Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Câu hỏi thường gặp về công cụ tính toán về cô lập và cách ly (Q&I)

Câu hỏi thường gặp về công cụ tính toán về cô lập và cách ly (Q&I)
Cập nhật ngày 21 tháng 4 năm 2022
In

Không. Khuyến nghị trong Công cụ tính toán Q&I không áp dụng cho nhân viên y tế. Loại trừ này được nêu trong Công cụ tính toán Q&I tại mục "Công cụ này KHÔNG áp dụng cho những nhóm và môi trường có nguy cơ cao nào?"

Để biết hướng dẫn dành riêng cho nhân viên y tế, vui lòng xem:

Không. Khuyến nghị trong Công cụ tính toán Q&I không áp dụng cho bệnh nhân, cư dân và khách thăm tới môi trường chăm sóc sức khỏe. Loại trừ này được nêu trong Công cụ tính toán Q&I tại mục "Công cụ này KHÔNG áp dụng cho những nhóm và môi trường có nguy cơ cao nào?"

Để biết hướng dẫn dành cho môi trường chăm sóc sức khỏe, vui lòng xem:

Không. Khuyến nghị trong Công cụ tính toán Q&I không áp dụng cho môi trường tụ tập đông người có nguy cơ cao, như các cơ sở cải huấn và giam giữ, nơi tạm trú cho người vô gia cư và du thuyền. Loại trừ này được nêu trong Công cụ tính toán Q&I tại mục "Công cụ này KHÔNG áp dụng cho những nhóm và môi trường có nguy cơ cao nào?"

Để biết hướng dẫn dành cho môi trường này, vui lòng xem:

Nhiễm COVID-19 với mức độ nhẹ hoặc không có triệu chứng và tiếp xúc gần đã quá 14 ngày trước không yêu cầu bất kỳ hành động nào để cô lập, cách ly, xét nghiệm hoặc đeo khẩu trang xung quanh người khác. Giới hạn chức năng ngày trong hai tuần trước giúp loại bỏ các lỗi nhập dữ liệu có thể xảy ra.

Các khuyến nghị cho những người tiếp xúc gần cách ly, đi xét nghiệm và đeo khẩu trang vừa khít sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng và tiền sử chẩn đoán bệnh COVID-19​​​​​​​ trước đó trong 90 ngày qua. Những người có kết quả xét nghiệm vi-rút dương tính với COVID-19 trong vòng 90 ngày trước, sau đó đã bình phục và không có các triệu chứng COVID-19 không cần cách ly hoặc xét nghiệm sau khi tiếp xúc gần. Công cụ tính toán hỏi liệu có người nào đã xác nhận nhiễm COVID-19 trong vòng 90 ngày qua để xác định xem họ có cần cách ly (ở nhà) hay không. Mọi người có thể sử dụng Công cụ tính toán Q&I để xác định xem họ có cần cách ly (ở nhà) hay không và trong bao lâu bằng cách nhập ngày tiếp xúc gần nhất của họ. Công cụ tính toán Q&I cũng cung cấp thông tin tùy chỉnh về những biện pháp phòng ngừa mà những người tiếp xúc gần có thể cần thực hiện, chẳng hạn như đi xét nghiệm, đeo khẩu trang vừa khít và tránh đi du lịch. Công cụ này giúp quý vị xác định xem quý vị có xét nghiệm dương tính với COVID-19 hay không trong 90 ngày qua bằng cách tính khoảng thời gian 90 ngày dựa vào ngày hiện tại.

Nếu không thể tách riêng người mắc COVID-19 khỏi những người khác sống cùng, những người khác mà họ sống cùng sẽ tiếp tục bị phơi nhiễm, nghĩa là họ sẽ liên tục bị phơi nhiễm đến khi người đó không còn khả năng lây lan vi-rút cho người khác. Những người bị phơi nhiễm tiếp diễn nên tham khảo Câu hỏi thường gặp về phơi nhiễm tiếp diễn để biết các khuyến nghị. Các khuyến nghị cho những người tiếp xúc gần cách ly, đi xét nghiệm và đeo khẩu trang vừa khít sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng và tiền sử chẩn đoán bệnh COVID-19​​​​​​​ trước đó trong 90 ngày qua. Mọi người có thể sử dụng Công cụ tính toán Q&I để xác định xem họ có cần cách ly (ở nhà) hay không và trong bao lâu bằng cách nhập ngày tiếp xúc gần đây nhất của họ dựa trên các khuyến nghị trong Câu hỏi thường gặp về phơi nhiễm tiếp diễn. Công cụ tính toán Q&I cũng cung cấp thông tin tùy chỉnh về những biện pháp phòng ngừa mà những người tiếp xúc gần có thể cần thực hiện, chẳng hạn như đi xét nghiệm, đeo khẩu trang vừa khít và tránh đi du lịch.

Các khuyến nghị cho những người tiếp xúc gần cách ly, đi xét nghiệm và đeo khẩu trang vừa khít sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng và tiền sử chẩn đoán bệnh COVID-19​​​​​​​ trước đó trong 90 ngày qua. Công cụ tính toán hỏi về tình trạng tiêm chủng để xác định xem một người có cần cách ly (ở nhà) hay không. Mọi người có thể sử dụng Công cụ tính toán Q&I để xác định xem họ có cần cách ly (ở nhà) hay không và trong bao lâu bằng cách nhập ngày tiếp xúc gần nhất của họ. Công cụ tính toán Q&I cũng cung cấp thông tin tùy chỉnh về những biện pháp phòng ngừa mà những người tiếp xúc gần có thể cần thực hiện, chẳng hạn như đi xét nghiệm, đeo khẩu trang vừa khít và tránh đi du lịch.

