Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Bằng chứng dùng để cập nhật danh sách các bệnh nền làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19

Bằng chứng dùng để cập nhật danh sách các bệnh nền làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19
Cập nhật ngày 2 tháng 11 năm 2020
In

Thông tin cập nhật vào danh sách các bệnh nền khiến người trưởng thành ở độ tuổi bất kỳ có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn do chủng vi-rút gây bệnh COVID-19 dựa trên các báo cáo đã đăng tải công khai, bài viết trên báo chí, bài viết sơ bộ chưa được bình xét và dữ liệu nội bộ trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 đến 16 tháng 10 năm 2020*. Danh sách này là tài liệu liên tục chỉnh sửa và sẽ được CDC cập nhật thường xuyên và có thể thay đổi nhanh chóng khi khoa học tiến triển hơn. Bệnh nặng do COVID-19 được định nghĩa là nhập viện, nhập viện phòng săn sóc đặc biệt ICU, phải đặt ống thở hoặc thở máy, hoặc tử vong.

Mức bằng chứng cho từng bệnh được các chuyên gia đánh giá của CDC xác định dựa vào thông tin có sẵn về COVID-19. Các bệnh được thêm vào danh sách nếu chưa có sẵn trong danh sách các bệnh nền trước đó [được phát hành lần đầu vào tháng 3 2020]) nếu bằng chứng liên quan tới bệnh nghiêm trọng vì COVID-19 đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bằng chứng nhất quán nhất và mạnh mẽ nhất: Được xác định là bằng chứng nhất quán từ nhiều nghiên cứu quy mô nhỏ hoặc một tổ hợp từ một nghiên cứu lớn.
 • Bằng chứng hỗn hợp: Được xác định là nhiều nghiên cứu đạt được một số kết luận khác nhau về nguy cơ liên quan tới một bệnh, hoặc
 • Bằng chứng hạn chế: Được định nghĩa là bằng chứng nhất quán từ một số ít các nghiên cứu.

Các tiêu chuẩn cho các bệnh đã liệt kê trước đó được thêm vào hoặc gỡ bỏ nếu cho bằng chứng mạnh mẽ thể hiện bệnh đó đã mở rộng. Các bệnh được liệt kê trước đó sẽ được gỡ bỏ nếu không có bằng chứng mạnh mẽ và nhất quán cho thấy không có mối liên hệ nào với các bệnh nghiêm trọng. Dựa trên tiêu chí này, không có bệnh nào bị loại khỏi danh sách bệnh nền công bố vào tháng 3, 2020; tuy nhiên, trong nội dung cập nhật vào tháng 11, 2020 gần đây, việc mang thai đã được chuyển từ "bằng chứng chưa rõ ràng" sang "bằng chứng rõ ràng".

*Nội dung cập nhật cho phần hút thuốc là dựa trên bằng chứng thu được trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 đến ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Bằng chứng dùng để cập nhật danh sách các bệnh nền làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19
Mức bằng chứng Tình trạng Bằng chứng về tác động đối với tính chất nghiêm trọng của COVID-19
Bằng chứng nhất quán nhất và mạnh mẽ nhất Ung thư Đánh giá hệ thống [6]
Nghiên cứu đoàn hệ [7,8]
Chuỗi ca bệnh [9]
Bệnh thận mãn tính Chuỗi ca bệnh [10, 11, 12]
Nghiên cứu đoàn hệ [13, 14, 15]
