Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Khẩu trang

Khẩu trang
Cập nhật ngày 12 tháng 8 năm 2021
In
ba khẩu trang vải
Đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và người khác
  • Đeo khẩu trang là một công cụ y tế công cộng quan trọng và điều quan trọng cần ghi nhớ là bất kỳ khẩu trang nào còn tốt hơn là không dùng khẩu trang nào.
  • Đeo loại khẩu trang có tác dụng bảo vệ cao nhất mà có thể ôm khít và quý vị có thể đeo liên tục.
  • Việc đeo khẩu trang vừa khớp cùng với việc tiêm chủng, tự xét nghiệm và cách ly giao tiếp xã hội, giúp bảo vệ quý vị và người khác bằng cách giảm khả năng lây lan COVID-19.
ba khẩu trang vải
Khẩu trang và Mặt nạ

Tìm hiểu về các loại khẩu trang khác nhau và mặt nạ mà quý vị có thể dùng để bảo vệ bản thân và người khác

Hướng dẫn đối với khẩu trang

Tìm hiểu về cách sử dụng và bảo quản khẩu trang đúng cách, bao gồm những điều cần lưu tâm đối với người khuyết tật

Hình minh họa mặt nạ
Địa điểm cung cấp khẩu trang miễn phí

Tìm khẩu trang (mặt nạ N95) miễn phí tại địa điểm tham gia gần quý vị.

Hoặc gọi theo số 1-800-232-0233 ( TTY 1-888-720-7489)