Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Các cộng đồng bộ lạc

Các cộng đồng bộ lạc

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 1 tháng 8 năm 2020
Hai người đang nhìn về dãy núi

Chính phủ liên bang Hoa Kỳ duy trì một mối quan hệ giữa các chính quyền với các bộ lạc người Mỹ Bản Địa và các pháp nhân người Alaska Bản Địa (AI/AN) được liên bang công nhận. Mối quan hệ "giữa các chính quyền này" căn cứ theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, các hiệp ước, đạo luật Liên Bang, phán quyết của tòa án và các chính sách của Quyền Hành Pháp cũng như các lưu ý về đạo đức và luân lý.

Hai người phụ nữ đang nhìn về dãy núi

Chính phủ liên bang Hoa Kỳ duy trì một mối quan hệ giữa các chính quyền với các bộ lạc người Mỹ Bản Địa và các pháp nhân người Alaska Bản Địa (AI/AN) được liên bang công nhận. Mối quan hệ "giữa các chính quyền này" căn cứ theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, các hiệp ước, đạo luật Liên Bang, phán quyết của tòa án và các chính sách của Quyền Hành Pháp cũng như các lưu ý về đạo đức và luân lý.

CDC - Hợp Tác với Các Bộ Lạc để Ứng Phó với COVID-19
Các cộng đồng bộ lạc

Tài Liệu Truyền Thông

Những Điều Nên và Không Nên Làm với Khẩu Trang Vảiimage icon
Những điều nên và không nên làm với khẩu trang vải

Đồ họa thông tin

Ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnhpdf icon
Ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh

Đồ họa thông tin

Cách bảo vệ bản thân và người khácpdf icon
Cách bảo vệ bản thân và người khác

Đồ họa thông tin

Rửa taypdf icon
Rửa tay

Bích chương

Ở nhà khi quý vị mắc bệnh, trừ khi cần chữa bệnh.image icon
Ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh

Ở nhà khi quý vị mắc bệnh, trừ khi cần chữa bệnh.

Cập nhật lần cuối ngày 1 tháng 8 năm 2020