Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

An Toàn Lao Động và Hỗ Trợ cho Người Lao Động

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 11 tháng 5 năm 2020
các công nhân đẩy máy bay trở về cổng

Các Bước An Toàn và Sức Khỏe cho Các Nghề Nghiệp Cụ Thể

Vận Chuyển và Giao Hàng

Trang được kiểm soát lần cuối: Ngày 11 tháng 5 năm 2020