Hình minh họa một thành phố

Tìm kiếm hướng dẫn về COVID-19 tại địa phương

Tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa mà quý vị nên thực hiện dựa trên dữ liệu cộng đồng.

Tìm hiểu thêm
Hình minh họa một thành phố
Hình minh họa một thành phố

Tìm kiếm hướng dẫn về COVID-19 tại địa phương

Tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa mà quý vị nên thực hiện dựa trên dữ liệu cộng đồng.

Tìm hiểu thêm
PHÒNG NGỪA MẮC BỆNH
Hãy Tiêm Chủng

Tìm địa điểm tiêm vắc-xin COVID-19 và mũi nhắc lại gần quý vị.

biểu tượng di động
Gọi 1-800-232-0233 
biểu tượng bình luận
Nhắn tin mã zip của quý vị tới số 438829

Có thể tính phí tin nhắn & dữ liệu. Chính sách quyền riêng tư của CDC

Số ca bệnh và dữ liệu

Công bằng y tế

Công bằng y tế là khi mọi người đều có cơ hội đảm bảo sức khỏe tốt nhất có thể.

THÚC ĐẨY CÔNG BẰNG Y TẾ