Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hình minh họa một người đang được tiêm chủng
Hình minh họa một người đang được tiêm chủng

Mọi người từ 16 tuổi trở lên hiện đều đủ điều kiện.

Tiêm vắc-xin COVID-19 ngay khi quý vị có thể.

Tìm hiểu thêm

Số ca bệnh và dữ liệu

Công bằng y tế

Công bằng y tế là khi mọi người đều có cơ hội đảm bảo sức khỏe tốt nhất có thể.

THÚC ĐẨY CÔNG BẰNG Y TẾ