Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng

Cập nhật ngày 25 tháng 6 năm 2020

Mọi người đều có nguy cơ nhiễm COVID-19 nếu họ phơi nhiễm với chủng vi-rút này. Một số người có xu hướng trở bệnh nặng hơn những người khác, có nghĩa là họ có thể phải nhập viện, săn sóc tích cực hoặc can thiệp bằng máy thở để giúp họ hít thở hoặc họ thậm chí có thể tử vong. Mỗi ngày chúng ta lại hiểu thêm về COVID-19, và khi có thêm thông tin, CDC sẽ tiếp tục cập nhật, chia sẻ thông tin về nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
Lần cuối kiểm tra trang này: ngày 25 tháng 6 năm 2020