Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Những điều cần biết về bệnh gan và COVID-19

Những điều cần biết về bệnh gan và COVID-19
Cập nhật ngày 8 tháng 2 năm 2021
In

Bệnh vi-rút corona 2019 (COVID-19) do vi-rút SARS-CoV-2 gây ra. Người cao tuổi và người ở mọi độ tuổi có bệnh nền nghiêm trọng, bao gồm cả những người mắc bệnh gan, có thể có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19. Những người mắc bệnh gan mãn tính, bao gồm viêm gan B và viêm gan C, có thể có những lo ngại và câu hỏi liên quan đến nguy cơ của họ.