Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

COVID-19 tại Nhóm người tị nạn mới tái định cư

COVID-19 tại Nhóm người tị nạn mới tái định cư
Cập nhật ngày 6 tháng 8 năm 2020

Người tị nạn đến Hoa Kỳ, đặc biệt là những người gần đây được tái định cư, có thể có các điều kiện sống hoặc làm việc khiến họ có nguy cơ cao hơn mắc bệnh COVID-19. Một số người tị nạn bị hạn chế khả năng tiếp cận với chăm sóc y tế cũng như có các bệnh nền nhất định đưa họ vào nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19, so với toàn bộ các nhóm dân số còn lại của Hoa Kỳ.

Người tị nạn là người đã bị buộc phải chạy trốn khỏi đất nước của họ vì nỗi sợ có căn cứ là bị ngược đãi vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hoặc quan điểm chính trị. Gần 750,000 người tị nạn đã tái định cư tại Hoa Kỳ từ 2008 đến 2019, và thêm hàng nghìn người khác đã tái định cư kể từ đó.

Người tị nạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tái định cư do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, bao gồm các lợi ích chăm sóc sức khỏe như bảo hiểm y tế ngắn hạn trong tối đa 8 tháng sau khi đến Mỹ và một lần khám sức khỏe tổng quát trong vòng 90 ngày sau khi đến Mỹ.

Tác động của COVID-19 đối với cuộc sống của những người tị nạn tái định cư vẫn chưa được biết rõ, vì COVID-19 là một căn bệnh mới. Đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe và nhu cầu hàng ngày của người tị nạn, đặc biệt là trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, có thể giúp giữ an toàn cho cộng đồng.

Hướng dẫn cho người tị nạn khi vừa tới Hoa Kỳ

Người tị nạn đến từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới và những chuyên viên làm việc với họ cần hiểu được các nguy cơ về sức khỏe tại các quốc gia xuất phát của họ, kể cả nguy cơ về COVID-19. Một nguồn thông tin là Thông báo y tế khi đi du lịch của CDC, chuyên thông báo cho du khách và các đối tượng độc giả khác về nguy cơ mắc COVID-19 ở nhiều điểm đến trên khắp thế giới. Cách thức CDC xác định mức cảnh báo đối với thông báo y tế về du lịch tại mỗi quốc gia trong bối cảnh COVID-19.

Chuyên viên y tế công cộng, các tổ chức cộng đồng, các cơ quan tái định cư và nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể hỗ trợ người tị nạn khi tới Hoa Kỳ bằng cách cung cấp cho họ thông tin họ cần để bảo vệ bản thân tránh COVID-19.

 • Khuyến nghị của CDC Sau khi quý vị đi du lịch cho du khách quốc tế khi đến nơi để cung cấp thông tin hữu ích cho người tị nạn khi tới nơi.
 • Khi trò chuyện với người tị nạn mới tới, các đối tác y tế cho người tị nạn tại địa phương và nhân viên cơ quan tái định cư nên nhắc lại các khái niệm có trong cuốn sách Chào mừng người tị nạn và cung cấp cho họ thông tin về COVID-19 của địa phương và tiểu bang và thông tin liên hệ của các nhà cung cấp dịch vụ.

Những gì có thể thực hiện vì sức khỏe người tị nạn trong giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19

Các nhóm muốn giúp đỡ người tị nạn và những người đã phục vụ người tị nạn có thể chia sẻ thông tin nhạy cảm về văn hóa về việc phòng ngừa, triệu chứng và tự quản lý về bệnh liên quan đến COVID-19. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Văn phòng Tái định cư Người tị nạn (ORR) cung cấp một danh sách các liên hệ chính của tiểu bangbiểu tượng bên ngoài những người có thể kết nối với các đối tác này.

Các chuyên gia y tế công cộng có thể:

 • Thu thập dữ liệu về các đặc điểm dân số xã hội và lâm sàng của những người tị nạn mắc COVID-19 để hiểu nguy cơ và xác định các phương pháp thích hợp để truyền đạt các thông điệp phòng ngừa và kiểm soát tới các cộng đồng tị nạn.
 • Chia sẻ thông tin và làm việc với các cơ quan tái định cư và các đối tác khác, chẳng hạn như hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục, các tổ chức tôn giáo, chủ lao động, giao thông vận tải và nhà ở để tìm cách phá vỡ các rào cản kinh tế và xã hội đang ngăn chặn các nỗ lực phòng ngừa COVID-19.
 • Xây dựng tài liệu đa phương tiện về nâng cao sức khỏe bằng các ngôn ngữ khác nhau phù hợp với các nền văn hóa và/hoặc trình độ học vấn khác nhau. Các tài liệu này phải ở định dạng in và trực tuyến, bao gồm cả mạng xã hội, để các đối tác có thể sử dụng những gì phù hợp cho các nhóm tị nạn tại địa phương của họ.
 • Trao đổi thông tin thường xuyên về COVID-19 với các đối tác hỗ trợ người tị nạn để tìm hiểu về tác động của bệnh đối với các nhóm người tị nạn khác nhau. Sử dụng những phát hiện này để hiểu rõ hơn về các yếu tố văn hóa, kinh tế, xã hội và sức khỏe giữa những người tị nạn có thể có liên quan đến họ trong đại dịch COVID-19. Đảm bảo rằng cách trao đổi thông tin được xây dựng riêng cho phù hợp mang tính rõ ràng, minh bạch và đáng tin cậy.
 • Cung cấp thông tin cơ bản cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và hệ thống y tế để hiểu các đặc điểm chính về dân số, văn hóa và sức khỏe của các nhóm người tị nạn cụ thể tái định cư tại Hoa Kỳ và các cân nhắc về chăm sóc sức khỏe cho các nhóm dân cư này, chẳng hạn như Hồ sơ sức khỏe người tị nạn của CDCHướng dẫn về sức khỏe cho người tị nạn của CDC.

