Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Mạng Xã Hội và Đồ Họa Mẫu

Mạng Xã Hội và Đồ Họa Mẫu
Cập nhật ngày 25 tháng 8 năm 2021
In

Dùng đồ họa và thông điệp trên mạng xã hội để hướng dẫn nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh về các chương trình xét nghiệm COVID-19 tại trường. Có thể điều chỉnh thông điệp theo nhu cầu của trường học và đối với môt số nền tảng mạng xã hội.

Dành Cho Cha Mẹ

Thông điệp mẫu Facebook

 • Tinh thần trường học sẽ tốt hơn tại trường học. Xét nghiệm COVID-19 thường kỳ giúp giữ cho học sinh được tiếp tục đi học và làm cho bạn bè và phụ huynh yên tâm. Ủng hộ xét nghiệm COVID-19 tại trường. Tìm hiểu thêm trên cdc.gov/covid19-school-testing 
 • Học sinh tạo ra những điều tuyệt vời tại trường học Xét nghiệm COVID-19 thường kỳ giúp được tiếp tục đi học tại lớp học và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch trong tương lai. Ủng hộ xét nghiệm COVID-19 tại trường. Tìm hiểu thêm trên cdc.gov/covid19-school-testing 

Đồ họa Facebook

Thông điệp mẫu trên Twitter

 • Trẻ em học tập được nhiều tại trường. Xét nghiệm #COVID19 thường kỳ giúp giữ các trường mở cửa và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch trong tương lai. Đảm bảo đăng ký cho con/em quý vị xét nghiệm miễn phí. Tìm hiểu thêm trên cdc.gov/covid19-school-testing 
 • Xét nghiệm #COVID19 thường kỳ giúp giữ các trường hoạt động và an toàn. Đăng ký cho con/em quý vị xét nghiệm miễn phí. Tìm hiểu thêm trên cdc.gov/covid19-school-testing 
 • Xét nghiệm #COVID19 thường kỳ giúp giữ các trường mở cửa và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch trong tương lai. Đảm bảo có đăng ký cho con/em quý vị xét nghiệm miễn phí. Tìm hiểu thêm trên cdc.gov/covid19-school-testing 

Hình đồ họa trên Twitter

Thông điệp mẫu trên Instagram

 • Trẻ em tạo dựng các kết nối cả đời tại trường học. Xét nghiệm #COVID19 thường kỳ giúp giữ các trường mở cửa và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch trong tương lai.
 • Xét nghiệm #COVID19 thường kỳ giúp giữ các trường mở cửa và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch trong tương lai. Đảm bảo có đăng ký cho con/em quý vị xét nghiệm miễn phí.
 • Xét nghiệm #COVID19 thường kỳ giúp học sinh tiếp tục được đến lớp và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch trong tương lai. Ủng hộ xét nghiệm COVID-19 tại trường.

Hình đồ họa trên Instagram

Dành cho giáo viên

Thông điệp mẫu Facebook

 • Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên không chỉ giữ an toàn cho học sinh của quý vị mà còn đảm bảo rằng học sinh của quý vị được đi học đúng cách là học tại lớp học. Tìm hiểu thêm trên cdc.gov/covid19-school-testing 
 • Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên tại trường học giúp bảo vệ học sinh của quý vị, các giáo viên khác và cả cộng đồng và ngăn chặn bùng phát dịch từ trước khi nó nhen nhóm xuất hiện. Tìm hiểu thêm trên cdc.gov/covid19-school-testing 

Đồ họa Facebook

Bộ công cụ xét nghiệm Covid 19 tại nhà trường - Cơ bản - dành cho giáo viên

Bộ công cụ xét nghiệm Covid 19 tại nhà trường - Cơ bản - dành cho giáo viên

Thông điệp mẫu trên Twitter

 • Một trong những bài học quan trọng nhất mà quý vị có thể dạy cho học sinh của mình là giúp giữ cho trường học an toàn bằng cách xét nghiệm #COVID19 thường xuyên. Tìm hiểu thêm trên cdc.gov/covid19-school-testing 
 • Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên tại trường học giúp bảo vệ trường học của quý vị và cả cộng đồng, ngăn chặn bùng phát dịch từ trước khi nó nhen nhóm xuất hiện. Tìm hiểu thêm trên cdc.gov/covid19-school-testing 

Hình đồ họa trên Twitter

Bộ công cụ xét nghiệm Covid 19 tại nhà trường - dành cho giáo viên

Bộ công cụ xét nghiệm Covid 19 tại nhà trường - dành cho giáo viên

Thông điệp mẫu trên Instagram

 • Một trong những bài học quan trọng nhất mà quý vị có thể dạy cho học sinh của mình là giữ cho trường học an toàn bằng cách xét nghiệm #COVID19 thường xuyên.
 • Giữ an toàn cho học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu của quý vị. Một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là xét nghiệm #COVID19 thường xuyên. Đó là một cách nhanh chóng và dễ dàng giúp đảm bảo trường học của quý vị luôn mở cửa hoạt động.

Hình đồ họa trên Instagram

hình ảnh người phụ nữ đọc sách cho trẻ kèm dòng chữ Vì điều đó có thể giúp ngăn chặn bùng phát dịch. Xét nghiệm COVID-19 giúp học sinh có thể học tại trường.

Bộ công cụ xét nghiệm Covid 19 tại nhà trường - dành cho giáo viên