Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Danh Sách Nguồn Lực Về COVID-19 Dành Cho Người Khuyết Tật

Danh Sách Nguồn Lực Về COVID-19 Dành Cho Người Khuyết Tật
Cập nhật ngày 19 tháng 2 năm 2021
In

Công cụ

Khi nào nên sử dụng?

Có thể tìm thấy ở đâu?

Công cụ

Nội dung web

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm thông tin mới nhất cho người khuyết tật sống trong cộng đồng.

Công cụ

Nội dung web

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm thông tin mới nhất cho người khuyết tật sống trong cộng đồng.

Công cụ

Nội dung web

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm thông tin mới nhất cho cơ sở chăm sóc lưu trú cho người khuyết tật.

Công cụ

Nội dung web

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm thông tin mới nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp, người chăm sóc, các bậc phụ huynh và những người có rối loạn về phát triển và hành vi.

Công cụ

Nội dung web

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm thông tin mới nhất cho những người có bệnh lý nền.

Công cụ

Nội dung web

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm thông tin mới nhất cho trẻ em có bệnh lý nền.

Công cụ

Nội dung web

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm thông tin mới nhất về khẩu trang bao gồm việc thích ứng và các biện pháp thay thế cho việc đeo khẩu trang.

Công cụ

Nội dung web

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm thông tin mới nhất cho
nhân viên quản lý động vật phục vụ và trị liệu.

Công cụ

Nội dung web

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm thông tin mới nhất cho giáo viên, trợ giảng và nhân viên khác có thể trợ giúp học sinh bị khuyết tật.

Công cụ

Công cụ ra quyết định về trường học

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn giúp phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc khi ra quyết định về việc cho trẻ em (kể cả trẻ bị khuyết tật) tới trường.

Công cụ

Nguồn thông tin từ sở y tế

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm kiểm những hoạt động sở y tế đang làm để hỗ trợ những người bị khuyết tật khi xảy ra đại dịch COVID-19.
(Tìm kiếm: Khuyết tật)

Công cụ

Bản in, video và tài liệu trên mạng xã hội

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm nguồn thông tin truyền thông cho người bị khuyết tật.

Công cụ

Bản tin về quyền dân sự HHS

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn hiểu rõ về quyền dân sự của người khuyết tật liên quan tới COVID-19.

Công cụ

Bộ định vị dịch vụ trực tiếp

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn kết nối mọi người với dịch vụ địa phương qua bộ định vị nơi chăm sóc người cao tuổi.

Công cụ

Nguồn thông tin từ đối tác về người khuyết tật liên bang

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn biết cách Cơ Quan Quản Lý Cơ Sở Sinh Hoạt Cộng Đồng đang trợ giúp những người bị khuyết tật khi diễn ra dịch bệnh COVID-19.

Có thể tìm thấy ở đâu?

https://acl.gov/COVID-19external icon

Công cụ

Tờ thông tin về quyền chăm sóc sức khỏe

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn hiểu rõ quyền của người khuyết tật đang tiếp nhận dịch vụ chăm sóc y tế.

Công cụ

Nguồn thông tin từ đối tác về người khuyết tật không phải từ liên bang

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn giúp người khuyết tật truyền đạt những nhu cầu và mong muốn của họ liên quan tới việc nhập viện trong khi diễn ra dịch bệnh COVID-19.

Công cụ

Nguồn thông tin từ đối tác về người khuyết tật không phải từ liên bang

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn kết nối người khuyết tật và người chăm sóc với tài liệu trình bày bằng ngôn ngữ đơn giản, hướng dẫn về các chương trình hỗ trợ ban ngày, thông tin việc làm và các nguồn thông tin khác.

Có thể tìm thấy ở đâu?

https://thearc.org/covid/external icon

Công cụ

Báo cáo về các hoạt động từ các hội đồng tiểu bang

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn hiểu rõ cách state các hội đồng về việc phát triển người khuyết tật đề cập về vấn đề COVID-19.

Công cụ

Nguồn thông tin từ đối tác về người khuyết tật không phải từ liên bang

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn kết nối người khuyết tật với thông tin thực hành về COVID-19 (vd. giữ sạch xe lăn, cách ly giao tiếp xã hội).

Có thể tìm thấy ở đâu?

https://aahd.us/covid-19/external icon

Công cụ

Thông tin chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm hiểu thêm về việc lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp cho người khuyết tật.

Công cụ

Thông tin chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm hiểu thêm về việc chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp cho người khuyết tật.

Có thể tìm thấy ở đâu?

https://www.ready.gov/disabilityexternal icon

Công cụ

Thông tin chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn kết nối người khuyết tật, gia đình họ, đồng minh và các tổ chức hỗ trợ cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực dành cho người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi thảm họa khi có những nhu cầu liên quan tới thảm họa khẩn cấp ngay.

Công cụ

Nội dung web

Khi nào nên sử dụng?

Khi quý vị muốn tìm hiểu thêm về Các Vấn Đề Cần Cân Nhắc về Công Bằng Y Tế  cho người khuyết tật.