Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Ăn mừng ngày lễ

Ăn mừng ngày lễ
Cập nhật ngày 19 tháng 10 năm 2020

Do có nhiều người tại Hoa Kỳ bắt đầu lên kế hoạch cho các dịp ăn mừng ngày lễ mùa thu và mùa đông, CDC cung cấp một số lưu ý sau để giúp bảo vệ các cá nhân, gia đình, bạn bè và cộng đồng tránh khỏi COVID-19. Những điều cần xem xét này nhằm bổ sung, nhưng không thay thế bất kỳ đạo luật, quy tắc và quy định nào về sức khỏe và an toàn của  tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc bộ lạc mà các buổi tụ tập ngày lễ phải tuân thủ. Khi lên kế hoạch tổ chức ăn mừng lễ, quý vị nên đánh giá các mức độ COVID-19 hiện tại ở cộng đồng của quý vị để xác định liệu có nên hoãn, hủy hoặc hạn chế số người tham dự không.

Nguy cơ lây lan vi-rút tại các dịp ăn mừng ngày lễ

Ăn mừng trực tuyến hoặc cùng các thành viên trong gia đình quý vị sẽ có nguy cơ lây lan thấp. Các buổi tụ tập trực tiếp đặt ra các mức nguy cơ khác nhau. Những người tham dự và tổ chức sự kiện nên cân nhắc nguy cơ lây lan vi-rút dựa vào quy mô sự kiện và sử dụng các chiến lược giảm thiểu, như đề cập trong Lưu ý đối với các sự kiện và tụ họp. Có một số yếu tố góp phần tạo ra nguy cơ nhiễm hoặc lây nhiễm cho người khác loại vi-rút gây bệnh COVID-19 vào dịp ăn mừng ngày lễ. Tổng hợp lại, những yếu tố này sẽ tạo nhiều nguy cơ khác nhau vì vậy điều quan trọng là cần cân nhắc riêng từng nguy cơ một cũng như tổng hợp chúng lại với nhau.

 • Mức độ COVID-19 trong cộng đồng- Mức độ lây lan cao hơn trong cộng đồng và các ca bệnh COVID-19 tại địa điểm tụ tập cũng như từ nơi ở của người tham dự, gia tăng nguy cơ lây nhiễm và lây lan trong số những người tham dự. Gia đình và bạn bè nên cân nhắc số lượng và tỉ lệ ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng của họ và trong cộng đồng nơi họ có kế hoạch ăn mừng khi cân nhắc việc có tổ chức hoặc tham dự một sự kiện ăn mừng ngày lễ hay không. Thông tin về số ca bệnh tại một khu vực có thể tìm thấy tại trang web sở y tế của khu vực đó.
 • Địa điểm tụ tập - Tụ tập trong nhà thường gây nhiều nguy cơ hơn tụ tập ngoài trời. Tụ tập trong nhà với hệ thống thông gió kém gây nhiều nguy cơ hơn ở những nơi có hệ thống thông gió tốt như những nơi có cửa ra vào hoặc cửa sổ mở rộng.
 • Thời gian tụ tập - Các buổi tụ tập kéo dài hơn sẽ tạo ra nguy cơ nhiều hơn so với các buổi tụ tập diễn ra trong thời gian ngắn hơn.
 • Số người tại buổi tụ tập - Các buổi tụ tập có nhiều người tham gia hơn sẽ tạo ra nguy cơ cao hơn so với các buổi tụ tập ít người hơn. CDC không có giới hạn hay khuyến cáo về số lượng người tham dự cụ thể cho các buổi tụ tập. Quy mô của buổi tụ tập nghỉ lễ nên được xác định dựa vào khả năng giảm hoặc hạn chế tiếp xúc giữa những người tham dự và nguy cơ lây nhiễm giữa những người tham dự và các quy định, quy tắc và luật về sức khỏe và an toàn của tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc bộ lạc.
 • Nơi ở của người tham gia- Các buổi tụ tập có người tham gia từ nhiều địa điểm khác nhau tạo ra nguy cơ cao hơn so với những buổi tụ tập có người tham dự sống ở cùng một khu vực. Mức lây lan trong cộng đồng và số ca COVID-19 cao hơn tại địa điểm tụ tập, hoặc nơi ở của người tham gia sẽ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm và lây lan trong số những người tham dự.
 • Hành vi của người tham dự trước khi tham gia buổi tụ tập - Các buổi tụ tập với người tham dự không tuân thủ các biện pháp cách ly giao tiếp xã hội (giữ khoảng cách tổi thiểu 6 feet), đeo khẩu trang, rửa tay và các hành vi phòng ngừa khác sẽ tạo ra nguy cơ nhiều hơn những buổi tụ tập có người tham dự có các hành vi phòng ngừa này.
 • Hành vi của người tham dự trong khi tham gia tụ tập - Các buổi tụ tập có nhiều biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, cách ly giao tiếp xã hội và rửa tay sẽ tạo ít nguy cơ hơn so với các buổi tụ tập có ít hoặc không triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Những người không nên tham gia trực tiếp vào các buổi ăn mừng ngày lễ

