Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cuộc sống hàng ngày và Đi ra ngoài

Cuộc sống hàng ngày và Đi ra ngoài
tờ rơi với thông tin khuyến khích thực hiện cách ly giao tiếp xã hội tại bãi biển

Tới Bãi Biển và Bể Bơi

Giảm nguy cơ nhiễm hoặc làm lây lan vi-rút khi đến các khu vực bơi công cộng. Tìm hiểu thêm

Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 6 năm 2020