Các khuyến nghị trong Công cụ tính toán Q&I có thể áp dụng trong trường học đến lớp 12 và môi trường ECE. Tuy nhiên, các khuyến nghị về cách ly và cô lập có thể khác nhau tùy theo chính sách địa phương, tình trạng tiêm chủng và khả năng tuân thủ các khuyến nghị về khẩu trang. Phụ huynh và người chăm sóc có con học tại các trường đến lớp 12 hoặc các chương trình ECE nên tham khảo ý kiến của người quản trị chương trình để được hướng dẫn về cách ly và cô lập cụ thể trong trường học hoặc cơ sở ECE của họ. Khuyến nghị này được nêu trong Công cụ tính toán Q&I tại mục "Công cụ này KHÔNG áp dụng cho những nhóm và môi trường có nguy cơ cao nào?"

Không. Công cụ tính toán Q&I không giúp quý vị xác định xem quý vị có phải là người tiếp xúc gần hay không, nhưng cung cấp định nghĩa về người tiếp xúc gần trong mục "Người tiếp xúc gần là gì?" Mọi người có thể được thông báo rằng họ là người tiếp xúc gần với một người họ biết đã mắc COVID-19 hoặc thông qua chủ lao động, trường học hoặc doanh nghiệp hay tổ chức khác của họ. Những người biết họ là người tiếp xúc gần của một người nhiễm COVID-19 có thể sử dụng Công cụ tính toán Q&I để xác định xem họ có cần cách ly (ở nhà) và trong bao lâu bằng cách nhập ngày tiếp xúc gần nhất của họ. Công cụ tính toán Q&I cũng cung cấp thông tin tùy chỉnh về những biện pháp phòng ngừa mà những người tiếp xúc gần có thể cần thực hiện, chẳng hạn như đi xét nghiệm, đeo khẩu trang vừa khít và tránh đi du lịch.

Để giúp xác định một người tiếp xúc gần với COVID-19, vui lòng tham khảo các hình đồ họa thông tin sau:

Không. Các khuyến nghị được cung cấp trong Công cụ tính toán Q&I không áp dụng cho những người mắc bệnh hoặc suy giảm miễn dịch ở mức vừa phải hoặc nghiêm trọng. Mắc bệnh ở mức vừa phải có nghĩa là gặp các triệu chứng ảnh hưởng đến phổi như thở gấp hoặc khó thở, và bệnh nặng có nghĩa là cần nhập viện, chăm sóc tích cực hoặc hỗ trợ hô hấp. Những người mắc bệnh hoặc suy giảm miễn dịch ở mức vừa phải hoặc nghiêm trọng nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về thời điểm họ có thể chấm dứt cô lập. Khuyến nghị này được nêu trong Công cụ tính toán Q&I tại mục "Công cụ này KHÔNG áp dụng cho những nhóm và môi trường có nguy cơ cao nào?"

Nhân viên y tế nên xem phần: Chấm dứt cô lập và biện pháp phòng ngừa cho những người nhiễm COVID-19: Hướng dẫn tạm thời

Cả Công cụ tự kiểm tra vi-rút coronaCông cụ tính toán Q&I của CDC đều là các công cụ dễ dàng và nhanh chóng cung cấp các khuyến nghị tùy chỉnh. Mặc dù Công cụ tự kiểm tra tập trung vào tất cả hướng dẫn hiện hành về COVID-19, bao gồm thông tin cách ly và cô lập, Công cụ tính toán Q&I chỉ tập trung vào thông tin cách ly và cô lập. Công cụ này dành cho những người gần đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc biết rằng họ là người tiếp xúc gần của một người nào đó mắc COVID-19.

Công cụ tính toán về cách ly và cô lập không dành cho những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm (suy giảm miễn dịch) hoặc những người mắc bệnh nặng. Những người bị suy giảm miễn dịch, mắc bệnh nghiêm trọng hoặc muốn tìm lời khuyên y tế nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, bất kỳ ai có các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu, chẳng hạn như khó thở, đau hoặc tức ngực dai dẳng, nên đi cấp cứu ngay.

Ngoại trừ tại các môi trường chăm sóc sức khỏe và tụ tập đông người có nguy cơ cao, chủ lao động có thể sử dụng công cụ tính toán để biết nhân viên nhiễm COVID-19 nên cô lập trong bao lâu và khi nào nhân viên tiếp xúc gần nên cách ly, đi xét nghiệm và đeo khẩu trang vừa khít. Các chủ lao động được khuyến nghị triển khai các chính sách hỗ trợ và nghỉ bệnh có lương và không bị trừng phạt cũng như các biện pháp thực hành như một phần của phương thức tiếp cận toàn diện nhằm ngăn ngừa và giảm lây truyền bệnh trong nhân viên.

Để biết hướng dẫn dành cho môi trường chăm sóc sức khỏe và tụ tập đông người có nguy cơ cao, vui lòng xem: