Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Bộ Công Cụ Tham Khảo về COVID-19 dành cho Các Bậc Cha Mẹ

Bộ Công Cụ Tham Khảo về COVID-19 dành cho Các Bậc Cha Mẹ

Đảm Bảo Tâm Trạng Giao Tiếp Xã Hội, Cảm Xúc và Tinh Thần cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên

Cập nhật ngày 28 tháng 12 năm 2020
In

Tâm Trạng Giao Tiếp Xã Hội, Cảm Xúc và Tinh Thần cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên

Chuyên gia tâm lý học đường cùng với cậu bé thông minh

Bệnh do vi-rút Corona (COVID-19) có thể gây ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến trẻ em cũng như thanh thiếu niên. Ngoài việc mắc bệnh, đại dịch còn ảnh hưởng đến tâm trạng giao tiếp xã hội, cảm xúc và tinh thần của nhiều thanh thiếu niên. Tổn thương mà các em phải đối mặt ở giai đoạn phát triển này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến các em trong cả cuộc đời.

Một số khó khăn mà trẻ em và thanh thiếu niên phải đối mặt trong đại dịch COVID-19 có liên quan đến:

  • Thay đổi trong nếp sinh hoạt (VD: phải giữ khoảng cách với gia đình, bạn bè, cộng đồng tôn giáo)
  • Gián đoạn quá trình học tập (VD: môi trường học tập qua mạng, khả năng tiếp cận công nghệ và sự cố kết nối)
  • Gián đoạn quá trình chăm sóc sức khỏe (VD: bỏ lỡ các cuộc thăm khám sức khỏe toàn diện và chủng ngừa, hạn chế khả năng tiếp cận với dịch vụ sức khỏe tâm thần, âm ngữ và cơ năng)
  • Bỏ lỡ các sự kiện quan trọng trong đời (VD: nỗi buồn khi bỏ lỡ các sự kiện, kế hoạch đi nghỉ và/hoặc các mốc sự kiện quan trọng trong cuộc đời)
  • Mất sự ổn định và an toàn (VD: mất ổn định về lương thực và nhà ở, tăng nguy cơ tiếp xúc với bạo lực và nguy cơ trên mạng, nguy cơ mắc bệnh và tương lai thiếu chắc chắn)

CDC đã xây dựng Bộ Công Cụ Tham Khảo về COVID-19 dành cho Các Bậc Cha Mẹ: Đảm Bảo Tâm Trạng Giao Tiếp Xã Hội, Cảm Xúc và Tinh Thần cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên để hỗ trợ các bậc cha mẹ, người chăm sóc và những người lớn khác đang chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên trong việc nhận biết các khó khăn về mặt xã hội, cảm xúc và tinh thần đối với trẻ em và thanh thiếu niên cũng như giúp đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần cho các em.

Thông Tin Tham Khảo theo Nhóm Tuổi

Tìm hiểu các khó khăn về tâm trạng giao tiếp xã hội, cảm xúc và tinh thần mà mỗi nhóm tuổi gặp phải, khám phá những điều quý vị có thể thực hiện để trợ giúp và truy cập các nguồn lực phù hợp với nhóm tuổi để giúp quý vị bắt đầu.

Trẻ Nhỏ (0-5 tuổi) | Trẻ Lớn (6-12 tuổi) | Thiếu Niên (13-17 tuổi) | Thanh Niên (18-24 tuổi)

Các mốc thời gian trong cuộc đời có giai đoạn trẻ nhỏ (sơ sinh - 5 tuổi) Trẻ lớn (6-12 tuổi) Thiếu Niên (13-17 tuổi) Thanh Niên (18-24 tuổi)

Các Nguồn Trợ Giúp

Khám phá các loại nguồn lực khác nhau và sẵn có để giúp quý vị hỗ trợ tâm trạng giao tiếp xã hội, cảm xúc và tinh thần của thanh thiếu niên trong cả cuộc đời.