Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Khuyến nghị về việc sử dụng khẩu trang vải, đặc biệt là trong các khu vực có sự lây truyền đáng kể trong cộng đồng

biểu tượng khẩu trang

Sử dụng khẩu trang vải để giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19

CDC tiếp tục nghiên cứu về sự lây lan và ảnh hưởng của vi-rút corona mới trên khắp Hoa Kỳ.  Chúng ta giờ đây đã biết từ các nghiên cứu gần đây rằng một phần đáng kể những người nhiễm vi-rút corona không thể hiện các triệu chứng ("không có triệu chứng") và thậm chí những người sau này xuất hiện các triệu chứng ("tiền triệu chứng") có thể truyền vi-rút cho người khác trước khi xuất hiện các triệu chứng.  Điều này có nghĩa là vi-rút có thể lây lan giữa những người tương tác gần nhau - ví dụ như nói, ho hoặc hắt hơi - ngay cả khi những người đó không biểu hiện các triệu chứng.  Trước bằng chứng mới này, CDC khuyên quý vị nên đeo khẩu trang vải ở những nơi công cộng, khó duy trì các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội khác (ví dụ: cửa hàng thực phẩm và nhà thuốc) đặc biệt là ở những khu vực có sự lây truyền đáng kể trong cộng đồng.

Điều rất quan trọng cấn nhấn mạnh rằng việc duy trì cách ly giao tiếp xã hội 6 feet hoặc 2 mét vẫn rất quan trọng để làm chậm sự lây lan của vi-rút.  CDC cũng khuyên quý vị nên sử dụng khẩu trang vải đơn giản để làm chậm sự lây lan của vi-rút và giúp những người có thể nhiễm vi-rút mà không biết điều này không lây truyền sang người khác.  Khẩu trang vải được tạo nên từ các vật dụng gia đình hoặc làm tại nhà từ các vật liệu phổ biến với chi phí thấp có thể được sử dụng như một biện pháp y tế công cộng tự nguyện bổ sung.

Khẩu trang vải được khuyên dùng không phải là khẩu trang y tế hoặc mặt nạ N-95.  Đó là những nguồn cung cấp quan trọng phải tiếp tục dành riêng cho nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người ứng phó đầu tiên khác trong ngành y tế, theo khuyến nghị của hướng dẫn CDC hiện tại.

Các nghiên cứu gần đây:

  • Rothe C, Schunk M, Sothmann P, et al. Sự lây truyền của bệnh truyền nhiễm 2019-nCoV từ một tiếp xúc không có triệu chứng ở Đức. Tạp chí y học New England. 2020;382(10):970-971.
  • Zou L, Ruan F, Huang M, et al. Tải lượng vi-rút SARS-CoV-2 trong mẫu xét nghiệm đường hô hấp trên của bệnh nhân nhiễm bệnh. Tạp chí y học New England. 2020;382(12):1177-1179.
  • Pan X, Chen D, Xia Y, et al. Các ca bệnh không có triệu chứng trong một cụm gia đình nhiễm SARS-CoV-2. The Lancet Infectious diseases. 2020.
  • Bai Y, Yao L, Wei T, et al. Sự lây truyền COVID-19 từ người mang mầm bệnh giả định không có triệu chứng. Jama. 2020.
  • Kimball A HK, Arons M, et al. Sự lây nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng và tiền triệu chứng trong số các cư dân của Cơ sở Điều dưỡng Chuyên Chăm sóc Dài hạn - Quận King, Washington, ngày 2020 tháng 3. MMWR Báo cáo về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong hàng tuần. 2020; ePub: ngày 27 tháng 3 năm 2020.
  • Wei WE LZ, Chiew CJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Sự lây truyền SARS-CoV-2 tiền triệu chứng - Singapore, ngày 23 tháng 1 - ngày 16 tháng 3 năm 2020. MMWR Báo cáo về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong hàng tuần. 2020;ePub: ngày 1 tháng 4 năm 2020.
  • Li R, Pei S, Chen B, et al. Sự nhiễm bệnh đáng kể không được ghi chép lại tạo điều kiện cho sự phát tán nhanh chóng của vi-rút corona mới (SARS-CoV2). Science (New York, NY). 2020.
Lần cuối xem xét trang này: Ngày 3 tháng 4 năm 2020