COPD (Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính) Phân tích Meta [4, 16]
Chuỗi ca bệnh [17]
Nghiên cứu đoàn hệ [14]
Bệnh tim như suy tim, bệnh động mạnh vành hoặc bệnh cơ tim Nghiên cứu đoàn hệ [1, 2]
Phân tích Meta [3, 4]
Chuỗi ca bệnh [5]
Béo phì (BMI> 30 kg/m2) Nghiên cứu đoàn hệ [18, 19, 20, 21, 22]
Mẫu tiêu biểu [23]
Béo phì nghiêm trọng (BMI ≥ 40 kg/m2) Nghiên cứu đoàn hệ [98, 99]
Nghiên cứu mẫu tiêu biểu [95]
Phân tích Meta [107]
Thai kỳ Đánh giá hệ thống [54, 116]
Nghiên cứu kiểm soát ca bệnh [55]
Chuỗi ca bệnh [56, 57, 58, 59]
Nghiên cứu đoàn hệ [60, 61, 62, 117]
Bệnh hồng huyết cầu hình lưỡi liềm Chuỗi ca bệnh [24, 25, 26, 27, 28]
Hút thuốc Phân tích siêu dữ liệu [3, 16*, 63, 64, 65, 66, 101, 102, 104, 105]
Ghép tạng Chuỗi ca bệnh [12, 29, 30, 31, 32, 33, 34]
Phân tích Meta [100]
Bệnh tiểu đường tuýp 2 Chuỗi ca bệnh [11]
Nghiên cứu chiều dọc [35]
Nghiên cứu đoàn hệ [36, 37]
Phân tích Meta [38]
Nghiên cứu mẫu tiêu biểu [114]
Bằng chứng hỗn hợp Bệnh hen Nghiên cứu đoàn hệ [14, 39, 40, 41]
Chuỗi ca bệnh [17]
Bệnh mạch máu não Phân tích Meta [42, 43, 44, 45]
Tổng hợp bằng chứng [46]
Nghiên cứu đoàn hệ [1, 2, 47, 48, 49]
Huyết áp cao Nghiên cứu đoàn hệ [1, 2, 49, 50, 51, 91, 93]
Chuỗi ca bệnh [92]
Đánh giá hệ thống [52]
Phân tích siêu dữ liệu [3, 4, 53, 94]
Sử dụng corticosteroid hoặc thuốc ức chế miễn dịch khác Chuỗi ca bệnh [67, 68, 69]
Nghiên cứu đoàn hệ [70, 71]
Bằng chứng hạn chế Ghép tủy Đánh giá [72]
HIV Chuỗi ca bệnh [73, 74]
Nghiên cứu đoàn hệ [109, 110, 111, 112]
Suy giảm miễn dịch Chuỗi ca bệnh [75]
Đánh giá hệ thống [76]
Các rối loạn chuyển hóa do di truyền Nghiên cứu đoàn hệ [47, 77]
Bệnh gan Phân tích Meta [78]
Nghiên cứu  đoàn hệ [79, 80, 118, 119]
Đánh giá tài liệu nghiên cứu [81]
Nghiên cứu kiểm soát ca bệnh [120]
Các bệnh về thần kinh Nghiên cứu mẫu tiêu biểu [82]
Nghiên cứu đoàn hệ [41, 49, 77]
Các bệnh phổi mãn tính khác Phân tích Meta [4]
Chuỗi ca bệnh [17]
Nghiên cứu đoàn hệ [14, 83]
Thừa cân (BMI > 25 kg/m2, nhưng < 30 kg/m2) Nghiên cứu đoàn hệ [96, 106]
Chuỗi ca bệnh [97]
Phân tích Meta [115]
Nhi khoa Đánh giá hệ thống [84, 85]
Nghiên cứu mẫu tiêu biểu [82, 86, 107]
Nghiên cứu đoàn hệ [77, 87, 88, 103, 108, 113,121, 122, 125]
Chuỗi ca bệnh [123, 124]
Bệnh tan máu bẩm sinh Chuỗi ca bệnh [89]
Nghiên cứu mẫu tiêu biểu [90]
Bệnh tiểu đường tuýp 1 Chuỗi ca bệnh [11]
Nghiên cứu đoàn hệ [36, 37]
Phân tích Meta [38]
Nghiên cứu mẫu tiêu biểu [114]

*Các vấn đề phương pháp học do các tác giả khác phát hiện; tái phân tích bởi Guo [64] và đã cho thấy mối liên hệ giữa yếu tố rủi ro và tính chất bệnh nghiêm trọng lớn hơn.

Tài liệu tham khảo:

 1. Chen, R., et al., Risk Factors of Fatal Outcome in Hospitalized Subjects With Coronavirus Disease 2019 from a Nationwide Analysis in China. CHEST, 2020. 158(1): p. 97-105.
 2. Williamson, E., et al., Factors associated with COVID-19-related deaths using OpenSAFELY. Nature, 2020. 584: p. 430-436.
 3. Zheng, Z., et al., Risk factors of critical & mortal COVID-19 cases: A systematic literature review and meta-analysis. Journal of Infection, 2020.
 4. Yang, J., et al., Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases, 2020. 94: p. 91-95.
 5. Guo, T., et al., Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiology, 2020.
 6. Fung M, Babik JM. COVID-19 in Immunocompromised Hosts: What We Know So Far [published online ahead of print, 2020 Jun 27]. Clin Infect Dis. 2020;ciaa863. doi:10.1093/cid/ciaa863
 7. Robilotti, EV, et al. Determinants of COVID-19 disease severity in patients with cancer. Nature Medicine. 2020. 26(8): p. 1218-1223. doi:10.1038/s41591-020-0979-0
 8. Liang W, Guan W, Chen R, et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncol. 2020;21(3):335-337
 9. Zhang H, Wang L, Chen Y, et al. Outcomes of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection in 107 patients with cancer from Wuhan, China. Cancer. 2020. 126(17): p. 4023-2031.
 10. Garg, S., et al., Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 – COVID-NET, 14 States, March 1-30, 2020. MMWR Morbidity Mortality Weekly Report, 2020. 69(15): p. 458-464.
 11. Richardson, S., et al., Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. JAMA, 2020. 323(20): p. 2052-2059.
 12. Akalin, E., et al., Covid-19 and Kidney Transplantation. New England Journal of Medicine, 2020.
 13. Myers, L.C., et al., Characteristics of Hospitalized Adults With COVID-19 in an Integrated Health Care System in California. JAMA, 2020. 323(21): p. 2195-2198.
 14. Gold, J.A.W., et al., Characteristics and Clinical Outcomes of Adult Patients Hospitalized with COVID-19 – Georgia, March 2020. MMWR Morbidity Mortality Weekly Report, , 2020. 69(18): p. 545-550.
 15. Hirsch, J.S., et al., Acute kidney injury in patients hospitalized with COVID-19. Kidney international, 2020: p. S0085-2538(20)30532-9.
 16. Lippi, G. and B.M. Henry, Chronic obstructive pulmonary disease is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19). Respiratory medicine, 2020. 167: p. 105941-105941.
 17. CDC Covid-19 Response Team, Preliminary Estimates of the Prevalence of Selected Underlying Health Conditions Among Patients with Coronavirus Disease 2019 – United States, February 12-March 28, 2020. MMWR Morbidity Mortality Weekly Report, 2020. 69(13): p. 382-386.
 18. Lighter, J., et al., Obesity in Patients Younger Than 60 Years Is a Risk Factor for COVID-19 Hospital Admission. Clinical Infectious Diseases, 2020.
 19. Hur, K., et al., Factors Associated With Intubation and Prolonged Intubation in Hospitalized Patients With COVID-19. Otolaryngology–Head and Neck Surgery. 2020; 163(1): p. 170-178.
 20. Simonnet, A., et al., High Prevalence of Obesity in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) Requiring Invasive Mechanical Ventilation. Obesity (Silver Spring), 2020.
 21. Kalligeros, M., et al., Association of Obesity with Disease Severity Among Patients with Coronavirus Disease 2019. Obesity (Silver Spring), 2020; 28(7): p. 1200-1204.
 22. Palaiodimos, L., et al., Severe obesity, increasing age and male sex are independently associated with worse in-hospital outcomes, and higher in-hospital mortality, in a cohort of patients with COVID-19 in the Bronx, New York. Metabolism, 2020. 108: p. 154262.
 23. Petrilli, C.M., et al., Factors associated with hospitalization and critical illness among 4,103 patients with COVID-19 disease in New York City. medRxiv, 2020: p. 2020.04.08.20057794.
 24. McCloskey, K.A., et al., COVID-19 infection and sickle cell disease: a UK centre experience. British Journal of Haematology, 2020. 190(2): p. e57-e58.
