Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tài liệu dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tái định cư cho người tị nạn

Tài liệu dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tái định cư cho người tị nạn
Cập nhật ngày 13 tháng 8 năm 2020
In

Khi một số tổ chức tái định cư cho người tị nạn và các tổ chức cộng đồng (CBOs) bắt đầu hoạt động trở lại hoặc tăng mức hoạt động, CDC đưa ra những điều cần lưu ý về những phương thức mà các tổ chức này có thể giúp bảo vệ mọi người và cộng đồng cũng như giảm lây lan bệnh vi-rút Corona 2019 (COVID-19).

Tài liệu này cung cấp các liên kết tới hướng dẫn hiện có của CDC về COVID-19 và các tài liệu khác có thể hữu ích khi các nhà cung cấp dịch vụ tái định cư tiếp xúc với người tị nạn trong các bối cảnh nhóm khác nhau, ví dụ tại nhà, tại trường học, phòng mạch bác sĩ hoặc tại nơi làm việc. Một số nguồn tài liệu này cũng sẽ hữu ích cho người tị nạn. Tài liệu này sẽ được cập nhật khi có Hướng dẫn mới về COVID-19 của CDC được ban hành. 

Nhà cung cấp dịch vụ tái định cư và người tị nạn có thể sử dụng ba nguồn tài liệu sau trong bất kỳ bối cảnh nào sau đây:

Các chuyến tới thăm nơi ở

Nhà cung cấp dịch vụ tái định cư, chẳng hạn như nhân viên phụ trách vụ việc, có thể tiến hành tới thăm nơi ở cùng khách hàng là người tị nạn. Những nhân viên phụ trách vụ việc này có thể vào nhà của người tị nạn và ở trong không gian sống chung với nhiều thành viên gia đình. Một số người có thể có mặt trong nhà cùng một lúc.

Tài liệu hướng dẫn của CDC:

Môi trường lớp học

Các nhà cung cấp dịch vụ tái định cư có thể có các lớp học trong văn phòng của họ để cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho khách hàng bao gồm các phòng học giúp định hướng về văn hóa, hướng dẫn dạy Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (ESL) và đào tạo chuẩn bị sẵn sàng về nghề nghiệp. Hiện các nhà cung cấp có thể cung cấp các dịch vụ từ xa; tuy nhiên trong trường hợp tới đây các dịch vụ trực tiếp hoạt động trở lại, bối cảnh nhóm có khả năng xảy ra.

Tài liệu hướng dẫn của CDC:

Hẹn khám sức khỏe

Mỗi cộng đồng tái định cư sẽ vận hành khác nhau, nhưng nhiều nhà cung cấp dịch vụ tái định cư được kết nối với các sở y tế quận của họ, các trung tâm y tế đủ điều kiện của liên bang (FQHC) và các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân có đủ khả năng về văn hóa tại khu vực của họ. Các phòng mạch cho người tị nạn thường có phòng chờ nơi một số bệnh nhân là người tị nạn có thể chờ khám cùng lúc với gia đình họ.

Tài liệu hướng dẫn của CDC:

Vận chuyển công cộng và tư nhân

Người tị nạn có thể phụ thuộc chủ yếu vào phương thức vận chuyển công cộng Vận chuyển công cộng có thể liên quan tới các tình huống tụ tập đông người. Nhà cung cấp dịch vụ tái định cư cũng có thể di chuyển cùng với khách hàng trong xe riêng.

Tài liệu hướng dẫn của CDC   

Ghi danh vào trường học

Các nhà cung cấp dịch vụ tái định cư hỗ trợ đối tượng thanh thiếu niên là người tị nạn ghi danh vào trường học, có thể diễn ra trong môi trường có sự hiện diện của người khác.

Tài liệu hướng dẫn của CDC:

Đăng ký Nộp đơn xin An sinh xã hội và Hỗ trợ công cộng

Các nhà cung cấp dịch vụ tái định cư có thể giúp khách hàng nộp đơn xin thẻ an sinh xã hội và hỗ trợ công cộng, có thể diễn ra trong môi trường có sự hiện diện của người khác tại văn phòng tái định cư hoặc tại vị trí công cộng, ngoài cơ sở.   

Tài liệu hướng dẫn của CDC:

Bối cảnh văn phòng

Đây là danh sách hướng dẫn khuyến nghị về cách các nhà cung cấp dịch vụ tái định cư có thể bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 trong văn phòng của chính họ.

Tài liệu hướng dẫn của CDC