Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Khi Nào Quý Vị Có Thể Ở Gần Người Khác Sau Khi Nhiễm hoặc Có Thể Đã Nhiễm COVID-19

Cập nhật ngày 26 tháng 5 năm 2020

Nếu quý vị nhiễm hoặc cho rằng có thể mình đã nhiễm COVID-19, việc ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác là rất quan trọng. Giữ khoảng cách với người khác giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Nếu quý vị có dấu hiệu cảnh báo cấp cứu (bao gồm khó thở), hãy tìm dịch vụ chăm sóc y tế cấp cứu ngay lập tức.

biểu tượng rời khỏi nhà

Thời điểm quý vị có thể ở gần người khác (kết thúc cách ly tại nhà) phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong các tình huống khác nhau.

Tham khảo khuyến cáo của CDC cho trường hợp của quý vị ở bên dưới.

Tôi nghĩ hoặc biết rằng mình đã nhiễm COVID-19 và có triệu chứng

Quý vị có thể ở gần người khác sau

  • 3 ngày không sốt
  • Các triệu chứng hô hấp đã được cải thiện (ví dụ: ho, hụt hơi)
  • 10 ngày sau khi triệu chứng xuất hiện lần đầu
biểu tượng nhiệt độ cao

Tùy theo lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khả năng xét nghiệm, quý vị có thể được xét nghiệm để biết quý vị có còn nhiễm COVID-19 hay không. Nếu sẽ được xét nghiệm, quý vị có thể ở gần người khác khi không bị sốt, các triệu chứng hô hấp đã được cải thiện và quý vị nhận được hai kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp, cách nhau ít nhất 24 giờ.

Tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng

Nếu vẫn tiếp tục không có triệu chứng, quý vị có thể ở gần người khác sau khi:

  • 10 ngày đã trôi qua kể từ khi thực hiện xét nghiệm
biểu tượng vi-rút

Tùy theo lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khả năng xét nghiệm, quý vị có thể được xét nghiệm để biết quý vị có còn nhiễm COVID-19 hay không. Nếu được xét nghiệm, quý vị có thể ở gần người khác sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp, cách nhau ít nhất 24 giờ.

Nếu quý vị bộc lộ các triệu chứng sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, hãy làm theo hướng dẫn ở trên cho trường hợp "Tôi nghĩ hoặc biết rằng mình đã nhiễm COVID và có triệu chứng".

Tôi có hệ miễn dịch yếu (ức chế miễn dịch) do một loại bệnh hoặc loại thuốc. Khi nào tôi có thể ở gần người khác?

Người có tình trạng gây suy yếu hệ miễn dịch có thể cần ở nhà lâu hơn 10 ngày. Hãy bàn bạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết thêm thông tin.  Nếu việc xét nghiệm được thực hiện trong cộng đồng quý vị, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể sẽ khuyến nghị với quý vị về việc này.  Quý vị có thể ở gần người khác sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp, cách nhau ít nhất 24 giờ.

Nếu khu vực của quý vị không thực hiện xét nghiệm, bác sĩ của quý vị nên làm việc với một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại sở y tế địa phương để xác định xem quý vị có khả năng gây lây lan COVID-19 cho người khác và có cần ở nhà lâu hơn không.

Đối với Những Người Từng Ở Gần Người Nhiễm COVID-19

Điều quan trọng cần ghi nhớ là người từng tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 nên ở nhà trong 14 ngày sau khi tiếp xúc căn cứ theo thời gian phát bệnh.

Tôi nghĩ hoặc biết rằng mình đã nhiễm COVID-19 và có triệu chứng. Khi nào tôi có thể ở gần người khác?

Tôi nghĩ hoặc biết rằng mình đã nhiễm COVID-19 và có triệu chứng. Khi nào tôi có thể ở gần người khác?

Nếu quý vị nhiễm hoặc cho rằng có thể mình đã nhiễm COVID-19, việc ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác là rất quan trọng. Thời điểm quý vị có thể ở gần người khác phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau trong các tình huống khác nhau.

Tôi đã bị COVID-19, Nhưng không có các triệu chứng. Khi nào tôi có thể ở gần người khác?

Tôi đã bị COVID-19, Nhưng không có các triệu chứng. Khi nào tôi có thể ở gần người khác?

Nếu quý vị nhiễm hoặc cho rằng có thể mình đã nhiễm COVID-19, việc ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác là rất quan trọng. Thời điểm quý vị có thể ở gần người khác phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau trong các tình huống khác nhau. ​

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 26 tháng 5 năm 2020