Hình minh họa một số người đeo khẩu trang và giơ cánh tay cho thấy nơi họ đã tiêm vắc-xin.
Hình minh họa một số người đeo khẩu trang và giơ cánh tay cho thấy nơi họ đã tiêm vắc-xin.

COVID-19 & mũi tiêm nhắc

Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên đều nên tiêm nhắc.

Tìm hiểu thêm
Hãy Tiêm Chủng

Tìm vắc-xin COVID-19 miễn phí gần quý vị.

biểu tượng di động
Gọi 1-800-232-0233 
biểu tượng bình luận
Nhắn tin mã zip của quý vị tới số 438829

Có thể tính phí tin nhắn & dữ liệu. Chính sách quyền riêng tư của CDC

biểu tượng hình mặt bên đầu người đang ho
Hãy Tiêm Chủng

Tìm vắc-xin COVID-19 miễn phí gần quý vị.

biểu tượng di động
Gọi 1-800-232-0233 
biểu tượng bình luận
Nhắn tin mã zip của quý vị tới số 438829

Có thể tính phí tin nhắn & dữ liệu. Chính sách quyền riêng tư của CDC

Số ca bệnh và dữ liệu

Công bằng y tế

Công bằng y tế là khi mọi người đều có cơ hội đảm bảo sức khỏe tốt nhất có thể.

THÚC ĐẨY CÔNG BẰNG Y TẾ