Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Những Người Có Nguy Cơ Mắc Bệnh Nghiêm Trọng Cao Hơn

COVID-19 là một bệnh mới và không có nhiều thông tin về các yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Dựa trên thông tin hiện có và chuyên môn lâm sàng, người cao tuổi và người thuộc mọi lứa tuổi có các bệnh nền nghiêm trọng có thể có nguy cơ cao hơn mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19.

Dựa trên những gì chúng tôi đã biết đến giờ, những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng từ COVID-19 bao gồm:

Những người ở mọi lứa tuổi có bệnh nền, đặc biệt nếu không được kiểm soát tốt, bao gồm:

  • Những người mắc bệnh phổi mãn tính hoặc mắc bệnh hen từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng
  • Những người có bệnh tim nghiêm trọng
  • Những người bị suy giảm miễn dịch
    • Nhiều bệnh có thể gây ra tình trạng suy giảm miễn dịch cho người bệnh, bao gồm điều trị ung thư, hút thuốc, ghép tủy xương hoặc ghép tạng, suy giảm miễn dịch, HIV hoặc AIDS kiểm soát kém và sử dụng corticosteroid kéo dài và các thuốc làm suy yếu miễn dịch khác
  • Người mắc bệnh béo phì nghiêm trọng (chỉ số khối cơ thể [BMI] 40 hoặc cao hơn)
  • Người mắc bệnh tiểu đường
  • Người mắc bệnh thận mãn tính đang được lọc thận
  • Người mắc bệnh gan
Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 14 tháng 5 năm 2020