Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hướng Dẫn Cho Các Tổ Chức Giáo Dục Bậc Đại Học có Sinh Viên Tham Gia Các Chương Trình Du Lịch Quốc Tế hoặc Du Học

Cập nhật ngày 9 tháng 3 năm 2020

Hướng dẫn này dành cho các tổ chức giáo dục bậc đại học có sinh viên tham gia các chương trình du lịch quốc tế hoặc du học.

Cân nhắc hoãn hoặc hủy các chương trình du lịch quốc tế của sinh viên

Do sự bùng phát vi-rút corona chủng mới (COVID-19) toàn cầu, các cơ sở giáo dục bậc đại học (IHE) nên cân nhắc hoãn hoặc hủy các chương trình du lịch quốc tế sắp tới của sinh viên. IHE nên cân nhắc yêu cầu những người tham gia chương trình hiện tại trở về nước của họ. Những người giám sát các chương trình du lịch quốc tế của sinh viên nên lưu ý rằng sinh viên có thể phải đối mặt với những tình huống khó lường, hạn chế đi lại, những thách thức khi trở về nhà hoặc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi ở nước ngoài.

IHE nên cân nhắc yêu cầu những sinh viên tham gia chương trình du học trở về Hoa Kỳ. IHE nên làm việc với các nhân viên y tế công cộng của tiểu bang và địa phương để xác định phương án tốt nhất về thời điểm và phương thức (ví dụ, thuê các phương tiện vận chuyển tại các quốc gia hoặc khu vực được đánh giá là có nguy cơ phơi nhiễm cao) cho sinh viên du học của họ có thể quay lại. Tất cả các kế hoạch cho sinh viên du học trở về nên được thiết kế để bảo vệ người tham gia khỏi sự kỳ thị và phân biệt đối xử.

Tình hình dịch COVID-19 đang thay đổi liên tục. Với tốc độ lan truyền và số lượng quốc gia gặp phải lây truyền cộng đồng, các IHE nên đánh giá các rủi ro liên quan đến việc lựa chọn duy trì các chương trình ở nước ngoài và thực hiện các biện pháp chủ động thích hợp. IHE mà vẫn tiếp tục duy trì các chương trình ở nước ngoài nên theo dõi COVID-19 để biết thêm thông tin.

Trang được kiểm soát lần cuối vào ngày 9 tháng 3 năm 2020