Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Các cộng đồng bộ lạc

Các cộng đồng bộ lạc

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 2 tháng 4 năm 2021
In
Hai người phụ nữ đang nhìn về dãy núi
Hai người đang nhìn về dãy núi

Các cộng đồng bộ lạc: Lên kế hoạch, chuẩn bị và ứng phó

CDC - Cách CDC có thể hỗ trợ các bộ lạc

một nhóm người đeo khẩu trang

Nếu quý vị ở gần ai đó đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19, người từ sở y tế có thể gọi để báo cho quý vị. Trả lời cuộc gọi có thể giúp làm chậm lây lan COVID-19 trong cộng đồng của quý vị. Đoạn video ngắn này thông báo với cộng đồng về việc truy dấu tiếp xúc và lý do họ nên trả lời cuộc gọi từ nhân viên truy dấu tiếp xúc.

biểu tượng băng cá nhân
Vắc-xin Phòng COVID-19

Bảo vệ và chuẩn bị cho cộng đồng của quý vị Tiêm vắc-xin COVID-19 khi vắc-xin được cung cấp cho quý vị.

Tiêm chủng cho Cộng đồng