Người bị nhiễm hoặc đã bị phơi nhiễm với COVID-19
Không tổ chức hoặc tham gia trực tiếp vào các lễ tiệc nếu quý vị hoặc bất kỳ người nào trong nhà quý vị

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng
Nếu quý vị có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19, hay sống hoặc làm việc với người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng, quý vị nên

 • Tránh tụ tập trực tiếp với người không sống cùng nhà với quý vị.
 • Tránh các buổi tụ tập lớn hơn và cân nhắc tham gia các hoạt động có nguy cơ thấp hơn (như mô tả trong trang này) nếu quý vị quyết định trực tiếp tham gia tụ tập với người không sống cùng nhà với quý vị.

Những điều cần xem xét chung cho các dịp nghỉ lễ mùa thu và mùa đông

Các dịp kỷ niệm mùa thu và mùa đông, như Rosh Hashanah, Yom Kippur, Halloween, Día de los Muertos, Navratri, Diwali, Lễ tạ ơn, Día de la Virgen de Guadalupe, Hanukah, Kwanzaa, Lễ Giáng Sinh và Năm mới, thường bao gồm các buổi tụ tập lớn trong gia đình và bạn bè, các bữa tiệc đông người và du lịch có thể gia tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho mọi người.

Trước khi quý vị ăn mừng

Tổ chức buổi tụ tập ngày lễ

Nếu quý vị tổ chức buổi ăn mừng, hãy làm theo các lời khuyên của CDC về việc tổ chức các buổi tụ tập. Dưới đây là một số điều cần cân nhắc thêm khi tổ chức ăn mừng ngày lễ:

 • Tổ chức các hoạt động ngoài trời thay cho các hoạt động trong nhà càng nhiều càng tốt. Nếu không thể tổ chức sự kiện ngoài trời và quý vị chọn tổ chức một sự kiện trong nhà, tránh những không gian trong nhà đông đúc, thông gió kém hoặc đóng kín hoàn toàn.
  • Tăng thông gió bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào mà vẫn giữ an toàn và khả thi dựa vào thời tiết.
 • Tổ chức các hoạt động chỉ với những người tại khu vực địa phương của quý vị càng nhiều càng tốt.
 • Hạn chế số người tham dự càng nhiều càng tốt.
 • Cung cấp thông tin cập nhật cho khách của quý vị về các bước và bất kỳ hướng dẫn an toàn nào về COVID-19 hiện có để phòng ngừa lây lan vi-rút.
 • Cung cấp hoặc khuyến khích người tham dự mang theo vật dụng giúp bảo vệ quý vị và người khác luôn được an toàn. Ví dụ, dự phòng khẩu trang (không dùng chung hoặc đổi với người khác), dung dịch sát trùng tay có chứa tổi thiểu cồn nồng độ 60% và khăn giấy.
 • Nếu quý vị lên kế hoạch tụ tập ăn mừng lễ trực tiếp với những người không sống cùng nhà, hãy cân nhắc việc đề nghị tất cả khách tham dự tuyệt đối tránh tiếp xúc với người không sống cùng nhà họ trong 14 ngày trước khi tham gia tụ tập.

