Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tại Nhà

Cập nhật ngày 21 tháng 5 năm 2020
Làm sạch và khử trùng

Làm sạch và khử trùng

Làm sạch hàng ngày để bảo vệ gia đình quý vị và các bước bổ sung cần thực hiện khi có người mắc bệnh. Tìm hiểu thêm

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 21 tháng 5 năm 2020