVID-19

Những người đã được tiêm chủng đầy đủ, cập nhật có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong do COVID-19 thấp hơn so với người chưa được tiêm chủng. Khi đưa ra quyết định về các chiến lược phòng ngừa trong cộng đồng và các hành vi phòng ngừa đơn lẻ ngoài tiêm chủng, viên chức y tế và người dân nên cân nhắc Mức Độ COVID-19 trong Cộng Đồng tại quận đó. Các chiến lược phòng ngừa theo lớp - như tiêm chủng đầy đủ, cập nhật, xét nghiệm sàng lọc, thông khí và đeo khẩu trang - có thể giúp hạn chế bệnh nghiêm trọng và làm giảm nguy cơ sức ép đối với hệ thống y tế. CDC khuyến cáo sử dụng Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng để giúp xác định xem nên sử dụng biện pháp phòng ngừa COVID-19 nào cho người dân  và cộng đồng.

Một số môi trường cộng đồng như trường học và một số cơ sở tập trung có nguy cơ cao như cơ sở cải huấn và nơi trú ẩn cho người vô gia cư có thể áp dụng thêm các lớp phòng ngừa bổ sung (VD: giãn cách, truy vết người tiếp xúc) dựa trên thông tin và dữ liệu về đặc điểm của môi trường đó. Các cơ sở tập trung có nguy cơ cao có thể triển khai biện pháp phòng ngừa bổ sung khi cần, trong trường hợp bùng phát dịch tại cơ sở, nếu Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng ở cộng đồng quanh đó là thấp. Cơ quan có thẩm quyền nên giám sát về tính công bằng y tế trong các nỗ lực tiêm chủng và phòng ngừa khác, cũng như đánh giá dữ liệu nhập viện khi có thể để đảm bảo tiếp cận được cộng đồng nhằm giải quyết mọi sự bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao. Khuyến cáo dựa trên Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng chưa chắc đã áp dụng được cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe như bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc dài hạn.