Các tổ chức cộng đồng và cơ quan tái định cư có thể:

 • Chia sẻ thông tin về COVID-19 mang tính nhạy cảm về văn hóa cho các cơ sở cộng đồng, nơi làm việc, trường học và tại nhà.
 • Đào tạo nhân viên y tế cộng đồng trong các cộng đồng tị nạn để giáo dục mọi người về COVID-19 và liên kết người tị nạn với các dịch vụ miễn phí hoặc chi phí thấp.
 • Làm việc giữa các doanh nghiệp và dịch vụ khác nhau để kết nối người tị nạn với các dịch vụ, như hỗ trợ giao hàng thực phẩm hoặc cung cấp nhà ở tạm thời, giúp họ thực hành cách ly giao tiếp xã hội, đặc biệt là khi các cá nhân hoặc người trong gia đình mắc bệnh hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19.
 • Làm việc với các đối tác để kết nối người tị nạn với các nguồn lực cộng đồng họ cần khi người tị nạn mắc bệnh hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19, bao gồm thuốc men, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ sức khỏe tâm thần.
 • Giúp người tị nạn tiếp cận các vật dụng giúp ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19, chẳng hạn như khẩu trang, xà phòng, dung dịch sát trùng tay hoặc chất tẩy rửa gia dụng.

Các hệ thống chăm sóc sức khỏe và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể:

 • Cung cấp dịch vụ thông dịch trong tất cả các cơ sở có liên quan, chẳng hạn như phân loại và tiếp nhận điện thoại, các đơn vị điều trị nội trú và các dịch vụ ngoại trú.
 • Tìm hiểu về các rào cản của bệnh nhân đối với hoạt động phòng ngừa COVID-19, sau đó làm việc với các cơ quan tái định cư và các đối tác khác để giảm bớt các rào cản này.
 • Tiếp cận với bệnh nhân và thu thập thông tin liên lạc cập nhật của họ, phương thức trao đổi thông tin ưu tiên và kế hoạch giữ liên lạc nếu có người trong nhà họ mắc bệnh COVID-19.
 • Nếu có thể, hãy kết hợp điều trị từ xa vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe nếu người tị nạn có phương tiện và có thể được khám tại phòng khám ảo.
 • Chia sẻ thông tin sử dụng cách tiếp cận nhạy cảm về văn hóa để giáo dục bệnh nhân về tác động của COVID-19, cách bảo vệ và cách chăm sóc an toàn khi cần.
 • Kết nối những người tị nạn mới đến có các bệnh nền với các đối tác cộng đồng có thể giúp họ phát triển và tiếp tục với các kế hoạch chăm sóc của họ và giúp họ có được nguồn vật dụng và thuốc men cần thiết.

Tại sao người tị nạn có thể có nguy cơ cao hơn trong giai đoạn bùng phát COVID-19

Do các điều kiện kinh tế và xã hội, những người tị nạn tái định cư phải đối mặt với nhiều khó khăn tương tự dẫn đến sức khỏe kém hơn đối với một số nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số ở Hoa Kỳ.  Người tị nạn cũng phải đối mặt với những thách thức của một hệ thống chăm sóc sức khỏe mới và tìm kiếm thông tin sức khỏe mà họ có thể hiểu được.

Điều kiện sống và hoàn cảnh cá nhân

Với nhiều người tị nạn tái định cư, điều kiện sống của họ có thể khiến họ khó tránh khỏi mắc bệnh COVID-19 hoặc tìm cách điều trị nếu họ mắc bệnh.

