Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Điều tra và ứng phó với các ca bệnh COVID-19 ở những nơi không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏe

Điều tra và ứng phó với các ca bệnh COVID-19 ở những nơi không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏe
Cập nhật ngày 25 tháng 10 năm 2021
In

Tóm tắt các thay đổi gần đây

 • Các liên kết tới các trang được lưu trữ đã được xóa hoặc cập nhật
 • Bổ sung thông tin về việc xem xét trạng thái tiêm chủng cho người lao động.

Mục đích: Môi trường làm việc có thể bộc lộ những khó khăn riêng đối với hoạt động nghiên cứu COVID-19 và hành động của cơ quan y tế công cộng. Do nhiều nơi làm việc có thể là những môi trường đông đúc và nhiều công việc có mức độ tương tác cao với công chúng, những môi trường này có thể để vi-rút dễ dàng lây lan giữa người lao động với nhau. Thông tin trên trang này có thể được sử dụng để ứng phó với các trường hợp đơn lẻ và tình trạng bùng phát trong môi trường làm việc không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Các thông tin tham khảo liên quan khác bao gồm:

Tiêu chuẩn và hướng dẫn ứng phó với ca bệnh ở người lao động và bệnh nhân trong môi trường chăm sóc sức khỏe:

Hướng dẫn của CDC cho sở làm nói chung:

Lưu ý dành cho các sở y tế về ưu tiên nghiên cứu nơi làm việc không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏe:

Nguồn lực dành cho một số loại hình cơ sở không có yếu tố y tế:

Bối Cảnh

Nhiều người dành phần lớn thời lượng một ngày của họ tại nơi làm việc, thường là ở  (dưới 6 feet với người bị lây nhiễm [chẩn đoán lâm sàng hoặc đã được phòng thí nghiệm xác nhận] trong tổng cộng 15 phút trở lên hoặc trong khoảng thời gian 24-giờ) với những người lao động khác và công chúng. Việc nhận biết và hành động để ngăn chặn sự lây truyền của bệnh truyền nhiễm, trong đó có COVID-19, tại nơi làm việc là rất quan trọng. Các chiến lược giảm thiểu tại nơi làm việc bao gồm thúc đẩy tiêm chủng cho người lao động, cách ly người nhiễm bệnh khỏi nơi làm việc, nghiên cứu ca bệnh và truy vết người tiếp xúc, thông gió tối đa, thi hành các chính sách đeo khẩu trang trong nhà, giãn cách và giữ vệ sinh, dọn dẹp. Việc xem xét và nhận biết các yếu tố của nơi làm việc (VD: các phương thức thực hành tại nơi làm việc, các chính sách và quy trình) và yếu tố của người lao động (VD: nhân chủng học, các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe và rào cản ngôn ngữ hoặc trình độ) có thể giúp các sở y tế tiểu bang và địa phương cũng như chủ lao động xác định ra các điều kiện góp phần làm lây truyền bệnh trong phạm vi nơi làm việc và trong cộng đồng. Ngoài ra, một số yếu tố về nơi làm việc và người lao động có thể cho biết thông tin chuyên sâu về những ảnh hưởng của bất công y tế đối với tỷ lệ lây nhiễm và hậu quả của bệnh.

Thu thập dữ liệu ngành nghề trong quá trình nghiên cứu bệnh

Thu thập thông tin về công việc của một người (VD: nghề nghiệp, ngành) trong quá trình nghiên cứu ca bệnh và truy vết tiếp xúc sau đó có thể tạo thuận lợi cho việc sớm phát hiện lây truyền trên diện rộng và nguy cơ bùng phát tại nơi làm việc. Quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn thu thập các dữ liệu này trên trang chủ đề Thu thập và sử dụng dữ liệu ngành nghề của Viện Quốc Gia về Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (NIOSH) và trong tài liệu Hướng dẫn tạm thời khuyến cáo về thu thập thông tin việc làm về COVID-19pdf iconexternal iconcủa Tiểu Ban Sức Khỏe Nghề Nghiệp, Hội Đồng Các Nhà Dịch Tễ Học Học Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ (CSTE).