Tham dự buổi tụ tập ăn mừng lễ

Nếu quý vị sẽ tham dự buổi ăn mừng mà người khác tổ chức, hãy làm theo Những điều cần xem xét khi tham dự một sự kiện hoặc tụ họp của CDC. Dưới đây là một số điều cần cân nhắc thêm để tham dự tụ họp ăn mừng lễ trực tiếp:

 • Các hoạt động ngoài trời an toàn hơn các hoạt động trong nhà. Nếu không thể tham gia sự kiện ngoài trời và quý vị chọn tham dự một sự kiện trong nhà, hãy tránh những không gian trong nhà đông đúc, thông gió kém và đóng kín hoàn toàn. Tăng thông gió bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào mà vẫn giữ an toàn và khả thi dựa vào thời tiết.
 • Hãy kiểm tra với người tổ chức sự kiện hoặc nơi tổ chức sự kiện để có thông tin cập nhật về các hướng dẫn an toàn về COVID-19 và liệu họ có sẵn các bước để ngăn ngừa lây lan vi-rút.
 • Mang theo vật dụng giúp bảo vệ quý vị và người khác luôn được an toàn. Ví dụ, mang dự phòng khẩu trang (không dùng chung hoặc đổi với người khác), dung dịch sát trùng tay có chứa tổi thiểu cồn nồng độ 60% và khăn giấy.
 • Nếu quý vị lên kế hoạch tham dự trực tiếp buổi tụ tập trong ngày lễ với những người không sống cùng nhà mình, hãy cân nhắc việc tránh tuyệt đối tiếp xúc với người bên ngoài nah2 mình trong 14 ngày trước khi tham dự buổi tụ tập.

Du lịch trong kỳ nghỉ

Việc du lịch có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm và lây lan COVID-19. Ở nhà là cách tốt nhất để bảo vệ quý vị và người khác. Sử dụng thông tin từ các trang web sau để quyết định xem có nên đi du lịch trong kỳ nghỉ không.

Nếu quý vị quyết định du lịch, hãy làm theo các biện pháp an toàn này trong chuyến đi của mình để bảo vệ quý vị và người khác tránh khỏi COVID-19:

 • Wear a mask in public settings, like on public and mass transportation, at events and gatherings, and anywhere you will be around other people.
 • Tránh tiếp xúc gần bằng cách giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet (khoảng 2 sải tay) với bất kỳ ai không ở cùng nhà với quý vị.
 • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc dùng dung dịch sát trùng tay có chứa cồn (với nồng độ cồn tối thiểu là 60%).
 • Tránh tiếp xúc với bất kỳ ai bị bệnh.
 • Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng.
Tiêm vắc-xin cúm

Các buổi tụ họp có thể góp phần lây lan các bệnh truyền nhiễm khác. Việc tiêm vắc-xin cúm là bước quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe của quý vị và gia đình quý vị trong mùa này. Tháng 9 và tháng 10 là thời gian tốt để tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, vắc-xin cúm vẫn hữu dụng vào bất kỳ thời gian nào trong mùa cúm và thường có thể vẫn được tiêm vào tháng 1 hoặc sau đó.

Trong buổi ăn mừng

Làm theo các lời khuyên này giúp giảm nguy cơ phơi nhiễm, nhiễm hoặc lây lan COVID-19 trong dịp ăn mừng:

Cách ly giao tiếp xã hội và hạn chế tiếp xúc gần

 • Duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet trở lên với những người không sống cùng quý vị. Đặc biệt lưu tâm ở những khu vực khó giữ khoảng cách này, chẳng hạn như khu vực ăn uống và khu vệ sinh.
 • Tránh dùng khu vực vệ sinh vào những lúc cao điểm như vào cuối sự kiện công cộng.
 • Tránh khu vực ăn uống đông người như nhà hàng trong thời gian có nhiều người dùng bữa, nếu quý vị lên kế hoạch đi ăn ngoài nhà hàng.
 • Giảm thiểu những cử chỉ dẫn đến phải tiếp xúc gần. Ví dụ, tránh bắt tay, chạm khuỷu tay hoặc ôm nhau. Thay vào đó, hãy vẫy tay và chào hỏi bằng lời.

Đeo khẩu trang

 • Luôn đeo khẩu trang khi ở gần người không sống cùng nhà với quý vị để giảm nguy cơ lây lan vi-rút.
 • Tránh hát, đọc kinh hoặc hò hét, đặc biệt là khi không đeo khẩu trang và ở trong phạm vi 6 feet với người khác.
Không dùng mặt nạ hóa trang thay cho khẩu trang vải
 • Không dùng mặt nạ hóa trang (như dịp Halloween) thay cho khẩu trang vải trừ khi loại đó được làm từ hai lớp trở lên bằng loại vải thông hơi che miệng và mũi quý vị và không có khe hở quanh mặt quý vị.
 • Không đeo mặt nạ hóa trang bên ngoài khẩu trang vải vì chuyện này có thể gây nguy hiểm nếu mặt nạ hóa trang làm quý vị khó thở. Thay vào đó, hãy cân nhắc việc dùng khẩu trang vải có chủ đề Halloween.

