Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Nơi làm việc và Doanh nghiệp

Nơi làm việc và Doanh nghiệp

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 18 tháng 10 năm 2021
In

Clean Air in Buildings Challengeexternal icon giúp các chủ sở hữu và bên vận hành tòa nhà cải thiện chất lượng không khí trong nhà và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Lập kế hoạch hành động vì không khí sạch trong nhà ngay hôm nay.

Các Chiến Lược Phòng Ngừa tại Nơi Làm Việc

Để ngăn ngừa và giảm lây truyền đồng thời duy trì môi trường làm việc và hoạt động kinh doanh lành mạnh tại nơi làm việc không có yếu tố y tế

CDC đã lưu trữ một số tài liệu, tờ thông tin và bộ công cụ hướng dẫn liên quan tới nơi làm việc. Cơ Quan Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHA) cung cấp các nguồn lực giúp ngăn ngừa tình trạng tiếp xúc và lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc. Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu, hướng dẫn và công cụ mới nhất, xem Nguồn Thông Tin COVID-19 của OSHAexternal icon.

Dành cho các ngành và nghề nghiệp cụ thể

Các bước an toàn và giữ sức khoẻ đối với các nghề nghiệp cụ thể, bao gồm những người ứng phó đầu tiên, vận tải, dịch vụ cá nhân, nhà hàng và khách sạn

Các ngành cụ thể

Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đảm bảo sức khỏe và giảm lây truyền COVID-19 bằng cách luôn nắm được Mức Độ COVID-19 Trong Cộng Đồng.

biểu tượng tập tin
In Tài Liệu

Áp phích và hình đồ họa in được, được xây dựng để giúp quý vị truyền đạt các khuyến cáo liên quan tới COVID-19 tại nơi làm việc.

Tài liệu truyền thông khác