Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Nếu Quý Vị Bị Bệnh

Nếu Quý Vị Bị Bệnh
Cập nhật ngày 20 tháng 10 năm 2020
người đàn ông bị bệnh nằm trên giường cùng khăn giấy kleenex và nhiệt kế

Cần Phải Làm Gì Nếu Bị Bệnh

Thực hiện các biện pháp để chăm sóc bản thân và giúp bảo vệ người khác tại nhà của quý vị và ngoài cộng đồng. Tìm hiểu thêm

Cập nhật lần cuối ngày 20 tháng 10 năm 2020