 25. Heilbronner, C., et al., Patients with sickle cell disease and suspected COVID-19 in a paediatric intensive care unit. British Journal of Haematology, 2020. 190(1): p. e21-e24.
 26. Nur, E., et al., Vaso-occlusive crisis and acute chest syndrome in sickle cell disease due to 2019 novel coronavirus disease (COVID-19). American Journal of Hematology, 2020. 95(6): p. 725-726.
 27. Hussain, F.A., et al., COVID-19 infection in patients with sickle cell disease. British Journal of Haematology, 2020. 189(5): p. 851-852.
 28. Panepinto et al., Cases of COVID-19 among Persons with Sickle Cell Disease in the United States, March 20-May 21, 2020. Personal Pre-Publication Correspondence with Authors 2020.
 29. Ketcham, S.W., et al., Coronavirus Disease-2019 in Heart Transplant Recipients in Southeastern Michigan: A Case Series. Journal of Cardiac Failure, 2020.
 30. Latif, F., et al., Characteristics and Outcomes of Recipients of Heart Transplant With Coronavirus Disease 2019. JAMA Cardiology, 2020.
 31. Zhu, L., et al., Successful recovery of COVID-19 pneumonia in a renal transplant recipient with long-term immunosuppression. American Journal of Transplantation, 2020. 20(7): p. 1859-1863.
 32. Fernández-Ruiz, M., et al., COVID-19 in solid organ transplant recipients: A single-center case series from Spain. American Journal of Transplantation, 2020. 20(7): p. 1849-1858.
 33. Travi, G., et al., Clinical outcome in solid organ transplant recipients with COVID-19: A single-center experience. American Journal of Transplantation, 2020.
 34. Tschopp, J., et al., First experience of SARS-CoV-2 infections in solid organ transplant recipients in the Swiss Transplant Cohort Study. [published online ahead of print, 2020 May 15] American Journal of Transplantation, 2020.
 35. Zhu, L., et al., Association of Blood Glucose Control and Outcomes in Patients with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes. Cell Metabolism, 2020. 31(6): p. 1068-1077.e3.
 36. Bode, B., et al., Glycemic Characteristics and Clinical Outcomes of COVID-19 Patients Hospitalized in the United States. Journal of Diabetes Science and Technology, 2020 14(4): p. 813-821.
 37. Chen, Y., et al., Clinical Characteristics and Outcomes of Patients With Diabetes and COVID-19 in Association With Glucose-Lowering Medication. Diabetes Care, 2020.
 38. Fadini, G.P., et al., Prevalence and impact of diabetes among people infected with SARS-CoV-2. J Endocrinological Investigations, 2020. 43(6): p. 867-869.
 39. Mahdavinia, M., et al., Asthma prolongs intubation in COVID-19. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 2020 8(7): p. 2388-2391.
 40. Chao, J.Y., et al., Clinical Characteristics and Outcomes of Hospitalized and Critically Ill Children and Adolescents with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) at a Tertiary Care Medical Center in New York City. The Journal of Pediatrics, 2020.
 41. DeBiasi, R.L., et al., Severe COVID-19 in Children and Young Adults in the Washington, DC Metropolitan Region. The Journal of Pediatrics, 2020.
 42. Pranata, R., et al., Impact of Cerebrovascular and Cardiovascular Diseases on Mortality and Severity of COVID-19 – Systematic Review, Meta-analysis, and Meta-regression. Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association, 2020. 29(8): p. 104949-104949.
 43. Wang, B., et al., Does comorbidity increase the risk of patients with COVID-19: evidence from meta-analysis. Aging, 2020. 12(7): p. 6049-6057.
 44. Ssentongo, P., et al., The association of cardiovascular disease and 10 other pre-existing comorbidities with COVID-19 mortality: A systematic review and meta-analysis. PLoS One, 2020 15(8): e0238215.
 45. Khan, M., et al., Effects of underlying morbidities on the occurrence of deaths in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. medRxiv, 2020: p. 2020.05.08.20095968.
 46. Martins-Filho, P.R., C.S.S. Tavares, and V.S. Santos, Factors associated with mortality in patients with COVID-19. A quantitative evidence synthesis of clinical and laboratory data. European journal of internal medicine, 2020. 76: p. 97-99.