Các Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng
Cấp Độ COVID-19 trong Cộng Đồng Hành vi phòng ngừa cấp độ cá nhân và hộ gia đình Chiến lược phòng ngừa ở cấp độ cộng đồng (theo khuyến cáo của nhà chức trách tiểu bang hoặc địa phương)
Thấp
 • Tiêm vắc-xin COVID-19 và tiêm nhắc đúng hạn
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian trong nhà khi có thể
 • Thực hiện theo khuyến cáo cách ly và cô lập của CDC, bao gồm xét nghiệm nếu quý vị phơi nhiễm với COVID-19 hoặc có triệu chứng của COVID-19
 • Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
  • Có kế hoạch xét nghiệm nhanh nếu cần (VD: chuẩn bị sẵn bộ xét nghiệm tại nhà hoặc khả năng xét nghiệm)
  • Trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xem quý vị có thể tham gia điều trị bằng các hình thức như thuốc kháng vi-rút, PrEP và kháng thể đơn dòng không
 • Phân phối và cấp dùng vắc-xin để đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin cộng đồng cao và đảm bảo công bằng y tế
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian công cộng trong nhà
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn xét nghiệm, bao gồm thông qua xét nghiệm tại nhà và tại cơ sở chăm sóc cho tất cả mọi người
  • Trao đổi với các tổ chức hoặc nơi phục vụ người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng để đảm bảo họ biết cách để được xét nghiệm nhanh
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận và công bằng trong hoạt động tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị, tiếp cận cộng đồng, các dịch vụ hỗ trợ cho những nhóm dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề
Trung bình
 • Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
  • Trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc quý vị có cần đeo khẩu trang hay thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác (VD: xét nghiệm) hay không
  • Có kế hoạch xét nghiệm nhanh nếu cần (VD: chuẩn bị sẵn bộ xét nghiệm tại nhà hoặc khả năng xét nghiệm)
  • Trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xem quý vị có thể tham gia điều trị bằng các hình thức như thuốc kháng vi-rút, PrEP và kháng thể đơn dòng không
 • Nếu quý vị có tiếp xúc trong hộ hoặc ngoài xã hội với người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
  • cân nhắc tự xét nghiệm để phát hiện lây nhiễm trước khi tiếp xúc
  • cân nhắc đeo khẩu trang khi ở trong nhà với họ
 • Tiêm vắc-xin COVID-19 và tiêm nhắc đúng hạn
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian trong nhà khi có thể
 • Thực hiện theo khuyến cáo cách ly và cô lập của CDC, bao gồm xét nghiệm nếu quý vị phơi nhiễm với COVID-19 hoặc có triệu chứng của COVID-19
 • Bảo vệ những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong bằng cách đảm bảo công bằng trong khả năng tiếp cận vắc-xin, xét nghiệm, điều trị, các dịch vụ hỗ trợ và thông tin
 • Cân nhắc triển khai xét nghiệm sàng lọc hoặc các chiến lược xét nghiệm khác cho người phơi nhiễm COVID-19 tại sở làm, trường học hoặc các cơ sở cộng đồng khác khi thích hợp
 • Triển khai các biện pháp phòng ngừa tăng cường trong những cơ sở tập trung có nguy cơ cao (xem hướng dẫn dành cho cơ sở cải huấnnơi tạm trú cho người vô gia cư.
 • Phân phối và cấp dùng vắc-xin để đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin cộng đồng cao và đảm bảo công bằng y tế
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian công cộng trong nhà
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn xét nghiệm, bao gồm thông qua xét nghiệm tại nhà và tại cơ sở chăm sóc cho tất cả mọi người
  • Trao đổi với các tổ chức hoặc nơi phục vụ người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng để đảm bảo họ biết cách để được xét nghiệm nhanh
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận và công bằng trong hoạt động tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị, tiếp cận cộng đồng, các dịch vụ hỗ trợ cho những nhóm dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề
Cao
 • Đeo khẩu trang vừa vặn1 trong nhà ở nơi công cộng, bất kể trạng thái tiêm chủng (bao gồm cả trong các trường K-12 và môi trường cộng đồng trong nhà khác)
 • Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
  • Đeo khẩu trang thường hoặc khẩu trang hô hấp giúp bảo vệ tốt hơn cho quý vị
  • Cân nhắc tránh các hoạt động trong nhà không cần thiết ở nơi công cộng, tức là nơi mà quý vị có thể bị phơi nhiễm
  • Trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc quý vị có cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác (VD: xét nghiệm) hay không
  • Có kế hoạch xét nghiệm nhanh nếu cần (VD: chuẩn bị sẵn bộ xét nghiệm tại nhà hoặc khả năng xét nghiệm)
  • Trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xem quý vị có thể tham gia điều trị bằng các hình thức như thuốc kháng vi-rút, PrEP và kháng thể đơn dòng không
 • Nếu quý vị có tiếp xúc trong hộ hoặc ngoài xã hội với người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
  • cân nhắc tự xét nghiệm để phát hiện lây nhiễm trước khi tiếp xúc
  • cân nhắc đeo khẩu trang khi ở trong nhà với họ
 • Tiêm vắc-xin COVID-19 và tiêm nhắc đúng hạn
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian trong nhà khi có thể
 • Thực hiện theo khuyến cáo cách ly và cô lập của CDC, bao gồm xét nghiệm nếu quý vị phơi nhiễm với COVID-19 hoặc có triệu chứng của COVID-19
 • Cân nhắc các khuyến cáo chiến lược phòng ngừa cho từng môi trường cụ thể dựa trên các yếu tố địa phương
 • Triển khai hỗ trợ trong trường hợp quá tải y tế khi cần
 • Bảo vệ những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong bằng cách đảm bảo công bằng trong khả năng tiếp cận vắc-xin, xét nghiệm, điều trị, các dịch vụ hỗ trợ và thông tin
 • Cân nhắc triển khai xét nghiệm sàng lọc hoặc các chiến lược xét nghiệm khác cho người phơi nhiễm COVID-19 tại sở làm, trường học hoặc các cơ sở cộng đồng khác khi thích hợp
 • Triển khai các biện pháp phòng ngừa tăng cường trong những cơ sở tập trung có nguy cơ cao (xem hướng dẫn dành cho cơ sở cải huấnnơi tạm trú cho người vô gia cư.
 • Phân phối và cấp dùng vắc-xin để đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin cộng đồng cao và đảm bảo công bằng y tế
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian công cộng trong nhà
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn xét nghiệm, bao gồm thông qua xét nghiệm tại nhà và tại cơ sở chăm sóc cho tất cả mọi người
  • Trao đổi với các tổ chức hoặc nơi phục vụ người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng để đảm bảo họ biết cách để được xét nghiệm nhanh
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận và công bằng trong hoạt động tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị, tiếp cận cộng đồng, các dịch vụ hỗ trợ cho những nhóm dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề

1 Ở mọi cấp độ, mọi người đều có thể đeo khẩu trang dựa trên ý muốn cá nhân, trên cơ sở hiểu biết về mức độ nguy cơ của bản thân. Người có triệu chứng, có xét nghiệm dương tính hoặc phơi nhiễm với người mắc COVID-19 nên đeo khẩu trang.

