Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Người có nguy cơ cao

Người có nguy cơ cao

và những người cần thực hiện thêm biện pháp phòng ngừa

Cập nhật ngày 20 tháng 4 năm 2021
In

Thông tin về vắc-xin dành cho các nhóm đối tượng khác nhau.

Nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn

  • Một số người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn những người khác.
  • Bệnh nghiêm trọng có nghĩa là người mắc COVID-19 có thể cần: nhập viện, săn sóc đặc biệt, thở máy để giúp họ hô hấp, nếu không có thể tử vong.
  • Những người có nguy cơ cao hơn và người sống hoặc đến thăm họ, cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm COVID-19.

Người Cao Tuổi

Những người có sẵn bệnh

Người Mang Thai

biểu tượng quy trình
Hỗ trợ những người cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa thêm

Bộ công cụ truyền thông -  Dành cho người nhập cư, người tị nạn và các nhóm dân cư khác có trình độ tiếng Anh hạn chế.

Nguy cơ theo nhóm tuổi
Nguy cơ mắc, nhập viện và tử vong do COVID-19

Các tỷ lệ

Nguy cơ theo chủng tộc/dân tộc
Nguy cơ mắc, nhập viện và tử vong do COVID-19

Các tỷ lệ

Nguồn thông tin kỹ thuật số

Quý vị có thể làm gì

Điều quý vị cần làm nếu quý vị ở nhóm có rủi ro cao hơn pdf icon[744 KB, 1 trang]

Tìm hiểu những gì quý vị có thể làm để bảo vệ bản thân.