Ngoài nỗ lực nghiên cứu báo cáo ca bệnh chính thức, người lao động, chủ lao động, các tổ chức lao động hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng nên báo cáo về các chùm ca COVID-19 tại nơi làm việc cho cơ quan y tế công cộng (PHA) hoặc các văn phòng Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHA)external icon. Các PHA nên cân nhắc việc chủ động khuyến nghị rằng mọi chủ lao động trong khu vực phân quyền của họ phải thông báo cho họ nếu phát hiện khoảng ≥2 ca bệnh ở những người lao động đã tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19 ở các địa điểm làm việc không có yếu tố cư trú và y tế. Đối với những môi trường làm việc hoặc sinh hoạt dễ xảy ra lây lan bệnh nhanh chóng, như cơ sở chăm sóc dài hạn, việc báo cáo được khuyến nghị ngay cả khi chỉ có một ca bệnh ở người lao động hoặc người sống ở đó.

Thẩm quyền theo pháp luật đối với việc nghiên cứu ca bệnh truyền nhiễm, trong đó có truy vết người tiếp xúc, thuộc về PHA tại các sở y tế tiểu bang, địa phương và vùng lãnh thổ (SLTHD). CDC khuyến khích việc cộng tác với chủ lao động và sở y tế khi nghiên cứu phơi nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc. Tuy nhiên, vai trò và trách nhiệm nên được thảo luận ở cấp địa phương, với thẩm quyền và trách nhiệm của sở y tế trong việc kiểm soát bệnh và mức độ quan tâm, năng lực nhất định của chủ lao động.

Dù nhiều lưu ý và công cụ tại đây đa số được áp dụng để ứng phó với ca bệnh ở người lao động làm việc tại một địa điểm cố định, như nhà máy hoặc tòa nhà công sở, song cũng nên cân nhắc các rủi ro nghề nghiệp áp dụng cho các nhóm người lao động lưu động, như người làm việc trên phương tiện công cộng, tài xế xe đi chung, tài xế giao thực phẩm, nhà thầu xây dựng và người làm việc tại nhà khách hàng (VD: người trông trẻ, nhân viên dọn dẹp). Một điều khác cũng rất quan trọng là phải xét đến khả năng lây truyền từ nơi làm việc ra cộng đồng và ngược lại.

Các PHA nên duy trì tuyến giao tiếp rõ ràng với các cộng đồng doanh nghiệp địa phương và những tổ chức khác làm việc với chủ lao động và người lao động để giúp đảm bảo kịp thời chia sẻ thông tin về COVID-19 cho người lao động.

Lưu ý đối với sở y tế tiểu bang và địa phương về việc điều tra các chùm ca bệnh COVID-19 tại nơi làm việc không phải là cơ sở chăm sóc sức khỏe

 Phương pháp thông thường để nghiên cứu chùm ca tại nơi làm việc

Khi phát hiện ca COVID-19 tại nơi làm việc, cơ quan y tế công cộng (PHA) nên xác định xem có cần nghiên cứu bùng phát không. CDC khuyến khích việc cộng tác giữa chủ lao động và sở y tế khi nghiên cứu phơi nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc; tuy nhiên, thẩm quyền pháp lý đối với việc nghiên cứu bệnh truyền nhiễm lại là của PHA. Dù hoạt động nghiên cứu tại nơi làm việc nên tuân thủ phương pháp thông thường giống như nghiên cứu các trường hợp bùng phát khác, song các thông tin cụ thể có thể giúp ích khi cân nhắc trong môi trường làm việc. Nghiên cứu bùng phát có thể bao gồm bốn yếu tố:

 • Đánh giá phơi nhiễm, quy trình và thông lệ làm việc, trong đó có đánh giá khả năng tiếp cận, mức độ chấp nhận và tiếp thu của người lao động về vấn đề tiêm chủng
 • Điều tra dịch tễ
 • Xem xét hồ sơ bệnh án
 • Xem xét chính sách và hồ sơ của chủ lao động