 47. Shi, S., et al., Association of Cardiac Injury With Mortality in Hospitalized Patients With COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Cardiology, 2020.
 48. Wang, L., et al., Coronavirus disease 2019 in elderly patients: Characteristics and prognostic factors based on 4-week follow-up. Journal of Infection, 2020. 80(6): p. 639-645.
 49. Killerby ME et al., Characteristics Associated with Hospitalization Among Patients with COVID-19 — Metropolitan Atlanta, Georgia, March–April 2020. MMWR Mobidity Mortality Weekly Report, 2020
 50. Guan, W.J., et al., Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis. European Respiratory Journal, 2020. 55(5).
 51. Kim, L., et al., Risk Factors for Intensive Care Unit Admission and In-hospital Mortality among Hospitalized Adults Identified through the U.S. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)-Associated Hospitalization Surveillance Network (COVID-NET). Clinical Infectious Diseases, 2020, ciaa1012.
 52. Pranata, R., et al., Hypertension is associated with increased mortality and severity of disease in COVID-19 pneumonia: A systematic review, meta-analysis and meta-regression. Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System, 2020. 21(2): p. 1470320320926899.
 53. Matsushita, K., et al., The relationship of COVID-19 severity with cardiovascular disease and its traditional risk factors: A systematic review and meta-analysis. medRxiv, 2020: p. 2020.04.05.20054155.
 54. Yang, Z., et al., Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: a systematic review. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2020: p. 1-4.
 55. Li, N., et al., Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with COVID-19 pneumonia: a case-control study. Clinical Infectious Diseases, 2020.
 56. Collin, J., et al., Public Health Agency of Sweden’s Brief Report: Pregnant and postpartum women with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection in intensive care in Sweden. 2020. 99(7): p. 819-822.
 57. Yan, J., et al., Coronavirus disease 2019 in pregnant women: a report based on 116 cases. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2020.
 58. Breslin, N., et al., Coronavirus disease 2019 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: two weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM, 2020. 2(2, Supplement): p. 100118.
 59. Chen, L., et al., Clinical Characteristics of Pregnant Women with Covid-19 in Wuhan, China. New England Journal of Medicine, 2020. 382(25): p. e100.
 60. Pierce-Williams, R.A.M., et al., Clinical course of severe and critical COVID-19 in hospitalized pregnancies: a US cohort study. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM, 2020: p. 100134.
 61. Savasi, V.M., et al., Clinical Findings and Disease Severity in Hospitalized Pregnant Women With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Obstet Gynecol, 2020.
 62. Ellington S, Strid P, Tong VT, et al. Characteristics of Women of Reproductive Age with Laboratory-Confirmed SARS-CoV-2 Infection by Pregnancy Status — United States, January 22–June 7, 2020. MMWR Morbidity Mortality Weekly Report 2020;69:769–75.
 63. Patanavanich, R. and S.A. Glantz, Smoking Is Associated With COVID-19 Progression: A Meta-analysis. Nicotine & Tobacco Research, 2020.
 64. Guo, F.R., Active smoking is associated with severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19): An update of a meta-analysis. Tobacco Induced Diseases, 2020. 18: p. 37.
 65. Zhao, Q., et al., The impact of COPD and smoking history on the severity of COVID-19: A systemic review and meta-analysis. Journal of Medical Virology, 2020.
 66. Lippi, G. and B.M. Henry, Active smoking is not associated with severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19). European Journal of Internal Medicine, 2020. 75: p. 107-108.
 67. Di Giorgio, A., et al., Health status of patients with autoimmune liver disease during SARS-CoV-2 outbreak in northern Italy. Journal of hepatology, 2020: p. S0168-8278(20)30300-7.
 68. Marlais, M., et al., The severity of COVID-19 in children on immunosuppressive medication. The Lancet. Child & adolescent health, 2020: p. 10.1016/S2352-4642(20)30145-0.
 69. Montero-Escribano, P., et al., Anti-CD20 and COVID-19 in multiple sclerosis and related disorders: A case series of 60 patients from Madrid, Spain. Multiple sclerosis and related disorders, 2020. 42: p. 102185-102185.
