Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Sử dụng khẩu trang để làm chậm sự lây lan của COVID-19

Sử dụng khẩu trang để làm chậm sự lây lan của COVID-19
Hình minh họa những người đang đeo khẩu trang vải
Khẩu trang của quý vị có thể giúp bảo vệ người khác. Khẩu trang của người khác có thể giúp bảo vệ quý vị.
Cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 6 năm 2020