Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ
CDC đã cập nhật hướng dẫn cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tham khảo Khuyến Nghị Tạm Thời Dành Cho Người Được Tiêm Chủng Đầy Đủ.
THÔNG TIN CẬP NHẬT QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC
CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021. Tìm hiểu thêm
Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm

Nếu Quý Vị Bị Bệnh

Nếu Quý Vị Bị Bệnh
Cập nhật ngày 20 tháng 11 năm 2020
In
người đàn ông bị bệnh nằm trên giường cùng khăn giấy kleenex và nhiệt kế

Cần Phải Làm Gì Nếu Bị Bệnh

Thực hiện các biện pháp để chăm sóc bản thân và giúp bảo vệ người khác tại nhà của quý vị và ngoài cộng đồng. Tìm hiểu thêm

Làm sạch và khử trùng

Thực hiện các bước bổ sung để khử trùng khi quý vị hoặc ai đó trong nhà bị bệnh.