Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Rối Loạn Lạm Dụng Rượu Bia, Ma Túy và Chất Kích Thích

Rối Loạn Lạm Dụng Rượu Bia, Ma Túy và Chất Kích Thích
Cập nhật ngày 19 tháng 4 năm 2021
In
Những người sử dụng ma túy hoặc rối loạn sử dụng chất kích thích

Việc bị rối loạn sử dụng chất kích thích có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19.

Sử dụng rượu và chất kích thích

Căng thẳng gia tăng có thể dẫn đến sử dụng rượu và chất kích thích nhiều hơn.