Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Thời điểm cần cách ly

Thời điểm cần cách ly

Ở nhà nếu quý vị có thể đã phơi nhiễm với COVID-19

Cập nhật ngày 3 tháng 8 năm 2020

Cách ly được sử dụng để giữ một người có thể đã bị phơi nhiễm với COVID-19 cách xa những người khác. Cách ly giúp ngăn ngừa sự lây lan của bệnh có thể xảy ra trước khi một người biết rằng họ mắc bệnh hoặc nếu họ bị nhiễm vi-rút mà không cảm thấy các triệu chứng. Những người bị cách ly nên ở nhà, tách mình khỏi những người khác, theo dõi sức khỏe của họ và làm theo chỉ dẫn từ sở y tế tiểu bang hoặc địa phương.

Ai cần cách ly?

Những người đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 ngoại trừ những người đã nhiễm COVID-19 trong khoảng 3 tháng vừa qua.

Những người có xét nghiệm dương tính với COVID-19 không cần phải cách ly hoặc xét nghiệm lại trong tối đa 3 tháng miễn là họ không tái phát triển các triệu chứng. Những người tái phát triển các triệu chứng trong vòng 3 tháng kể từ lần đầu tiên bị bệnh COVID-19 có thể cần phải được xét nghiệm lại nếu không có nguyên nhân nào khác để hiểu rõ các triệu chứng của họ.

Như thế nào được coi là tiếp xúc gần?

  • Quý vị đã ở trong phạm vi 6 feet với người mắc bệnh COVID-19 trong ít nhất 15 phút hoặc lâu hơn
  • Quý vị đã chăm sóc tại nhà cho người mắc bệnh COVID-19
  • Quý vị đã có sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp với người đó (ôm hoặc hôn họ)
  • Quý vị đã dùng chung dụng cụ ăn uống
  • Họ hắt hơi, ho hoặc bằng cách nào đó để những giọt bắn từ đường hô hấp dính vào quý vị

Các bước thực hiện

Ở nhà và theo dõi sức khỏe của quý vị

  • Ở nhà trong 14 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng của quý vị với một người mắc bệnh COVID-19
  • Hãy theo dõi xem có sốt (100.4◦F), ho, hụt hơi, hoặc các triệu chứng khác của COVID-19
  • Nếu có thể, hãy cách xa khỏi người khác, đặc biệt là những người có nguy cơ cao  mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19

Khi nào bắt đầu và kết thúc cách ly

Quý vị nên ở nhà trong 14 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng của quý vị với một người mắc bệnh COVID-19.

Đối với tất cả các tình huống sau đây, ngay cả khi quý vị có xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc cảm thấy khỏe mạnh, quý vị nên ở nhà (cách ly) vì các triệu chứng có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi phơi nhiễm với vi-rút.

Xem các tình huống dưới đây để xác định khi nào quý vị có thể kết thúc cách ly và có thể ở gần người khác.

Tình huống 1: Tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19 - sẽ không có sự tiếp xúc gần nào nữa

Tôi đã sự tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19 và sẽ không tiếp tục tiếp xúc hay tương tác với người đang mắc bệnh (ví dụ: đồng nghiệp, hàng xóm hoặc bạn bè).

Ngày cách ly cuối cùng của quý vị là 14 ngày kể từ ngày quý vị có sự tiếp xúc gần.

Ngày tiếp xúc gần lần cuối với người mắc bệnh COVID-19 + 14 ngày = kết thúc cách ly

lịch: không còn tiếp xúc nữa

Tình huống 2: Tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19 - sống với người đó nhưng có thể tránh không tiếp xúc gần nữa

Tôi sống với một người mắc bệnh COVID-19 (ví dụ: bạn cùng phòng, đối tác sống chung, người trong gia đình) và người đó đã được cô lập bằng cách ở trong một phòng ngủ riêng. Tôi không có sự tiếp xúc gần với người này kể từ khi người này được cô lập.

Ngày cách ly cuối cùng của quý vị là 14 ngày kể từ khi người mắc bệnh COVID-19 bắt đầu cô lập tại nhà.

Ngày mà người mắc bệnh COVID-19 đã bắt đầu cô lập tại nhà + 14 ngày = kết thúc cách ly

lịch: bắt đầu cô lập tại nhà

Tình huống 3. Khi đang cách ly và đã có sự tiếp xúc gần tiếp theo với người mắc bệnh COVID-19

Tôi sống với một người mắc bệnh COVID-19 và đã bắt đầu thời gian cách ly 14 ngày vì chúng tôi đã có sự tiếp xúc gần. Điều gì xảy ra nếu tôi đã kết thúc việc tiếp xúc gần với người bệnh trong quá trình cách ly? Điều gì xảy ra nếu một người khác trong nhà mắc bệnh COVID-19? Tôi có cần bắt đầu cách ly lại không?

Có. Quý vị sẽ phải bắt đầu lại việc cách ly từ ngày cuối cùng quý vị có sự tiếp xúc gần với bất kỳ người nào trong nhà mắc bệnh COVID-19. Bất cứ khi nào một người mới trong gia đình mắc bệnh COVID-19 và quý vị đã có sự tiếp xúc gần, quý vị sẽ phải bắt đầu lại việc cách ly.

Ngày tiếp xúc gần tiếp theo với người mắc bệnh COVID-19 + 14 ngày = kết thúc cách ly

lịch: tiếp xúc tiếp theo

Tình huống 4: Sống với người mắc bệnh COVID-19 và không thể tránh được sự tiếp xúc gần

Tôi sống trong một nhà mà tôi không thể tránh được sự tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19. Tôi đang trực tiếp chăm sóc người bệnh, không có phòng ngủ riêng để cô lập người bệnh, hoặc sống trong khu vực gần mà tôi không thể giữ khoảng cách 6 feet.

Quý vị nên tránh tiếp xúc với những người khác bên ngoài nhà trong khi người đó mắc bệnh, và cách ly trong 14 ngày sau khi người nhiễm COVID-19 đáp ứng các tiêu chí ngừng cách ly tại nhà.

Ngày mà người mắc bệnh COVID-19 kết thúc cô lập tại nhà + 14 ngày = kết thúc cách ly

lịch: tiếp xúc liên tục
Cập nhật lần cuối ngày 3 tháng 8 năm 2020