Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Chạy Việc Vặt và Ra Ngoài

Cập nhật ngày 1 tháng 7 năm 2020
a flyer encouraging social distancing by the beach

Tới Bãi Biển và Bể Bơi

Reduce your risk of getting or spreading the virus when you go to public swim areas. Tìm hiểu thêm

Trang được xem xét lần cuối: Ngày 1 tháng 7 năm 2020