Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Thời điểm cần cách ly

Thời điểm cần cách ly

Ở nhà nếu quý vị có thể đã phơi nhiễm với COVID-19

Cập nhật ngày 10 tháng 9 năm 2020

Lưu ý: 

Vào thời điểm này chúng tôi có rất ít thông tin về việc tái nhiễm vi-rút gây bệnh COVID-19. Đây là loại vi-rút mới và CDC đang chủ động tìm hiểu thêm. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có sẵn. Dữ liệu đến nay cho thấy một người đã khỏi bệnh COVID-19 có thể còn vi-rút ở mức thấp trong cơ thể trong tới 3 tháng sau khi được chẩn đoán. Điều này có thể là nếu một người đã khỏi bệnh COVID-19 được xét nghiệm lại trong vòng 3 tháng kể từ lần đầu khi họ bị nhiễm, thì có thể họ sẽ tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính, mặc dù họ không lây lan COVID-19 nữa.

Hiện chưa có có báo cáo nào xác nhận về người bị tái nhiễm COVID-19 trong vòng 3 tháng kể từ lần đầu họ bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên các nghiên cứu thêm vẫn còn đang tiếp diễn. Do đó nếu một người đã khỏi bệnh COVID-19 có các triệu chứng mới về COVID-19, thì người đó cần được khám xem có tình trạng tái nhiễm  không, đặc biệt nếu người đó vừa có tiếp xúc gần với ai đó bị nhiễm COVID-19. Người đó nên cách ly và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được khám về các nguyên nhân khác từ các triệu chứng của họ và có thể cần được xét nghiệm lại.

CDC khuyến nghị mọi người dù họ có mắc COVID-19 hay không, hãy thực hiện các bước ngăn ngừa nhiễm và lây lan COVID-19. Rửa tay thường xuyên, hãy giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet so với người khác bất cứ khi nào có thể và có đeo khẩu trang.

​Để tìm hiểu thêm thông tin:

Cách ly được sử dụng để giữ một người có thể đã bị phơi nhiễm với COVID-19 cách xa những người khác. Cách ly giúp ngăn ngừa sự lây lan của bệnh có thể xảy ra trước khi một người biết rằng họ mắc bệnh hoặc nếu họ bị nhiễm vi-rút mà không cảm thấy các triệu chứng. Những người bị cách ly nên ở nhà, tách mình khỏi những người khác, theo dõi sức khỏe của họ và làm theo chỉ dẫn từ sở y tế tiểu bang hoặc địa phương.

Cách ly hoặc cô lập: Đâu là sự khác biệt?

Cách ly đảm bảo những người có thể đã phơi nhiễm với vi-rút cách xa những người khác.

Cô lập đảm bảo người bị nhiễm vi-rút cách xa những người khác, ngay cả ở trong nhà của họ.

Ai cần cách ly?

Những người đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 ngoại trừ những người đã nhiễm COVID-19 trong khoảng 3 tháng vừa qua.

Những người có xét nghiệm dương tính với COVID-19 không cần phải cách ly hoặc xét nghiệm lại trong tối đa 3 tháng miễn là họ không tái phát triển các triệu chứng. Những người tái phát triển các triệu chứng trong vòng 3 tháng kể từ lần đầu tiên bị bệnh COVID-19 có thể cần phải được xét nghiệm lại nếu không có nguyên nhân nào khác để hiểu rõ các triệu chứng của họ.

Như thế nào được coi là tiếp xúc gần?

  • Quý vị đã ở trong phạm vi 6 feet với người mắc bệnh COVID-19 trong ít nhất 15 phút hoặc lâu hơn
  • Quý vị đã chăm sóc tại nhà cho người mắc bệnh COVID-19
  • Quý vị đã có sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp với người đó (ôm hoặc hôn họ)
  • Quý vị đã dùng chung dụng cụ ăn uống
  • Họ hắt hơi, ho hoặc bằng cách nào đó để những giọt bắn từ đường hô hấp dính vào quý vị

Các bước thực hiện

Ở nhà và theo dõi sức khỏe của quý vị

  • Ở nhà trong 14 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng của quý vị với một người mắc bệnh COVID-19
  • Hãy theo dõi xem có sốt (100.4◦F), ho, hụt hơi, hoặc các triệu chứng khác của COVID-19
  • Nếu có thể, hãy cách xa khỏi người khác, đặc biệt là những người có nguy cơ cao  mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19

Khi nào bắt đầu và kết thúc cách ly

Quý vị nên ở nhà trong 14 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng của quý vị với một người mắc bệnh COVID-19.