Ô vuông màu xanh
CẤP ĐỘ COVID-19 CỘNG ĐỒNG

Thấp

Hành vi phòng ngừa cấp độ cá nhân và hộ gia đình

 • Tiêm vắc-xin COVID-19 và tiêm nhắc đúng hạn
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian trong nhà khi có thể
 • Thực hiện theo khuyến cáo cách ly và cô lập của CDC, bao gồm xét nghiệm nếu quý vị phơi nhiễm với COVID-19 hoặc có triệu chứng của COVID-19
 • Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
  • Có kế hoạch xét nghiệm nhanh nếu cần (VD: chuẩn bị sẵn bộ xét nghiệm tại nhà hoặc khả năng xét nghiệm)
  • Trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xem quý vị có thể tham gia điều trị bằng các hình thức như thuốc kháng vi-rút, PrEP và kháng thể đơn dòng không

Chiến lược phòng ngừa ở cấp độ cộng đồng (theo khuyến cáo của nhà chức trách tiểu bang hoặc địa phương)

 • Phân phối và cấp dùng vắc-xin để đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin cộng đồng cao và đảm bảo công bằng y tế
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian công cộng trong nhà
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn xét nghiệm, bao gồm thông qua xét nghiệm tại nhà và tại cơ sở chăm sóc cho tất cả mọi người
  • Trao đổi với các tổ chức hoặc nơi phục vụ người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng để đảm bảo họ biết cách để được xét nghiệm nhanh
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận và công bằng trong hoạt động tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị, tiếp cận cộng đồng, các dịch vụ hỗ trợ cho những nhóm dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề
Ô vuông màu vàng
CẤP ĐỘ COVID-19 CỘNG ĐỒNG

Trung bình

Hành vi phòng ngừa cấp độ cá nhân và hộ gia đình

 • Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
  • Trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc quý vị có cần đeo khẩu trang hay thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác (VD: xét nghiệm) hay không
  • Có kế hoạch xét nghiệm nhanh nếu cần (VD: chuẩn bị sẵn bộ xét nghiệm tại nhà hoặc khả năng xét nghiệm)
  • Trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xem quý vị có thể tham gia điều trị bằng các hình thức như thuốc kháng vi-rút, PrEP và kháng thể đơn dòng không
 • Nếu quý vị có tiếp xúc trong hộ hoặc ngoài xã hội với người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
  • cân nhắc tự xét nghiệm để phát hiện lây nhiễm trước khi tiếp xúc
  • cân nhắc đeo khẩu trang khi ở trong nhà với họ
 • Tiêm vắc-xin COVID-19 và tiêm nhắc đúng hạn
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian trong nhà khi có thể
 • Thực hiện theo khuyến cáo cách ly và cô lập của CDC, bao gồm xét nghiệm nếu quý vị phơi nhiễm với COVID-19 hoặc có triệu chứng của COVID-19

Chiến lược phòng ngừa ở cấp độ cộng đồng (theo khuyến cáo của nhà chức trách tiểu bang hoặc địa phương)

 • Bảo vệ những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong bằng cách đảm bảo công bằng trong khả năng tiếp cận vắc-xin, xét nghiệm, điều trị, các dịch vụ hỗ trợ và thông tin
 • Cân nhắc triển khai xét nghiệm sàng lọc hoặc các chiến lược xét nghiệm khác cho người phơi nhiễm COVID-19 tại sở làm, trường học hoặc các cơ sở cộng đồng khác khi thích hợp
 • Triển khai các biện pháp phòng ngừa tăng cường trong những cơ sở tập trung có nguy cơ cao (xem hướng dẫn dành cho cơ sở cải huấnnơi tạm trú cho người vô gia cư.
 • Phân phối và cấp dùng vắc-xin để đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin cộng đồng cao và đảm bảo công bằng y tế
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian công cộng trong nhà
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn xét nghiệm, bao gồm thông qua xét nghiệm tại nhà và tại cơ sở chăm sóc cho tất cả mọi người
  • Trao đổi với các tổ chức hoặc nơi phục vụ người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng để đảm bảo họ biết cách để được xét nghiệm nhanh
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận và công bằng trong hoạt động tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị, tiếp cận cộng đồng, các dịch vụ hỗ trợ cho những nhóm dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề
Ô vuông màu cam
CẤP ĐỘ COVID-19 CỘNG ĐỒNG

