Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Những điều cần biết về HIV và COVID-19

Cập nhật ngày 18 tháng 3 năm 2020

Mặc dù chúng ta vẫn chưa biết về nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng từ COVID-19 đối với người có HIV, những người có HIV có thể có những lo ngại và câu hỏi liên quan đến nguy cơ của họ.

Đây là một tình huống mới phát sinh, đang phát triển nhanh chóng và CDC sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi có.

Trang được kiểm soát lần cuối vào ngày 18 tháng 3 năm 2020