Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Những điều cần biết về HIV và COVID-19

Những điều cần biết về HIV và COVID-19
Cập nhật ngày 28 tháng 7 năm 2020

Người nhiễm HIV có thể có các mối lo ngại và thắc mắc liên quan tới nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19.

Đây là một tình huống mới phát sinh, đang phát triển nhanh chóng và CDC sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi có thông tin mới.

Cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 7 năm 2020