 70. Brenner, E.J., et al., Corticosteroids, but not TNF Antagonists, are Associated with Adverse COVID-19 Outcomes in Patients With Inflammatory Bowel Diseases: Results from an International Registry. Gastroenterology, 2020: p. 10.1053/j.gastro.2020.05.032.
 71. Michelena, X., et al., Incidence of COVID-19 in a cohort of adult and paediatric patients with rheumatic diseases treated with targeted biologic and synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs. Seminars in arthritis and rheumatism, 2020. 50(4): p. 564-570.
 72. Ljungman, P., et al., The challenge of COVID-19 and hematopoietic cell transplantation; EBMT recommendations for management of hematopoietic cell transplant recipients, their donors, and patients undergoing CAR T-cell therapy. Bone Marrow Transplantation, 2020.
 73. Härter, G., et al., COVID-19 in people living with human immunodeficiency virus: a case series of 33 patients. Infection, 2020: p. 1-6.
 74. Altuntas Aydin, O., H. Kumbasar Karaosmanoglu, and K. Kart Yasar, HIV/SARS-CoV-2 coinfected patients in Istanbul, Turkey. Journal of Medical Virology, 2020.
 75. Soresina, A., et al., Two X-linked agammaglobulinemia patients develop pneumonia as COVID-19 manifestation but recover. Pediatric Allergy and Immunology, 2020.
 76. Gao, Y., et al., Impacts of immunosuppression and immunodeficiency on COVID-19: A systematic review and meta-analysis. The Journal of infection, 2020: p. S0163-4453(20)30294-2.
 77. Parri, N., M. Lenge, and D. Buonsenso, Children with Covid-19 in Pediatric Emergency Departments in Italy. New England Journal of Medicine, 2020.
 78. Mantovani, A., G. Beatrice, and A. Dalbeni, Coronavirus disease 2019 and prevalence of chronic liver disease: A meta-analysis. Liver International, 2020. 40(6): p. 1316-1320.
 79. Moon, A.M., et al., High Mortality Rates for SARS-CoV-2 Infection in Patients with Pre-existing Chronic Liver Disease and Cirrhosis: Preliminary Results from an International Registry. Journal of Hepatology, 2020.
 80. Ji, D., et al., Non-alcoholic fatty liver diseases in patients with COVID-19: A retrospective study. Journal of Hepatology, 2020.
 81. Garrido, I., R. Liberal, and G. Macedo, Review article: COVID-19 and liver disease—what we know on 1st May 2020. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 2020.
 82. Shekerdemian, L.S., et al., Characteristics and Outcomes of Children With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection Admitted to US and Canadian Pediatric Intensive Care Units. JAMA Pediatrics, 2020.
 83. Cosgriff, R., et al., A multinational report to characterise SARS-CoV-2 infection in people with cystic fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis, 2020.
 84. Alsaied T, Aboulhosn JA, Cotts TB, et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic Implications in Pediatric and Adult Congenital Heart Disease. Journal of the American Heart Association. 2020;9(12):e017224. doi:10.1161/JAHA.120.017224
 85. Sanna, G., Serrau, G., Bassareo, P.P. et al. Children’s heart and COVID-19: Up-to-date evidence in the form of a systematic review. Eur J Pediatr 179, 1079–1087 (2020).
 86. Sabatino, J., Ferrero, P., Chessa, M., et al. COVID-19 and Congenital Heart Disease: Results from a Nationwide Survey. J. Clin. Med. 2020, 9(6): 1774.
 87. DeBiasi RL, Song X, Delaney M, et al. Severe COVID-19 in Children and Young Adults in the Washington, DC Metropolitan Region [published online ahead of print, 2020 May 13]. J Pediatr. 2020;10.1016/j.jpeds.2020.05.007. doi:10.1016/j.jpeds.2020.05.007
 88. Chao, J. Y., Derespina, K. R., Herold, B. C., et al. Clinical characteristics and outcomes of hospitalized and critically ill children and adolescents with coronavirus disease 2019 (COVID-19) at a Tertiary Care Medical Center in New York City. The Journal of Pediatrics, 2020. 223: p. 14-19.