Hạn chế tiếp xúc với những bề mặt thường xuyên chạm vào hoặc những đồ vật dùng chung

Rửa tay

 • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong tối thiểu 20 giây đặc biệt là sau khi đến khu vực công cộng hoặc sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi. Nếu không có xà phòng và nước, hãy dùng dung dịch sát trùng tay chứa tối thiểu 60% cồn. Xoa dung dịch đều ra toàn bộ bàn tay và chà hai tay vào nhau cho đến khi khô.

Giữ an toàn với thực phẩm và đồ uống

Hiện không có bằng chứng cho thấy việc cầm nắm thực phẩm hoặc ăn uống có liên quan trực tiếp tới việc lây lan COVID-19. Một người có thể nhiễm COVID-19 qua việc chạm vào bề mặt hoặc đồ vật, bao gồm thực phẩm, bao gói thực phẩm hoặc vật dụng có vi-rút trên đó, sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc có thể là mắt của họ. Tuy nhiên người ta không cho rằng đây là con đường chính lây lan vi-rút. Xin ghi nhớ rằng, việc tuân thủ vệ sinh tốt luôn là việc tốt giúp giảm nguy cơ mắc bệnh từ các mầm bệnh thường thấy trong thực phẩm.

 • Đảm bảo mọi người rửa tay bằng xà phòng và nước trong 20 giây trước và sau khi chuẩn bị, phục vụ và ăn đồ ăn. Dùng dung dịch sát trùng tay chứa ít nhất 60% cồn nếu không có sẵn xà phòng và nước.
 • Thay vi các buổi tụ họp góp chung đồ ăn đa dạng do người tham dự mang tới, hãy khuyến khích khách tham dự mang theo đồ ăn và đồ uống cho chính bản thân mình và chỉ cho những thành viên trong gia đình họ mà thôi.
 • Hạn chế mọi người ra vào khu vực chuẩn bị hoặc xử lý thực phẩm, chẳng hạn như nhà bếp hoặc xung quanh bếp nướng, nếu có thể.
 • Đeo khẩu trang khi chuẩn bị hoặc phục vụ đồ ăn cho người khác không sống cùng nhà quý vị.
 • Nếu phục vụ bất kỳ đồ ăn nào, hãy cân nhắc việc để một người phục vụ tất cả các đồ ăn để không có nhiều người cầm nắm vào vật dụng phục vụ đồ ăn.
 • Hãy lựa chọn những món đồ dùng một lần hoặc chỉ định một người phục vụ các món đồ dùng chung, như sốt trộn salad, hộp đựng thức ăn, chén dĩa và muỗng nĩa, và gia vị.
 • Tránh mọi lựa chọn đồ uống hoặc đồ ăn tự phục vụ như tiệc buffet hoặc các món đồ do mọi người tham dự mang tới góp chung và phục vụ theo dạng buffet, các quầy phục vụ đồ salad và các quầy phục vụ gia vị hoặc đồ uống. Sử dụng lựa chọn bữa ăn đến lấy và mang đi, nếu có sẵn.
 • Nếu quý vị chọn dùng bất kỳ vật dụng nào có thể tái sử dụng (vd. bọc ghế, khăn trải bàn, khăn ăn bằng vải lanh), rửa và khử trùng chúng sau khi kết thúc sự kiện.
 • Tìm các lựa chọn đồ uống và thực phẩm lành mạnh như hoa quả và rau củ, chất đạm ít béo, ngũ cốc nguyên hạt và đồ uống có hàm lượng calo thấp hoặc không có calo, tại các buổi họp mặt dịp nghỉ lễ để giúp duy trì sức khỏe tốt.