Đối với tất cả các tình huống sau đây, ngay cả khi quý vị có xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc cảm thấy khỏe mạnh, quý vị nên ở nhà (cách ly) vì các triệu chứng có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi phơi nhiễm với vi-rút.

Xem các tình huống dưới đây để xác định khi nào quý vị có thể kết thúc cách ly và có thể ở gần người khác.

Tình huống 1: Tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19 - nhưng sẽ không tiếp xúc gần thêm nữa

Tôi đã tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19 và sẽ không tiếp tục tiếp xúc hay tương tác với người này khi họ mắc bệnh (ví dụ: đồng nghiệp, hàng xóm hoặc bạn bè).

Ngày cách ly cuối cùng của quý vị là 14 ngày kể từ ngày quý vị có sự tiếp xúc gần.

Ngày tiếp xúc gần lần cuối với người mắc bệnh COVID-19 + 14 ngày = kết thúc cách ly

lịch: không còn tiếp xúc nữa

Tình huống 2: Tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19 - sống với người đó nhưng có thể tránh không tiếp xúc gần nữa

Tôi sống với một người mắc bệnh COVID-19 (ví dụ: bạn cùng phòng, đối tác sống chung, người trong gia đình) và người đó đã được cô lập bằng cách ở trong một phòng ngủ riêng. Tôi không có sự tiếp xúc gần với người này kể từ khi người này được cô lập.

Ngày cách ly cuối cùng của quý vị là 14 ngày kể từ khi người mắc bệnh COVID-19 bắt đầu cô lập tại nhà.

Ngày mà người mắc bệnh COVID-19 đã bắt đầu cô lập tại nhà + 14 ngày = kết thúc cách ly

lịch: bắt đầu cô lập tại nhà

Tình huống 3. Khi đang cách ly và đã có sự tiếp xúc gần tiếp theo với người mắc bệnh COVID-19

Tôi sống với một người mắc bệnh COVID-19 và đã bắt đầu thời gian cách ly 14 ngày vì chúng tôi đã có sự tiếp xúc gần. Điều gì xảy ra nếu tôi đã kết thúc việc tiếp xúc gần với người bệnh trong quá trình cách ly? Điều gì xảy ra nếu một người khác trong nhà mắc bệnh COVID-19? Tôi có cần bắt đầu cách ly lại không?

Có. Quý vị sẽ phải bắt đầu lại việc cách ly từ ngày cuối cùng quý vị có sự tiếp xúc gần với bất kỳ người nào trong nhà mắc bệnh COVID-19. Bất cứ khi nào một người mới trong gia đình mắc bệnh COVID-19 và quý vị đã có sự tiếp xúc gần, quý vị sẽ phải bắt đầu lại việc cách ly.

Ngày tiếp xúc gần tiếp theo với người mắc bệnh COVID-19 + 14 ngày = kết thúc cách ly

lịch: tiếp xúc tiếp theo

Tình huống 4: Sống với người mắc bệnh COVID-19 và không thể tránh được sự tiếp xúc gần

Tôi sống trong một nhà mà tôi không thể tránh được sự tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19. Tôi đang trực tiếp chăm sóc người bệnh, không có phòng ngủ riêng để cô lập người bệnh, hoặc sống trong khu vực gần mà tôi không thể giữ khoảng cách 6 feet.

Quý vị nên tránh tiếp xúc với những người khác bên ngoài nhà trong khi người đó mắc bệnh, và cách ly trong 14 ngày sau khi người nhiễm COVID-19 đáp ứng các tiêu chí ngừng cách ly tại nhà.

Ngày mà người mắc bệnh COVID-19 kết thúc cô lập tại nhà + 14 ngày = kết thúc cách ly

lịch: tiếp xúc liên tục
Cập nhật lần cuối ngày 10 tháng 9 năm 2020