Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Hướng Dẫn Cho Các Tổ Chức Giáo Dục Bậc Đại Học có Sinh Viên Tham Gia Các Chương Trình Du Lịch Quốc Tế hoặc Du Học

Hướng Dẫn Cho Các Tổ Chức Giáo Dục Bậc Đại Học có Sinh Viên Tham Gia Các Chương Trình Du Lịch Quốc Tế hoặc Du Học
Cập nhật ngày 10 tháng 9 năm 2020
In

Hướng dẫn này dành cho các tổ chức giáo dục đại học với các chương trình du học hoặc du lịch quốc tế.

Cân nhắc hoãn hoặc hủy các chương trình du lịch quốc tế của sinh viên

Với đại dịch COVID-19, các tổ chức giáo dục đại học (IHE) nên cân nhắc việc hoãn hoặc hủy các chương trình du lịch quốc tế sắp tới của sinh viên. Những người giám sát các chương trình du lịch quốc tế của sinh viên cần lưu ý rằng sinh viên có thể phải gặp phải những trường hợp không thể lường trước, chẳng hạn như hạn chế đi lại, khó khăn khi trở về nước và khó khăn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi ở nước ngoài.

Nếu IHE chọn tiếp tục các chương trình du lịch quốc tế của sinh viên, họ nên đánh giá nguy cơ ở nước sở tại bằng cách kiểm tra Thông báo sức khỏe du lịch COVID-19 theo điểm đến của CDCLời khuyên du lịch của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳbiểu tượng bên ngoài. Họ cũng có thể kiểm tra với Văn phòng Ngoại giao, Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại điểm đến về các yêu cầu nhập cảnh cụ thể do COVID-19, chẳng hạn như xét nghiệm COVID-19 và cách ly.