Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.
Hình minh họa một bác sĩ, người phụ nữ đeo kính và người đàn ông đi xe lăn đeo khẩu trang và băng keo y tế.
Hình minh họa một bác sĩ, người phụ nữ đeo kính và người đàn ông đi xe lăn đeo khẩu trang và băng keo y tế.

Hãy Tiêm Chủng

Tìm địa điểm tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 gần quý vị.

biểu tượng bình luận
Nhắn tin mã zip của quý vị tới số 438829
biểu tượng di động
Gọi tới số 1-800-232-0233
Hãy Tiêm Chủng

Tìm địa điểm tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 gần quý vị.

biểu tượng bình luận
Nhắn tin mã zip của quý vị tới số 438829
biểu tượng di động
Gọi tới số 1-800-232-0233

Hãy Tiêm Chủng

Tìm địa điểm tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 gần quý vị.

biểu tượng bình luận
Nhắn tin mã zip của quý vị tới số 438829
biểu tượng di động
Gọi tới số 1-800-232-0233
Hãy Tiêm Chủng

Tìm địa điểm tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 gần quý vị.

biểu tượng bình luận
Nhắn tin mã zip của quý vị tới số 438829
biểu tượng di động
Gọi tới số 1-800-232-0233

Số ca bệnh và dữ liệu

Công bằng y tế

Công bằng y tế là khi mọi người đều có cơ hội đảm bảo sức khỏe tốt nhất có thể.

THÚC ĐẨY CÔNG BẰNG Y TẾ