Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Bộ công cụ truyền thông

Bộ công cụ truyền thông

Dành cho người di cư, người tị nạn và các nhóm dân cư khác có trình độ tiếng Anh hạn chế

CDC đã tạo ra bộ công cụ truyền thông này để giúp các chuyên gia y tế công cộng, các sở y tế, các tổ chức cộng đồng, và các nhà cung cấp và hệ thống y tế tiếp cận các nhóm dân cư có thể cần thông tin về phòng ngừa COVID-19 bằng ngôn ngữ bản địa của họ.

Bộ công cụ này cung cấp:

  • Các thông tin hiện tại từ một nguồn tin cậy.
  • Thông tin bằng ngôn ngữ đơn giản có sẵn để tải xuống và chia sẻ.
  • Tài liệu dịch thuật để giúp các cộng đồng phổ biến thông tin đến nhiều đối tượng hơn.

In Tài Liệu

Tìm thông tin bản in bằng nhiều ngôn ngữ. Chuyển đến trang web Thông tin bản in và tìm kiếm theo ngôn ngữ quý vị đang tìm kiếm, hoặc nhấp vào ngôn ngữ bên dưới.

Tài liệu COVID-19 có sẵn bằng:

Thông tin âm thanh hình ảnh

Thông tin hướng dẫn

Thông Tin Bổ Sung

Cập nhật lần cuối ngày 5 tháng 6 năm 2020