Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Mạng Xã Hội và Đồ Họa Mẫu

Mạng Xã Hội và Đồ Họa Mẫu
Cập nhật ngày 7 tháng 3 năm 2022
In

Dùng đồ họa và thông điệp trên mạng xã hội để hướng dẫn nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh về các chương trình xét nghiệm COVID-19 tại trường. Có thể điều chỉnh thông điệp theo nhu cầu của trường học và đối với môt số nền tảng mạng xã hội.

Chuyển tới phần thông điệp dành cho:

Dành Cho Cha Mẹ

Thông điệp mẫu

Biểu Đồ
Công cụ xét nghiệm COVID19 tại trường học cho phụ huynh
Chơi thể thao cho người hâm mộ xem luôn thú vị hơn rất nhiều.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram:

Công cụ xét nghiệm COVID19 tại trường học cho phụ huynh
Vì COVID-19 không phải là thứ mà trẻ nên mang từ trường về nhà.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Twitter:

Bộ công cụ xét nghiệm Covid 19 tại nhà trường - dành cho phụ huynh
Vì những quy định về giờ ra chơi.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram:

Twitter:

CDC_CovidSchoolTesting_PhII_Parents_PaidSocial_FBIG_Image-1.jpg
Vì làm gì có giờ ra chơi ảo.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 929 KB]

CDC-SchoolTesting-Wave2_Finals-Parents-FB-IG-SoccerKids.jpg
VÌ chơi bóng ở trường luôn vui hơn ở sân sau nhà.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 821 KB]

Bộ công cụ xét nghiệm tại trường: hình đồ họa đăng mạng xã hội dành cho phụ huynh
Vì giờ ra chơi có bạn thì vui hơn hẳn.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 1.3 MB]

Vì các bạn nhỏ có thể cùng nhau chinh phục sân chơi.
Vì các bạn nhỏ có thể cùng nhau chinh phục sân chơi.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 691 KB]

Công cụ xét nghiệm COVID19 tại trường học cho phụ huynh
Vì vui chơi với bạn thân là cách chơi tuyệt nhất.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 930 KB]

Công cụ xét nghiệm COVID19 tại trường học cho phụ huynh
Vì các bạn nhỏ thích gặp gỡ bạn bè trực tiếp hơn là qua màn hình máy tính.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Twitter image icon[JPG, 801 KB]

Công cụ xét nghiệm COVID19 tại trường học cho phụ huynh
Vì giơ tay thật ngoài đời thú vị hơn là qua mạng.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 656 KB]

Công cụ xét nghiệm COVID19 tại trường học cho phụ huynh
Tại sao tôi ủng hộ xét nghiệm tại trường:

"Là phụ huynh, chúng tôi an tâm và nhờ đó con em chúng tôi cũng an tâm hơn." - Phụ Huynh Tiểu Học, CO

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 432 KB]

Công cụ xét nghiệm COVID19 tại trường học cho phụ huynh
Tại sao tôi ủng hộ xét nghiệm tại trường:

"Ngăn chặn bùng phát dịch lớn và trường học đóng cửa là một cách thông minh... điều đó khiến con tôi cảm thấy an toàn." - Phụ Huynh Mầm Non, CO

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 432 KB]

Dành cho giáo viên và trường học

Thông điệp mẫu

Biểu Đồ
Vì điều đó có thể giúp chấm dứt bùng phát.
Vì điều đó có thể giúp chấm dứt bùng phát.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 929 KB]

Twitter image icon[JPG, 226 KB]

Vì khuyến khích xét nghiệm là cách đối mặt tốt hơn.
Vì khuyến khích xét nghiệm là cách đối mặt tốt hơn.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 855 KB]

CDC-SchoolTesting-Wave3-Educators-FB-IG_1.png
Vì quý vị giúp con nhìn thấy thế giới khác đi một chút.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 1 MB]

Vì quý vị kích thích óc tưởng tượng phát triển mạnh mẽ.
Vì quý vị kích thích óc tưởng tượng phát triển mạnh mẽ.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 1 MB]

Vì hôm nay quý vị sẽ giúp mọi người có trí tuệ hơn một chút.
Vì hôm nay quý vị sẽ giúp mọi người có trí tuệ hơn một chút.

Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên giúp giữ trường học của chúng ta luôn mở cửa hoạt động.

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 887 KB]

Tại sao tôi ủng hộ xét nghiệm tại trường:
Tại sao tôi ủng hộ xét nghiệm tại trường:

"Nó cho phép cộng đồng chúng ta tin tưởng rằng khu trường sở của mình an toàn." - Phó Ban Giám Hiệu Trung Học Phổ Thông, CA

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 384 KB]

Tại sao tôi ủng hộ xét nghiệm tại trường:
Tại sao tôi ủng hộ xét nghiệm tại trường:

"Trường học của chúng tôi mở cửa, học sinh đang đi học và chúng tôi có thể làm việc với các gia đình để tiếp tục cho các em đến trường!" - Hiệu trưởng một trường tổ chức xét nghiệm hằng tuần, MD

Facebook hoặc Instagram image icon[JPG, 481 KB]

Vì bảo vệ học sinh là ưu tiên của chúng tôi.
Vì bảo vệ học sinh là ưu tiên của chúng tôi.

Triển khai xét nghiệm COVID-19 ở trường.