Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Nhà ở tập trung và nhà ở chung

Nhà ở tập trung và nhà ở chung

Lên Kế Hoạch, Chuẩn Bị và Ứng Phó

Cập nhật ngày 30 tháng 12 năm 2020
In
Nhà ở tập trung và nhà ở chung

Hướng dẫn và chiến lược dành cho nơi cư trú chung, bao gồm chung cư, căn hộ, ký túc xá cho sinh viên hoặc giảng viên, nhà chuyển tiếp, mái ấm dành cho nạn nhân bị lạm dụng và bạo hành gia đình cũng như các cơ sở cư trú chung khác.

Dành cho cư dân

Những điều cư dân sinh sống trong nhà ở chung hoặc tập trung cần lưu ý để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19.

biểu tượng băng cá nhân
Vắc-xin Phòng COVID-19

Bảo vệ và chuẩn bị cho cộng đồng của quý vị Tiêm vắc-xin COVID-19 khi vắc-xin được cung cấp cho quý vị.

Tiêm chủng cho Cộng đồng