Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Tiêm phòng để ngừa bệnh nghiêm trọng, nhập viện và tử vong. Những người chưa được tiêm phòng nên đi tiêm phòng và tiếp tục đeo khẩu trang cho đến khi được tiêm phòng đầy đủ. Điều này khẩn cấp hơn bao giờ hết đối với biến thể Delta. CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người được tiêm chủng đầy đủ dựa trên bằng chứng mới về biến thể Delta.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Bộ công cụ truyền thông

Bộ công cụ truyền thông

Dành cho người di cư, người tị nạn và các nhóm dân cư khác có trình độ tiếng Anh hạn chế

Cập nhật ngày 22 tháng 7 năm 2021
In

CDC đã tạo ra bộ công cụ truyền thông này để giúp các chuyên gia y tế công cộng, các sở y tế, các tổ chức cộng đồng, và các nhà cung cấp và hệ thống y tế tiếp cận các nhóm dân cư có thể cần thông tin về phòng ngừa COVID-19 bằng ngôn ngữ bản địa của họ.

Bộ công cụ này cung cấp:

  • Các thông tin hiện tại từ một nguồn tin cậy.
  • Thông tin bằng ngôn ngữ đơn giản có sẵn để tải xuống và chia sẻ.
  • Tài liệu dịch thuật để giúp các cộng đồng phổ biến thông tin đến nhiều đối tượng hơn.

In Tài Liệu

Tìm thông tin bản in bằng nhiều ngôn ngữ. Chuyển đến trang web Thông tin bản in và tìm kiếm theo ngôn ngữ quý vị đang tìm kiếm, hoặc nhấp vào ngôn ngữ bên dưới.

Tài liệu về COVID-19 liên quan tới việc phòng tránh, du lịch, tiêm chủng và các chủ đề khác có sẵn tại:

Nguồn thông tin về vắc-xin

Thông tin âm thanh hình ảnh

Thông tin hướng dẫn

Thông tin thêm cho nhóm dân cư có trình độ tiếng Anh hạn chế