Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Những Người Khác Cần Thêm Các Biện Pháp Phòng Ngừa

Những Người Khác Cần Thêm Các Biện Pháp Phòng Ngừa
Cập nhật ngày 22 tháng 12 năm 2020
In

Thông tin cho những nhóm người khác như các cộng đồng ở nông thôn, người vô gia cư và người khuyết tật.

biểu tượng hộp khăn giấy

Bảo vệ sức khỏe của quý vị trong mùa cúm này

Tiêm vắc-xin cúm trong thời kỳ 2020-2021 hiện đang quan trọng hơn bao giờ hết vì đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Vắc-xin cúm đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh cúm; nhiều người trong số họ cũng thuộc nhóm có nguy cơ cao vì COVID-19 hoặc các hệ quả nghiêm trọng.