Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Các bước để xác định người tiếp xúc gần và cách ly tại các trường học K-12

Các bước để xác định người tiếp xúc gần và cách ly tại các trường học K-12
Cập nhật ngày 29 tháng 12 năm 2021
In

CDC đã cập nhật các khuyến nghị về cách ly và cô lập cho công chúng và trang web của CDC đang được sửa đổi để cập nhật những thay đổi này. Những khuyến cáo này không áp dụng cho nhân viên y tế và không thay thế cho luật, quy tắc và quy định của tiểu bang, địa phương, bộ lạc hay vùng lãnh thổ.

Tờ rơi này mô tả các bước để xác định người tiếp xúc gần và cách ly tại các trường học K-12. Toàn bộ văn bản từ tờ rơi này ở trên trang bên dưới ảnh.
Các bước để xác định người tiếp xúc gần và cách ly tại các trường học K-12
Học sinh trong PHÒNG HỌC TRONG NHÀ và CƠ SỞ NGOÀI TRỜI CÓ CẤU TRÚC TỐT Học sinh trong MÔI TRƯỜNG NGOÀI LỚP HỌC và người lớn trong MỌI MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG
Nếu trả lời có với tất cả các mục dưới đây, học sinh đó chính là người tiếp xúc gần bất kể có sử dụng khẩu trang đúng cách hay không.

Nếu có bất cứ câu nào trả lời không, hãy chuyển sang cột kế bên.

Nếu trả lời có với tất cả các mục dưới đây, học sinh đó chính là người tiếp xúc gần.

Nếu có bất kỳ câu trả lời không nào, thì học sinh đó không phải là người tiếp xúc gần.

Nếu trả lời có với tất cả các mục dưới đây, học sinh đó chính là người tiếp xúc gần, bất kể có sử dụng khẩu trang đúng cách hay không.

Nếu có bất kỳ câu trả lời không nào, thì học sinh đó không phải là người tiếp xúc gần.

DƯỚI 3 FEET TRONG PHẠM VI 3-6 FEET DƯỚI 6 FEET
Học sinh đó có cách xa một học sinh khác được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong phạm vi 3 feet không? Học sinh đó có cách xa một học sinh khác được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong phạm vi từ 3 đến 6 feet không? Học sinh hoặc người lớn đó có cách xa người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong phạm vi 6 feet không?
Học sinh đó có ở tại nơi hiện diện của học sinh nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 trong tổng cộng 15 phút cộng dồn trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ không? Học sinh đó có ở tại nơi hiện diện của học sinh nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 trong tổng cộng 15 phút cộng dồn trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ không? Người đó có ở tại nơi hiện diện của người bị nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 trong tổng cộng 15 phút cộng dồn trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ không?
Nếu câu trả lời cho các câu hỏi trên đều là có, học sinh đó chính là người tiếp xúc gần, bất kể có sử dụng khẩu trang đúng cách hay không. Trong hai học sinh đó có em nào không đeo khẩu trang liên tục, đúng cách không hay hoàn toàn không đeo?

Hãy sử dụng khẩu trang để làm chậm sự lây lan của COVID-19.

Nếu câu trả lời cho các câu hỏi trên đều là có, người đó chính là người tiếp xúc gần, bất kể có sử dụng khẩu trang đúng cách hay không.

Người tiếp xúc gần có cần cách ly không?

Nếu họ CHƯA ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ

Người tiếp xúc gần đó cần cách ly.

Người tiếp xúc gần nên theo dõi các triệu chứng và xét nghiệm ngay lập tức cũng như xét nghiệm lại sau 5-7 ngày kể từ khi phơi nhiễm. Người tiếp xúc gần nên đeo khẩu trang nếu buộc phải ở gần người khác.

Trường hoặc viên chức y tế công cộng sẽ xác định thời gian cách ly. CDC khuyến cáo cách ly tổng cộng 14 ngày kể từ ngày phơi nhiễm.

Bất kể trạng thái tiêm chủng, nếu người tiếp xúc gần hình thành triệu chứng, họ nên cô lậplàm xét nghiệm ngay lập tức.

Nếu họ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ

Người tiếp xúc gần đó không cần cách ly.

Người tiếp xúc gần nên theo dõi triệu chứng, xét nghiệm sau 5-7 ngày kể từ khi phơi nhiễm và đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong nhà trong 14 ngày hoặc cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính.

Bất kể trạng thái tiêm chủng, nếu người tiếp xúc gần hình thành triệu chứng, họ nên cô lậplàm xét nghiệm ngay lập tức.

Nếu họ đã nhiễm COVID-19 TRONG 90 NGÀY QUA, ĐÃ HOÀN THÀNH CÔ LẬP KHỎI BỆNH

Người tiếp xúc gần đó không cần cách ly.

Người tiếp xúc gần nên theo dõi triệu chứng, đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong nhà trong 14 ngày và trò chuyện với nhân viên y tế về các khuyến nghị xét nghiệm.

Người tiếp xúc gần đã phơi nhiễm trước đó trong 90 ngày qua và hình thành triệu chứng mới nên cô lập ngay và hỏi ý kiến nhân viên y tế để biết khuyến nghị xét nghiệm.