Các yếu tố này giúp có cái nhìn chuyên sâu vào việc xác định xem ai có nguy cơ, các phương thức lây truyền và những yếu tố về người lao động, nơi làm việc góp phần vào sự lây truyền bệnh cũng như giúp cung cấp cơ sở để có các khuyến cáo phòng ngừa và kiểm soát nhằm giảm lây truyền COVID-19. Do mỗi nơi làm việc mỗi khác, từng tình huống sẽ cho biết yếu tố nghiên cứu nào là cần thiết để xác định biện pháp kiểm soát thích hợp và phá vỡ mắt xích lây truyền. Viện Quốc Gia về Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (NIOSH) thuộc CDC, các hiệp hội ngành nghề, công đoàn, chương trình sức khỏe nghề nghiệp tại tiểu bang và các chương trình sức khỏe nghề nghiệp học thuật có thể cung cấp kiến thức chuyên môn về vấn đề chính này cho các ngành nghề khác nhau, nếu cần.

Sau khi phát hiện ca COVID-19 trong một nơi làm việc và kết quả xác định cho thấy phải bảo đảm tiến hành nghiên cứu bùng phát, PHA phải thành lập một nhóm nghiên cứu liên ngành và cộng tác với CDC nếu cần được hỗ trợ. Nhóm này có thể tập hợp những chuyên gia đủ trình độ với kinh nghiệm trong các lĩnh vực:

 • Y tế công
 • Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (bao gồm các chuyên gia vệ sinh công nghiệp và kỹ sư)
 • Kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm
 • Dịch Tễ Học
 • Y khoa (y khoa nghề nghiệp, hoặc nếu không có bác sĩ chuyên khoa thì cần có bác sĩ đa khoa)

Nhóm này cũng có thể có các chuyên gia, cơ quan hoặc bên liên quan khác (VD: cơ quan nông nghiệp và bác sĩ thú y trong trường hợp bùng phát tại cơ sở chế biến thực phẩm). Cũng có thể sử dụng các liên lạc viên văn hóa nếu nơi làm việc cco6ngworlcao người tị nạn, người nhập cư hoặc nhóm đối tượng đặc biệt trong lực lượng lao động. Sau khi thành lập được một nhóm, việc nghiên cứu nên bắt đầu bằng việc tham vấn sát sao với các viên chức từ cơ sở bao gồm chương trình sức khỏe nghề nghiệp và công đoàn hoặc tổ chức người lao động khác, nếu có tại nơi làm việc. Nếu không có công đoàn nào, điều quan trọng là phải bao gồm đại diện của người lao động trong quá trình nghiên cứu để đảm bảo tất cả các bên đều nhận được thông tin như nhau. Nhóm này phải tuân theo các bước cơ bản để tiến hành bất kỳ cuộc nghiên cứu bùng phát nào, nhưng cần điều chỉnh cách tiếp cận của họ để kết hợp các nguyên tắc áp dụng cho môi trường làm việc của cá nhân. Điều này bao gồm việc phát triển một bộ câu hỏi toàn diện dựa trên kiến thức về ngành và COVID-19.

Nhóm nghiên cứu có thể tìm hiểu về các đặc điểm liên quan đến công việc liên quan đến COVID-19 bằng cách xem xét thông tin đã có từ các báo cáo ca bệnh và các cuộc phỏng vấn. Sau đó, thông tin này có thể được bổ sung vào hồ sơ nhân viên, chẳng hạn như bảng phân công bao gồm thông tin nghề nghiệp (ví dụ: nhiệm kỳ công việc, chức danh công việc), các cuộc phỏng vấn hoặc khảo sát công nhân cũng như xem xét các chính sách và thủ tục về sức khỏe nghề nghiệp.

Các yếu tố nghiên cứu bùng phát tại sở làm

Như đã đề cập ở trên, thông tin cụ thể có sẵn để xem xét về an toàn môi trường làm việc. Các thành phần như đánh giá phơi nhiễm, quy trình và thông lệ làm việc; nghiên cứu dịch tễ học; xem xét hồ sơ bệnh án; và chính sách của người sử dụng lao động và việc xem xét hồ sơ có thể được đưa vào khi tiến hành nghiên cứu bùng phát tại nơi làm việc. Thông tin về từng thành phần được cung cấp bên dưới.