Sau khi ăn mừng

Nếu quý vị đã tham dự vào các hoạt động có nguy cơ cao hơn hoặc nghĩ rằng quý vị có thể đã bị phơi nhiễm trong khi tham gia buổi ăn mừng, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung (ngoài những biện pháp đã liệt kê ở trên) trong 14 ngày sau khi tham gia sự kiện để bảo vệ người khác:

Nếu quý vị thấy có các triệu chứng tương đồng với COVID-19, như sốt, ho hay hụt hơi hoặc nếu quý vị xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy liên hệ ngay với người tổ chức và những người khác đã tham dự sự kiện hoặc buổi ăn mừng mà quý vị đã tham dự. Họ có thể cần báo với những người tham dự khác về khả năng phơi nhiễm với vi-rút. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị và làm theo các bước khuyến nghị của CDC về những điều cần làm nếu quý vị bị bệnh, và làm theo các khuyến nghị về y tế công cộng đối với việc phơi nhiễm liên quan tới cộng đồng.

Nếu quý vị đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19, hãy ở nhà đến khi nhận được kết quả và làm theo hướng dẫn của CDCpdf icon để giúp ngăn chặn lây lan COVID-19.

Nếu quý vị đã được chẩn đoán mắc COVID-19, nhân viên y tế công cộng có thể liên hệ với quý vị để kiểm tra sức khỏe của quý vị và hỏi quý vị thông tin về người mà quý vị có tiếp xúc và những nơi quý vị đã tới để xác định và cung cấp hỗ trợ cho người (tiếp xúc) có thể đã bị nhiễm. Thông tin của quý vị sẽ được bảo mật. Tìm hiểu thêm về những thông tin liên quan đến truy dấu tiếp xúcpdf icon.

Nếu quý vị được thông báo rằng quý vị là người tiếp xúc gần với người đã xét nghiệm dương tính với COVID-19

Các buổi ăn mừng lễ mùa Thu

Rosh Hashanah, Yom Kippur, Halloween, Día de Los Muertos, Navratri, Diwali và Lễ Tạ ơn sẽ có thể khác biệt mùa thu này để tránh việc lây lan vi-rút gây bệnh COVID-19. Tránh các hoạt động có nguy cơ lây lan cao. Cân nhắc các biện pháp thú vị thay thế có nguy cơ lây lan vi-rút gây bệnh COVID-19 thấp hơn.

Halloween

Nhiều hoạt động truyền thống về lễ hội Halloween có thể có nguy cơ cao gây lây lan vi-rút. Có nhiều cách thay thế an toàn hơn để tham gia lễ hội Halloween. Nếu quý vị có thể nhiễm COVID-19 hoặc quý vị có thể đã bị phơi nhiễm với ai đó nhiễm COVID-19, quý vị không nên tham gia trực tiếp các hoạt động lễ hội Halloween và không nên tặng kẹo cho lũ trẻ chơi trò "tặng kẹo hoặc bị ghẹo".

biểu tượng đèn bí ngô
Thêm thông tin về tục lệ  "Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo" (Trick or Treat) và Các Hoạt Động Khác Trong Dịp Lễ Halloween.
Các hoạt động có nguy cơ thấp hơn

Những hoạt đông có nguy cơ thấp hơn này có thể là các lựa chọn thay thế an toàn:

 • Khắc tỉa hoặc trang trí bí ngô cùng các thành viên trong gia đình và trưng bày chúng
 • Khắc tỉa hoặc trang trí bí ngô ở bên ngoài, ở một khoảng cách an toàn cùng bạn bè hoặc hàng xóm
 • Trang trí nhà cửa, phòng ở hoặc không gian sống của quý vị
 • Thực hiện cuộc săn tìm các đồ vật Halloween, nơi trẻ nhỏ được trao danh sách các đồ vật theo chủ đề Halloween để tìm kiếm khi chúng đi ngoài trời từ nhà này sang nhà khác ngắm nhìn từ xa các đồ trang trí Halloween
 • Tổ chức cuộc thi đồ hóa trang Halloween trên mạng
 • Tổ chức tối chiếu phim Halloween cùng với những người sống cùng quý vị
 • Tổ chức trò tìm kiếm đồ vật hoặc "tặng kẹo hoặc bị ghẹo" với các thành viên trong gia đình ở trong hoặc xung quanh nhà quý vị hơn là đi từ nhà này sang nhà khác
Các hoạt động có nguy cơ trung bình
 • Tham gia trò chơi "tặng kẹo hoặc bị ghẹo" theo đường một chiều, theo đó các gói kẹo được gói riêng để sắp hàng để các gia đình đến và lấy đi trong khi vẫn tiếp tục duy trì cách ly giao tiếp xã hội (ví dụ ở mép ngoài chỗ đậu xe hoặc ở mép sân)
  • Nếu quý vị đang chuẩn bị các túi kẹo, rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây trước và sau khi chuẩn bị các túi kẹo.
 • Tổ chức một buổi tuần hành trong nhóm nhỏ mặc đồ hóa trang đi ngoài trời, theo đó mọi người giữ khoảng cách trên 6 feet
 • Tham dự bữa tiệc hóa trang tổ chức ngoài trời nơi mọi người đều đeo khẩu trang và có thể giữ khoảng cách trên 6 feet
  • Mặt nạ hóa trang (như loại dành cho Halloween) không phải là đồ thay thế cho khẩu trang vải. Không nên dùng mặt nạ hóa trang trừ khi nó được làm từ hai lớp sợi vải thông hơi trở lên, có che miệng và mũi và không để khe hở quanh mặt.
  • Không đeo mặt nạ hóa trang bên ngoài khẩu trang vải bảo vệ vì chuyện đó có thể nguy hiểm nếu mặt nạ hóa trang gây khó thở. Thay vào đó, hãy cân nhắc việc dùng khẩu trang vải có chủ đề Halloween.
 • Tới một khu rừng ma ám ngoài trời đi theo hướng một chiều, nơi buộc phải sử dụng mặt nạ phù hợp và mọi có người có thể duy trì khoảng cách trên 6 feet
  • Nếu có thể xảy ra tình trạng la hét thì nên thu xếp để khoảng cách đó lớn hơn. Khoảng cách đó lớn hơn thì nguy cơ lây lan vi-rút về đường hô hấp sẽ thấp hơn.
 • Tham quan các vườn cây ăn quả và vườn bí ngô, nơi mọi người dùng dung dịch sát trùng tay trước khi chạm vào bí ngô hoặc hái táo, khuyến khích hoặc buộc phải đeo khẩu trang và mọi người có thể duy trì cách ly giao tiếp xã hội
 • Tổ chức tối chiếu phim Halloween ngoài trời với bạn bè gia đình tại địa phương với mọi người giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet. 
  • Nếu có thể xảy ra tình trạng la hét thì nên thu xếp để khoảng cách đó lớn hơn. Khoảng cách đó lớn hơn thì nguy cơ lây lan vi-rút về đường hô hấp sẽ thấp hơn.
  • Giảm nguy cơ bằng cách tuân thủ các khuyến nghị của CDC về việc tổ chức buổi tụ tập hoặc nấu ăn ngoài trời.
Các hoạt động có nguy cơ cao hơn

Tránh những hoạt động có nguy cơ cao hơn này giúp ngăn ngừa lây lan vi-rút gây bệnh COVID-19:

 • Tham gia trò chơi "tặng kẹo hoặc bị ghẹo truyền thống", theo đó trẻ nhỏ được tặng kẹo khi đi từ nhà này đến nhà khác
 • Tổ chức hoạt động tặng quà từ cốp xe xếp hàng từ các bãi đỗ xe lớn
 • Tham gia các bữa tiệc hóa trang đông đúc tổ chức trong nhà
 • Tới ngôi nhà ma ám trong nhà, nơi mọi người có thể tụ tập lại với nhau và hò hét
 • Làm một chuyến đi trên máy kéo hoặc xe chở cỏ khô với những người không ở cùng nhà quý vị
 • Dùng rượu hoặc ma túy, có thể gây ảnh hưởng tới khả năng phán đoán và tăng các hành vi có nguy cơ.
 • Đi tới lễ hội mùa thu vùng nông thôn không thuộc cộng đồng của quý vị nếu quý vị đang sống tại khu vực có tình trạng lây lan COVID-19 trong cộng đồng

Día de los Muertos

Nhiều hoạt động truyền thống có thể khiến quý vị gặp nguy cơ phơi nhiễm với người mắc COVID-19 cao hơn. Có một số cách thay thế an toàn hơn để kỷ niệm ngày lễ Día de los Muertos (Ngày tưởng niệm người quá cố). Nếu quý vị có thể nhiễm COVID-19 hoặc quý vị có thể đã bị phơi nhiễm với người bị COVID-19, quý vị không nên tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Día de los Muertos.