 89. Motta, I., et al., SARS-CoV-2 infection in beta thalassemia: Preliminary data from the Italian experience. American Journal of Hematology, 2020.
 90. Karimi, M., et al., Prevalence and Mortality due to Outbreak of Novel Coronavirus Disease (COVID-19) in β-Thalassemias: The Nationwide Iranian Experience. British Journal of Haematology, 2020. 190(3); p. e127-e140.
 91. Ran J, Song Y, Zhuang Z, et al. Blood pressure control and adverse outcomes of COVID-19 infection in patients with concomitant hypertension in Wuhan, China [published online ahead of print, 2020 Aug 27]. Hypertension Research, 2020.
 92. Gottlieb, M., et al., Clinical course and factors associated with hospitalization and critical illness among COVID-19 patients in Chicago, Illinois. Academic Emergency Medicine, 2020.
 93. Yanover, C., et al., What factors increase the risk of complications in SARS-CoV-2 positive patients? A cohort study in a nationwide Israeli health organization. Journal of Medical Internet Research, 2020.
 94. Wu, T., et al., Multi-organ dysfunction in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Aging and Disease, 2020.
 95. Ko, J.Y., et al., Risk factors for COVID-19-associated hospitalization: COVID-19-associated hospitalization surveillance Network and Behavioral Risk Factor Surveillance System. medRxiv, 2020.
 96. Hamer, M., et al., Overweight, obesity, and risk of hospitalization for COVID-19: A community-based cohort study of adults in the United Kingdom. Proceedings of the National Academy of Science, 2020.
 97. Nakeshbandi, M., et al., The impact of obesity on COVID-19 complications: a retrospective cohort study. IJO, 2020.
 98. Tartof, S.Y., et al., Obesity and Mortality Among Patients Diagnosed With COVID-19: Results from an Integrated Health Care Organization. Annals of Internal Medicine, 2020.
 99. CDC COVID-19 Response, EPI TF. VA SUPERNOVA Analysis. In process, 2020.
 100. Aziz F, et al. Early Report on Published Outcomes in Kidney Transplant Recipients Compared to Nontransplant Patients Infected With Coronavirus Disease 2019 [published online ahead of print, 2020 Jul 13]. Transplantation Proceedings, 2020.
 101. Alqahtani JS, et al. Prevalence, Severity and Mortality associated with COPD and Smoking in patients with COVID-19: A Rapid Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2020;15(5):e0233147
 102. Li J, et al. Meta-analysis investigating the relationship between clinical features, outcomes, and severity of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pneumonia [published online ahead of print, 2020 Jun 12]. American Journal of Infection Control, 2020.
 103. Kim L, Whitaker M, O’Halloran A, et al. Hospitalization Rates and Characteristics of Children Aged <18 Years Hospitalized with Laboratory-Confirmed COVID-19 – COVID-NET, 14 States, March 1-July 25, 2020. MMWR Morbidity Mortality Weekly Report, 2020. 69(32): p. 1081-1088.
 104. Farsalinos K, et al. Current smoking, former smoking, and adverse outcome among hospitalized COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. Therapeutic Advances in Chronic Disease, 2020.
 105. Sanchez-Ramirez DC, and Mackey D. Underlying respiratory diseases, specifically COPD, and smoking are associated with severe COVID-19 outcomes: A systematic review and meta-analysis [published online ahead of print, 2020 Jul 30]. Respiratory Medicine, 2020.
 106. Hamer M, et al. Lifestyle risk factors, inflammatory mechanisms, and COVID-19 hospitalization: A community-based cohort study of 387,109 adults in UK. Brain, Behavior, and Immunity, 2020. 87: p. 184-187.
 107. Bellino S, et al. COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy [published online ahead of print, 2020 Jul 14]. Pediatrics, 2020.
 108. González-Dambrauskas S, et al. Pediatric Critical Care and COVID-19. Pediatrics, 2020. 146(3): p. e20201766.
 109. Bhaskaran, K, et al. HIV infection and COVID-19 death: population-based cohort analysis of UK primary care data and linked national death registrations within the OpenSAFELY platform. medRxiv, 2020: p. 2020.08.07.20169490.