Đánh giá phơi nhiễm, quy trình và thông lệ làm việc

Đánh giá mức độ phơi nhiễm cần xác định các lộ trình tiếp xúc tiềm ẩn, đánh giá sự hiện diện và sử dụng các biện pháp kiểm soát tại nơi làm việc và đánh giá khả năng của người sử dụng lao động trong việc triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm soát bổ sung cần thiết để ngăn ngừa lây truyền thêm COVID-19. Xác định và kiểm soát việc tiếp xúc với các mối nguy hiểm nghề nghiệp là phương pháp cơ bản để bảo vệ người lao động. Theo truyền thống, hệ thống phân cấp kiểm soát đã được sử dụng để giúp xác định các cách thực hiện các giải pháp kiểm soát khả thi và hiệu quả. Trong phần nghiên cứu này, điều quan trọng là phải tranh thủ sự giúp đỡ từ các chuyên gia vệ sinh công nghiệp, kỹ thuật và kiểm soát nhiễm bệnh, những người hiểu cách đánh giá nơi làm việc và thực hiện các quy trình hiệu quả dựa trên hệ thống phân cấp kiểm soát.

Hệ thống phân cấp kiểm soát bao gồm:

 • Biện pháp kiểm soát quy trình, như
  • Điều chỉnh các góc làm việc hoặc quy trình làm việc để tăng khoảng cách giữa các công nhân
  • Tăng cường và duy trì hệ thống thông gió
  • Sử dụng các rào chắn để ngăn cách người lao động với nhau và với khách hàng (khi có thể)
  • Cung cấp các lựa chọn vệ sinh tay dễ tiếp cận (rửa tay và/hoặc dung dịch sát trùng tay)
 • Biện pháp kiểm soát hành chính, chẳng hạn như
  • Xây dựng và thực hiện các chính sách tiêm chủng giải thích các thủ tục cho người lao động đã được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng
  • Sàng lọc triệu chứng trước ca làm việc
  • Xây dựng và thực hiện các chính sách và thủ tục về giữ khoảng cách đối với khu vực làm việc và các khu vực khác mà người lao động có thể tụ tập (ví dụ: khu vực giải lao/ăn uống, phòng tủ khóa cá nhân, khu vực hút thuốc, lối vào/lối ra, bãi đậu xe)
  • Rà soát và sửa đổi các quy trình làm sạch và khử trùng bề mặt trong khu vực làm việc và các khu vực khác, bao gồm việc lên lịch thích hợp cho các công việc làm sạch và khử trùng và sử dụng chất khử trùng thích hợpexternal icon
  • Giao tiếp với người lao động và đào tạo họ về COVID-19 và các chiến lược tại nơi làm việc để ngăn ngừa lây nhiễm, bao gồm thông tin về cách thức và lý do thực hiện các biện pháp kiểm soát quy trình, hành chính và thiết bị bảo vệ cá nhân hoặc các biện pháp kiểm soát nguồn
  • Khuyến khích người lao động đeo khẩu trang tại nơi làm việc nếu đánh giá mối nguy đã xác định rằng họ không cần thiết bị bảo hộ cá nhân, chẳng hạn như mặt nạ hoặc khẩu trang y tế để bảo vệ và tùy thuộc vào mức độ lây truyền ở quận của quý vị
 • Trang bị bảo hộ cá nhân (PPE), bao gồm
  • Cung cấp khả năng tiếp cận và đào tạo về việc sử dụng PPE thích hợp dựa trên đánh giá các mối nguy tại nơi làm việc hiện diện trong cơ sở
  • Việc có thể bổ sung loại PPE thường được sử dụng cho một nhiệm vụ nào đó với PPE bổ sung để phòng tránh lây nhiễm COVID-19

Nghiên cứu dịch tễ

Nghiên cứu dịch tễ học tại nơi làm việc là rất quan trọng vì nó giúp xác định rõ hơn các đặc điểm của người lao động nhiễm COVID-19; việc này có thể cung cấp cái nhìn chuyên sâu về các yếu tố nguy cơ lây truyền, tỷ lệ lưu hành và tỷ lệ mắc bệnh tại nơi làm việc. Một cuộc nghiên cứu dịch tễ học tại nơi làm việc có thể bao gồm:

