Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Tiêm chủng: Tìm vắc-xin và tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện sau khi được tiêm chủng đầy đủ.

Thông tin dành cho giáo viên và nhân viên

Thông tin dành cho giáo viên và nhân viên

Dành cho giáo viên, giáo viên thay thế và nhân viên bán chuyên nghiệp

Cập nhật ngày 22 tháng 2 năm 2021
In

Vận hành trường học trong giai đoạn COVID-19

Áp phích và đồ họa dạng bản in

Một học sinh đang có dấu hiệu covid-19 trong lớp học của tôi: tôi phải làm gì?pdf icon
Một học sinh đang có dấu hiệu COVID-19 trong lớp học của tôi: Tôi phải làm gì?
Học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12pdf icon
Cảm thấy không khỏe? (Áp phích)
Hình thu nhỏ áp phích Khuyến khích giáo viên tự chăm sóc bản thânpdf icon
Khuyến khích giáo viên tự chăm sóc bản thân (Áp phích)