Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Người có nguy cơ cao

Người có nguy cơ cao

Và Những Người Cần Thực Hiện Thêm Các Biện Pháp Phòng Ngừa

Cập nhật ngày 10 tháng 8 năm 2020
Những người cần thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa
Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
Nhập Viện Do Mắc COVID-19 và Liên Quan Đến Các  Bệnh Lý Nền
Nhập Viện Do Mắc COVID-19 và Liên Quan Đến Các Bệnh Lý Nền
COVID-19 Nhập Viện và Tử Vong theo Độ Tuổi
COVID-19 Nhập Viện và Tử Vong theo Độ Tuổi
COVID-19 Nhập Viện và Tử Vong theo Chủng Tộc/Dân Tộc
COVID-19 Nhập Viện và Tử Vong theo Chủng Tộc/Dân Tộc

Cập nhật lần cuối ngày 10 tháng 8 năm 2020