 • Xác định nhóm đối tượng lao động có rủi ro:
  • Tối thiểu, nghiên cứu viên nên xem xét việc thu thập danh sách tất cả công nhân có mặt tại nơi làm việc hoặc trong môi trường làm việc (ví dụ: công trường) trong một khoảng thời gian xác định (tức là, thời hạn tiếp xúc như được xác định trong định nghĩa bùng phát ca bệnh).
  • Tại một số nơi làm việc, điều này có thể bao gồm công nhân được thuê bởi nhiều công ty (ví dụ: nhà thầu, nhà thầu phụ), công nhân chịu trách nhiệm thực hiện nhiều công việc khác nhau (ví dụ: sản xuất, vận chuyển, dịch vụ khách hàng, chuẩn bị thực phẩm, dọn dẹp) và công nhân là những người có thể không làm việc cho công ty nhưng thực tế có thể đã mặt tại công ty trong thời gian được xác định là cần quan tâm (ví dụ: dịch vụ vận chuyển và giao hàng).
  • Ngoài ra, việc thu thập thông tin về các yếu tố biến động chính như bộ phận hoặc khu vực làm việc, ca làm việc và nhiệm vụ công việc và chức danh là hữu ích để có thể tính toán tỷ lệ phát sinh bệnh ở các nhóm người lao động cụ thể nhằm xác định nhu cầu áp dụng các biện pháp kiểm soát bổ sung.
 • Xác định và ghi lại một cách có hệ thống tất cả các ca bệnh và người tiếp xúc đã biết trong số những người lao động có nguy cơ mắc bệnh. PHA có thể thực hiện việc này thông qua việc so sánh danh sách các trường hợp được báo cáo với danh sách người lao động có nguy cơ và bằng cách truy vết người tiếp xúc với các ca đã biết. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về truy vết người tiếp xúc trên trang mạng về Truy vết người tiếp xúc với COVID-19 của CDC.
 • Quy trình phỏng vấn các ca và người tiếp xúc tại nơi làm việc có thể sử dụng bảng câu hỏi tiêu chuẩn tuân theo hướng dẫn của CDC để nghiên cứu ca bệnhtruy vết người tiếp xúc. Các câu hỏi đặt ra trong bối cảnh nơi làm việc nên đề cập đến:
  • Trạng thái tiêm chủng
  • Lịch sử triệu chứng COVID-19
  • Trường hợp phơi nhiễm đã biết của các ca đã được xác nhận hoặc có thể xảy ra khác trong và ngoài nơi làm việc (ví dụ: trong hộ gia đình hoặc cộng đồng)
  • Thông lệ làm việc thông thường
  • Biện pháp kiểm soát tại nơi làm việc (bao gồm cả PPE) và bất kỳ vi phạm trong quy trình kiểm soát nào phát sinh trước khi có ca lây nhiễm
  • Mặc dù phỏng vấn trực tiếp thường được sử dụng trong việc nghiên cứu sự bùng phát, nhưng trong đại dịch COVID-19, nên thực hiện mọi nỗ lực để phỏng vấn nhân viên qua điện thoại hoặc cuộc họp video thay vì gặp trực tiếp để bảo vệ nhân viên nghiên cứu tốt hơn.
 • Việc phát triển và triển khai các hệ thống và thủ tục để giám sát liên tục đối với những người lao động có nguy cơ có thể bao gồm:
  • Giám sát trạng thái tiêm chủng
  • Tăng cường theo dõi, ghi chép triệu chứng và bệnh trạng để ghi lại tất cả các nhân viên tiếp xúc và có triệu chứng. Điều này bao gồm khám sàng lọc triệu chứng hàng ngày/trước ca làm việc do nhân viên chăm sóc sức khỏe nhân viên hoặc nhà thầu thực hiện. Hệ thống giám sát và thông báo điện tử cũng có thể được sử dụng để cung cấp cách thức cho nhân viên tự báo cáo và theo dõi các triệu chứng thông qua trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, với các cảnh báo được gửi đến chuyên gia y tế.
  • Theo dõi tình trạng nghỉ việc, tập trung đặc biệt vào những trường hợp nghỉ do bệnh tương tự như COVID-19 (CLI).