 • Một vài thế hệ sống trong một ngôi nhà có thể gây khó khăn cho việc bảo vệ những người lớn tuổi trong gia đình, cũng như những người ở bất kỳ độ tuổi nào có các bệnh nền, như bệnh tiểu đường hoặc bệnh hen suyễn. Điều này cũng có thể gây khó khăn khi cách ly những người mắc bệnh, đặc biệt nếu không gian sống nhỏ, chẳng hạn như một căn hộ hoặc một ngôi nhà nhỏ.
 • Sống trong các khu phố (thành thị hoặc nông thôn) cách xa cơ sở chăm sóc sức khỏe, cửa hàng thực phẩm hoặc nhà thuốc có thể khiến họ khó nhận được dịch vụ chăm sóc hơn nếu họ mắc bệnh và khó dự trữ thuốc hoặc các vật dụng khác.
 • Thiếu phương tiện giao thông cá nhân như xe hơi có thể gây khó khăn cho việc đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe, nơi làm việc hoặc cửa hàng. Người tị nạn dựa vào giao thông công cộng như xe buýt, xe đi chung và tàu hỏa, vốn bị hạn chế ở một số khu vực, đặc biệt là trong đại dịch hiện nay.
 • Thiếu tiếp cận đến truyền hình, đài phát thanh hoặc Internet có thể gây khó khăn cho việc nhận thông tin về COVID-19. Người tị nạn có thể không biết đọc hoặc hiểu được tiếng Anh.
 • Việc chưa được hòa nhập vào cộng đồng có thể hạn chế sự hỗ trợ và liên kết tiềm năng với bạn bè, các nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc các tổ chức cộng đồng.

Hoàn cảnh làm việc

Với sự giúp đỡ của các cơ quan tái định cư, những người tị nạn thường làm việc trong các công việc cấp thấp, trong đó loại công việc và chính sách tại nơi làm việc, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Hai yếu tố có thể làm tăng nguy cơ:

 • Là nhân viên chủ chốt: Nguy cơ lây nhiễm có thể cao hơn đối với người lao động tị nạn trong các ngành công nghiệp thiết yếu, chẳng hạn như phân xưởng đóng gói thịt, cửa hàng thực phẩm và nhà máy. Những người lao động này thường được yêu cầu phải có mặt tại nơi làm việc mặc dù đã có sự bùng phát trong cộng đồng của họ và nhiều người không thể ở nhà. Một số loại hình công việc này yêu cầu sự tiếp xúc công cộng và tiếp xúc gần với những đồng nghiệp, làm tăng nguy cơ mắc hoặc lây lan COVID-19.
 • Không được nghỉ bệnh: Những người tị nạn không có phép nghỉ bệnh được hưởng lương sẽ có khả năng cao hơn vẫn tiếp tục đi làm khi họ mắc bệnh hoặc phơi nhiễm với người mắc bệnh COVID-19 - điều này có nghĩa là họ có nhiều khả năng lây lan COVID-19 cho những người lao động khác, bao gồm những người tị nạn khác, những người thường làm việc chung một chỗ.

Các bệnh nền và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc thấp hơn

Một số người tị nạn có các bệnh nền và đối mặt với các rào cản đối với chăm sóc sức khỏe, điều này có thể khiến họ có nguy cơ cao hơn mắc bệnh COVID-19. Đó là:

 • Thiếu bảo hiểm y tế: Người tị nạn có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn tái định cư sớm, với sự giúp đỡ của các cơ quan tái định cư. Tuy nhiên, sau khi bảo hiểm y tế ngắn hạn của họ hết hạn, có tới 50% người tị nạn có thể không được bảo hiểm.
 • Rào cản ngôn ngữ: Rào cản ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở mọi giai đoạn, từ đặt lịch hẹn, truyền đạt các vấn đề về sức khỏe, đến việc mua thuốc theo toa hoặc uống thuốc theo chỉ định. Rào cản ngôn ngữ cũng có thể ngăn người tị nạn nhận thông tin COVID-19 không được viết bằng các từ ngữ thông dụng hàng ngày bằng hình ảnh và phù hợp về văn hóa. Các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe, phòng khám hoặc các nhóm cộng đồng có thể cung cấp dịch vụ thông dịch để vượt qua những rào cản này.
 • Các bệnh tâm thần và bệnh nền: So với dân số Hoa Kỳ nói chung, người tị nạn có thể có một số bệnh nền tiềm ẩn (ví dụ, bệnh tiểu đường) khiến họ có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19, cũng như các bệnh tâm thần (ví dụ, rối loạn căng thẳng sau sang chấn và trầm cảm). Các bệnh này có thể được kiểm soát kém do nhiều năm không nhận được dịch vụ chăm sóc phòng bệnh thường xuyên.
 • Sự kỳ thị và phân biệt đối xử đã được nhận biết: Những vấn đề này có thể ngăn người tị nạn tìm kiếm dịch vụ chăm sóc hoặc trung thực với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về nhu cầu sức khỏe của họ.

Mặc dù có những rào cản này, người tị nạn có sự hỗ trợ của các cơ quan tái định cư, các nhóm cộng đồng, điều phối viên cho người tị nạn của tiểu bangbiểu tượng bên ngoài, và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ứng phó của tiểu bang, địa phương và cộng đồng đối với COVID-19 phải bao gồm việc hợp tác với các nguồn lực nhóm này trong các nỗ lực ứng phó với COVID-19, là thành viên đáng tin cậy của các cộng đồng tị nạn.

Cập nhật lần cuối ngày 6 tháng 8 năm 2020