 110. Boulle A, Davies MA, Hussey H, et al. Risk factors for COVID-19 death in a population cohort study from the Western Cape Province, South Africa [published online ahead of print, 2020 Aug 29]. Clinical Infectious Diseases, 2020; ciaa1198.
 111. Hadi YB, Naqvi SFZ, Kupec JT, Sarwari AR. Characteristics and outcomes of COVID-19 in patients with HIV: a multi-center research network study [published online ahead of print, 2020 Aug 10]. AIDS, 2020;10.1097/QAD.0000000000002666.
 112. Miyashita H, Kuno T. Prognosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in patients with HIV infection in New York City [published online ahead of print, 2020 Aug 23]. HIV Med, 2020;10.1111/hiv.12920.
 113. Götzinger F, Santiago-García B, Noguera-Julián A, et al. COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study. The Lancet Child and Adolescent Health, 2020. 4(9): p. 653-661.
 114. Barron E, Bakhai C, Kar P, et al. Associations of type 1 and type 2 diabetes with COVID-19-related mortality in England: a whole-population study [published online ahead of print, 2020 Aug 13]. The Lancet: Diabetes & Endocrinology, 2020.
 115. Hussain A, Mahawar K, Xia Z, Yang W, El-Hasani S. Obesity and mortality of COVID-19. Meta-analysis. Obesity Research & Clinical Practice, 2020 Jul-Aug;14(4):295-300.
 116. Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis BMJ 2020; 370 :m3320
 117. Zambrano LD, Ellington S, Strid P et al. Update: Characteristics of Symptomatic Women of Reproductive Age with Laboratory-Confirmed SARS-CoV-2 Infection by Pregnancy Status — United States, January 22–October 3, 2020. MMWR Morbidity Mortality Weekly Report 2020; ePub: 2 November 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6944e3external icon.
 118. Harrison SL, Fazio-Eynullayeva E, Lane DA, Underhill P, Lip GYH. Comorbidities associated with mortality in 31,461 adults with COVID-19 in the United States: A federated electronic medical record analysis. PLoS Med. 2020 Sep 10;17(9):e1003321. doi: 10.1371/journal.pmed.1003321. PMID: 32911500; PMCID: PMC7482833.
 119. Kim D, Adeniji N, Latt N, et al. Predictors of Outcomes of COVID-19 in Patients with Chronic Liver Disease: US Multi-center Study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020 Sep 17:S1542-3565(20)31288-X. doi: 10.1016/j.cgh.2020.09.027. Epub ahead of print. PMID: 32950749; PMCID: PMC7497795.
 120. Mahamid M, Nseir W, Khoury T, et al. Nonalcoholic fatty liver disease is associated with COVID-19 severity independently of metabolic syndrome: a retrospective case-control study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2020 Aug 28. doi: 10.1097. Epub ahead of print. PMID: 32868652.
 121. Zachariah P, Johnson CL, Halabi KC, et al. Epidemiology, Clinical Features, and Disease Severity in Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in a Children’s Hospital in New York City, New York. JAMA Pediatr. 2020;174(10):e202430. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.2430
 122. Verma S, Lumba R, Dapul HM, et al. Characteristics of Hospitalized Children with SARS-CoV-2 in the New York City Metropolitan Area. Hospital Pediatrics 2020-001917; DOI: https://doi.org/10.1542/hpeds.2020-001917pdf iconexternal icon
 123. Oualha M, Bendavid M, Berteloot L, et al. Severe and Fatal Forms of COVID-19 in Children. Archives de Pediatrie. https://doi.org/10.1016/j.arcped.2020.05.010external icon
 124. Heilbronner, C., Berteloot, L., Tremolieres, P., et al. Patients with sickle cell disease and suspected COVID‐19 in a paediatric intensive care unit. Br J Haematol. 2020;190: e21-e24. doi:1111/bjh.16802external icon
 125. Leon‐Abarca, J.A. (2020), Obesity and immunodeficiencies are the main pre‐existing conditions associated with mild to moderate COVID‐19 in children. Pediatric Obesity. doi:1111/ijpo.12713external icon