Nếu chủ lao động chọn tiến hành theo dõi triệu chứng và bệnh tật tăng cường, họ nên xem xét thường xuyên và có hệ thống các kết quả sàng lọc. Họ cũng nên có một quy trình giới thiệu để hướng những nhân viên có dấu hiệu hoặc triệu chứng của CLI đến hệ thống do các sở y tế công cộng địa phương thiết lập để đánh giá thêm. Điều quan trọng cần lưu ý là một số nơi làm việc có thể đã có sẵn một hệ thống để theo dõi, đánh giá và kiểm tra nhân viên. Tại những nơi làm việc này, chủ lao động nên thiết lập hệ thống để đảm bảo tất cả các kết quả kiểm tra được báo cáo cho PHA thích hợp để đảm bảo việc theo dõi và nghiên cứu thích hợp. Trong một số trường hợp, PHA có thể có quyền truy cập, giám sát và xem xét tất cả các hồ sơ.

Xem xét hồ sơ y tế

Việc xem xét hồ sơ y tế đối với một chùm ca bệnh tại nơi làm việc có thể bao gồm việc tiến hành tóm tắt hồ sơ bệnh án để hỗ trợ cho phần dịch tễ học của cuộc nghiên cứu. Các cá nhân, tổ chức và cơ quan là thực thể được bảo vệexternal icon theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA) phải tuân theo các quy tắc HIPAA. Tuy nhiên, HIPAA cho phép các tổ chức được bảo hiểm tiết lộ thông tin sức khỏe được bảo vệ mà không cần phải được cho phép nhằm phục vụ các mục đích sức khỏe công cụ thểexternal icon. Hồ sơ mà PHA có thể tiếp cận bao gồm:

 • Hồ sơ sức khỏe của nhân viên từ các nhà cung cấp nội bộ hoặc theo hợp đồng
 • Hồ sơ bồi thường của người lao động
 • Hồ sơ từ nhà cung cấp dịch vụ y khoa cá nhân của người lao động

Xem xét chính sách và hồ sơ của chủ lao động

 Các chính sách và thủ tục liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp và y khoa cần xem xét bao gồm:

 • Các kế hoạch ứng phó với COVID-19
 • Chính sách tiêm chủng COVID-19
 • Kiểm tra sàng lọc sức khỏe nhân viên
 • Theo dõi sức khỏe
 • Chính sách nghỉ bệnh và nghỉ chữa bệnh
 • Chính sách làm việc từ xa
 • Tiêu chí quay trở lại công việc
 • Chính sách đào tạo
 • Các chương trình bảo vệ đường hô hấp
 • Quy trình vận hành tiêu chuẩn
 • Thủ tục thực thi các chính sách

Các hồ sơ khác của chủ lao động có thể cần thiết để bổ sung cho cuộc nghiên cứu bao gồm:

 • Sơ đồ hoặc sơ đồ mặt bằng cụ thể của cơ sở
 • Mô tả quy trình và nhiệm vụ công việc
 • Ảnh hoặc video
 • Nhật ký của OSHAexternal icon
 • Danh sách nhân viên
 • Hồ sơ tiêm chủng của nhân viên
 • Lịch phân ca
 • Bảng chấm công

Trong một số trường hợp, PHA cũng có thể yêu cầu được tiếp cận hồ sơ của các tương tác với khách hàng (ví dụ: lịch hẹn hoặc tới địa điểm) để xác định các người tiếp xúc không phải là nhân viên tại nơi làm việc của các ca bệnh.

Tổng kết

Sau khi thông tin này được thu thập và phân tích, nhóm cần cung cấp các khuyến nghị cụ thể về địa điểm cho viên chức quản lý nơi làm việc. Những khuyến nghị này nên được chia sẻ với người yêu cầu nghiên cứu chùm ca bệnh và bất kỳ công đoàn nào có mặt tại nơi làm việc. Nhóm cũng có thể đào tạo hoặc chia sẻ kiến thức chuyên môn cụ thể cho chủ lao động khi cần thiết. Các khuyến nghị và chương trình đào tạo phải dựa trên các phương thức thực hành tốt nhất được các ngành liên quan áp dụng và được cung cấp bởi OSHA, CDC và các sở y tế của tiểu bang và địa phương về COVID-19.