Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Người có nguy cơ cao

Người có nguy cơ cao

và những người cần thực hiện thêm biện pháp phòng ngừa

Cập nhật ngày 16 tháng 4 năm 2021
In