Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Các bước để xác định người tiếp xúc gần và cách ly tại các trường học K-12

Các bước để xác định người tiếp xúc gần và cách ly tại các trường học K-12
Cập nhật vào 9/6/2022
In

Xác định liệu ai đó có phải người tiếp xúc gần hay không

BƯỚC
1
Người nghi ngờ tiếp xúc gần là học sinh hay người lớn?

HỌC SINH: Đi đến Bước 2.

NGƯỜI LỚN: Đi đến Bước 8.

BƯỚC
2
Việc tiếp xúc gần với nguồn nghi nhiễm xảy ra tại lớp học trong nhà hay môi trường ngoài trời có tổ chức tốt?

CÓ: Đi đến Bước 3.

KHÔNG: Đi đến Bước 6.

BƯỚC
3
Học sinh đó có cách xa một học sinh khác nhiễm COVID-19 trong phạm vi 3 feet không?

CÓ: Đi đến Bước 7.

KHÔNG: Đi đến Bước 4.

BƯỚC
4
Học sinh đó có ở gần một học sinh khác nhiễm COVID-19 trong phạm vi từ 3 đến 6 feet không?

CÓ: Đi đến Bước 5.

KHÔNG: Học sinh đó không phải là người tiếp xúc gần.

BƯỚC
5
Cả hai học sinh có đeo khẩu trang liên tục và đúng cách không?

CÓ: Học sinh đó không phải là người tiếp xúc gần.

KHÔNG: Đi đến Bước 7.

BƯỚC
6
Học sinh đó có ở gần người nhiễm COVID-19 trong phạm vi 6 feet không?

CÓ: Đi đến Bước 7.

KHÔNG: Học sinh đó không phải là người tiếp xúc gần.

BƯỚC
7
Học sinh có gặp người nghi ngờ hoặc xác nhận đã mắc COVID-19 với tổng thời gian tích lũy là 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ không?

CÓ: Học sinh đó chính là người tiếp xúc gần. Đi đến khuyến cáo về cách ly dưới đây.

KHÔNG: Học sinh đó không phải là người tiếp xúc gần.

BƯỚC
8
Có phải có nghi ngờ tiếp xúc gần với người lớn xảy ra tại trường học không?

CÓ: Đi đến Bước 9.

KHÔNG: Người lớn đó có thể phải tìm hiểu liệu họ có được coi là người tiếp xúc gần hay không dựa trên nghi ngờ phơi nhiễm ngoài trường học.

BƯỚC
9
Có phải người lớn ở trong phạm vi 6 feet với người nhiễm COVID-19 trong tổng thời gian từ 15 phút trở lên hoặc trong giai đoạn 24 giờ không?

CÓ: Người đó người tiếp xúc gần, bất kể sử dụng khẩu trang đúng cách hay không. Đi đến khuyến cáo về cách ly dưới đây.

KHÔNG: Người lớn đó không phải là người tiếp xúc gần.

Ảnh thu nhỏ PDF về Các bước để xác định người tiếp xúc gần và cách ly tại các trường học K-12
Các bước để xác định người tiếp xúc gần và cách ly tại các trường học K-12

PDF [397 KB, 1 trang]

Hướng dẫn cách ly và biện pháp phòng ngừa mà người tiếp xúc gần nên thực hiện

Tất cả những người tiếp xúc gần nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa này

Bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào, tất cả những người tiếp xúc gần phải theo dõi các triệu chứng và đeo khẩu trang vừa khít khi ở xung quanh những người khác trong vòng 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất.

Nếu một người tiếp xúc gần xuất hiện bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào, họ nên cô lập, đi xét nghiệm ngay lập tức và tiếp tục cô lập nếu kết quả xét nghiệm dương tính.

NẾU NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN
CHƯA tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đầy đủ, đúng hạn

NẾU NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN
CHƯA tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đầy đủ, đúng hạn

Ở nhà và cách ly

Người tiếp gần nên ở nhà và:

Ở nhà và cách ly

Người tiếp gần nên ở nhà và:

NẾU NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN
ĐÃ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đầy đủ, đúng hạn

NẾU NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN
ĐÃ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đầy đủ, đúng hạn

Không cách ly

Nếu đã tiêm đủ loạt vắc-xin ngừa COVID-19 và tiêm nhắc lại theo khuyến cáo, người này đã tiêm vắc-xin đầy đủ, đúng hạn

Người tiếp xúc gần đó không cần cách ly nhưng nên:

Không cách ly

Nếu đã tiêm đủ loạt vắc-xin ngừa COVID-19 và tiêm nhắc lại theo khuyến cáo, người này đã tiêm vắc-xin đầy đủ, đúng hạn

Người tiếp xúc gần đó không cần cách ly nhưng nên:

NẾU NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN
Mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày qua và đã hồi phục

NẾU NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN
Mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày qua và đã hồi phục

Không cách ly

Người tiếp xúc gần đó không cần cách ly. Họ nên trò chuyện với nhân viên y tế về các khuyến nghị xét nghiệm và làm theo các biện pháp phòng ngừa liệt kê ở trên

Không cách ly

Người tiếp xúc gần đó không cần cách ly. Họ nên trò chuyện với nhân viên y tế về các khuyến nghị xét nghiệm và làm theo các biện pháp phòng ngừa liệt kê ở trên