Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

An toàn lao động và hỗ trợ cho người lao động

An toàn lao động và hỗ trợ cho người lao động

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 3 tháng 9 năm 2020
các công nhân đẩy máy bay trở về cổng

Hướng dẫn thêm cho doanh nghiệp và nơi làm việc
Mùa giông bão

Học cách bảo vệ nhân viên trong mùa giông bãođồng thời đảm bảo an toàn của họ trong đại dịch COVID-19.

Các Bước An Toàn và Sức Khỏe cho Các Nghề Nghiệp Cụ Thể

Vận Chuyển và Giao Hàng

Cập nhật lần cuối ngày 3 tháng 9 năm 2020