Các hoạt động có nguy cơ thấp hơn

Những hoạt đông có nguy cơ thấp hơn này có thể là các lựa chọn thay thế an toàn:

 • Chuẩn bị các món ăn theo công thức gia truyền cho gia đình và hàng xóm, đặc biệt là những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19 và cung cấp theo cách không tiếp xúc với người khác
 • Chơi nhạc trong nhà quý vị để những người thân quá cố của quý vị có thể thưởng thức
 • Tạo và trang trí khẩu trang hoặc lập bàn thờ cho những người quá cố
 • Sắp xếp chăn gối trong nhà cho những người quá cố
 • Tham gia và buổi kỷ niệm gặp mặt trực tuyến
Các hoạt động có nguy cơ trung bình
 • Tổ chức một buổi tuần hành trong nhóm nhỏ ngoài trời, theo đó mọi người giữ khoảng cách trên 6 feet
 • Ghé thăm và trang trí các ngôi mộ của người thân chỉ với những người trong nhà quý vị và giữ khoảng cách trên 6 feet với người khác có thể có mặt trong khu vực
 • Tổ chức hoặc tham dự bữa ăn tối nhỏ với gia đình và bạn bè ngoài trơi, nơi mọi người giữ khoảng cách trên 6 feet
Các hoạt động có nguy cơ cao hơn

Tránh những hoạt động có nguy cơ cao hơn này giúp ngăn ngừa lây lan vi-rút gây bệnh COVID-19:

 • Tham gia các buổi kỷ niệm trong nhà quy mô lớn có hát hò hoặc đọc kinh
 • Tham gia vào các sự kiện hoặc tụ tập trong nhà đông người
 • Tổ chức bữa tiệc tối lớn với những người từ các hộ gia đình khác, đến từ các khu vực địa lý khác nhau
 • Dùng rượu hoặc ma túy, có thể gây ảnh hưởng tới khả năng phán đoán và tăng các hành vi có nguy cơ.

Lễ tạ ơn

Lễ Tạ Ơn là thời điểm nhiều gia đình đi một quãng đường dài để cùng nhau kỷ niệm. Việc đi lại gia tăng khả năng nhiễm bệnh và lây lan vi-rút gây bệnh COVID-19. Ở nhà là cách tốt nhất để bảo vệ quý vị và người khác. Nếu quý vị phải du lịch, hãy cập nhật thông tin về những rủi ro liên quan.

Các hoạt động có nguy cơ thấp hơn
 • Tổ chức bữa ăn tối nhỏ chỉ với những người sống cùng nhà với quý vị
 • Chuẩn bị các món ăn theo công thức gia truyền cho gia đình và hàng xóm, đặc biệt là những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19 và cung cấp theo cách không tiếp xúc với người khác
 • Tổ chức bữa ăn tối trên mạng và chia sẻ công thức nấu ăn với bạn bè và gia đình
 • Mua sắm trực tuyến thay vì mua sắm trực tiếp vào ngày sau Lễ Tạ Ơn hoặc vào ngày Thứ Hai sau đó
 • Xem các sự kiện thể thao, buổi diễu hành và các bộ phim ở nhà
Các hoạt động có nguy cơ trung bình
 • Tổ chức bữa ăn tối nhỏ ngoài trời với gia đình và bạn bè sống cùng trong cộng đồng quý vị
 • Tham quan các vườn cây ăn quả và vườn bí ngô, nơi mọi người dùng dung dịch sát trùng tay trước khi chạm vào bí ngô hoặc hái táo, khuyến khích hoặc buộc phải đeo khẩu trang và mọi người có thể duy trì cách ly giao tiếp xã hội
 • Tham gia các sự kiện thể thao nhỏ ngoài trời cùng các biện pháp phòng ngừa an toàn
Các hoạt động có nguy cơ cao hơn

Tránh những hoạt động có nguy cơ cao hơn này giúp ngăn ngừa lây lan vi-rút gây bệnh COVID-19:

 • Đi mua sắm tại các cửa hàng đông người ngày trước, trong hoặc sau Lễ Tạ Ơn
 • Tham gia hoặc làm khán giả xem cuộc đua đông người
 • Tham gia các buỗi diễu hành đông người
 • Dùng rượu hoặc ma túy, có thể gây ảnh hưởng tới khả năng phán đoán và tăng các hành vi có nguy cơ.
 • Tham gia các buổi tụ tập lớn trong nhà với những người ngoài hộ gia đình quý vị
Cập nhật lần cuối ngày 19 tháng 10 năm 2020