Cao

Hành vi phòng ngừa cấp độ cá nhân và hộ gia đình

 • Đeo khẩu trang vừa khớp [ 1 ] khi ở trong nhà tại nơi công cộng, bất kể đã tiêm vắc-xin hay chưa (bao gồm trường học K-12 và các môi trường cộng đồng trong nhà khác)
 • Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
  • Đeo khẩu trang thường hoặc khẩu trang hô hấp giúp bảo vệ tốt hơn cho quý vị
  • Cân nhắc tránh các hoạt động trong nhà không cần thiết ở nơi công cộng, tức là nơi mà quý vị có thể bị phơi nhiễm
  • Trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc quý vị có cần đeo khẩu trang hay thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác (VD: xét nghiệm) hay không
  • Có kế hoạch xét nghiệm nhanh nếu cần (VD: chuẩn bị sẵn bộ xét nghiệm tại nhà hoặc khả năng xét nghiệm)
  • Trò chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xem quý vị có thể tham gia điều trị bằng các hình thức như thuốc kháng vi-rút, PrEP và kháng thể đơn dòng không
 • Nếu quý vị có tiếp xúc trong hộ hoặc ngoài xã hội với người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
  • cân nhắc tự xét nghiệm để phát hiện lây nhiễm trước khi tiếp xúc
  • cân nhắc đeo khẩu trang khi ở trong nhà với họ
 • Tiêm vắc-xin COVID-19 và tiêm nhắc đúng hạn
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian trong nhà khi có thể
 • Thực hiện theo khuyến cáo cách ly và cô lập của CDC, bao gồm xét nghiệm nếu quý vị phơi nhiễm với COVID-19 hoặc có triệu chứng của COVID-19

Chiến lược phòng ngừa ở cấp độ cộng đồng (theo khuyến cáo của nhà chức trách tiểu bang hoặc địa phương)

 • Cân nhắc các khuyến cáo chiến lược phòng ngừa cho từng môi trường cụ thể dựa trên các yếu tố địa phương
 • Triển khai hỗ trợ trong trường hợp quá tải y tế khi cần
 • Bảo vệ những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong bằng cách đảm bảo công bằng trong khả năng tiếp cận vắc-xin, xét nghiệm, điều trị, các dịch vụ hỗ trợ và thông tin
 • Cân nhắc triển khai xét nghiệm sàng lọc hoặc các chiến lược xét nghiệm khác cho người phơi nhiễm COVID-19 tại sở làm, trường học hoặc các cơ sở cộng đồng khác khi thích hợp
 • Triển khai các biện pháp phòng ngừa tăng cường trong những cơ sở tập trung có nguy cơ cao (xem hướng dẫn dành cho cơ sở cải huấnnơi tạm trú cho người vô gia cư.
 • Phân phối và cấp dùng vắc-xin để đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin cộng đồng cao và đảm bảo công bằng y tế
 • Duy trì thông gió tăng cường trong khắp các không gian công cộng trong nhà
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn xét nghiệm, bao gồm thông qua xét nghiệm tại nhà và tại cơ sở chăm sóc cho tất cả mọi người
  • Trao đổi với các tổ chức hoặc nơi phục vụ người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng để đảm bảo họ biết cách để được xét nghiệm nhanh
 • Đảm bảo khả năng tiếp cận và công bằng trong hoạt động tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị, tiếp cận cộng đồng, các dịch vụ hỗ trợ cho những nhóm dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề

1 Ở mọi cấp độ, mọi người đều có thể đeo khẩu trang dựa trên ý muốn cá nhân, trên cơ sở hiểu biết về mức độ nguy cơ của bản thân. Người có triệu chứng, có xét nghiệm dương tính hoặc phơi nhiễm với người mắc COVID-19 nên đeo khẩu trang.

Thông Tin Bổ Sung

Truy cập Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID* để tìm hiểu thêm về các chỉ báo và số liệu được dùng để xác định cấp độ COVID-19 trong cộng đồng tại quận của quý vị. Xin lưu ý, hiện chưa có dữ liệu cấp độ quận cho các vùng lãnh thổ. Để xem dữ liệu chính xác nhất và mới nhất về bất kỳ quận hay tiểu bang nào, xin truy cập trang mạng của sở y tế liên quan.

*Công Cụ Theo Dõi Dữ Liệu COVID có thể hiển thị dữ liệu khác với trang mạng của tiểu bang và địa phương. Lý do có thể nằm ở sự khác nhau trong cách thu thập dữ liệu, tính toán số liệu hoặc thời điểm cập nhật trang mạng.