Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Lên kế hoạch quay trở lại trường học: Danh sách kiểm tra để hướng dẫn các phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc

Lên kế hoạch quay trở lại trường học: Danh sách kiểm tra để hướng dẫn các phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc
Cập nhật ngày 11 tháng 12 năm 2020
In

Với nhiều gia đình, trường học năm nay sẽ khác với mọi năm. Trường con em quý vị có thể tổ chức học trực tuyến hoặc có các chính sách, biện pháp thực hiện mới để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong môi trường học tập trực tiếp. Bất kể tình hình ra sao, những danh sách kiểm tra này nhằm giúp các phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng cho năm học sắp tới.

Một số những thay đổi trong cấu trúc và việc tham dự lớp học của trường có thể bao gồm:

  • Tạo nhóm: Phân chia học sinh và giáo viên thành các nhóm riêng, tập hợp chung trong nhóm đó trong toàn bộ ngày học tại trường trong khi giảng dạy trực tiếp tại lớp học. Các trường có thể cho phép tương tác tối thiểu hoặc không có tiếp xúc giữa các đoàn hệ (đôi khi còn gọi là nhóm).
  • Hỗn hợp: Kết hợp giữa học tập trên mạng và học tập trực tiếp trên lớp. Các lựa chọn hỗn hợp có thể áp dụng phương thức tạo nhóm cho hoạt động học tập trên lớp được cung cấp.
  • Chỉ trên mạng/tại nhà: Học sinh và giáo viên tham gia các lớp học, hoạt động và sự kiện chỉ diễn ra trên mạng.
Lựa chọn giữa việc học tập trực tiếp và học tập trên mạng?

Xem công cụ quyết định của chúng tôi để giúp quý vị suy nghĩ kỹ về việc đến trường trở lại và các lựa chọn mà trường học của con quý vị đang cung cấp: Công cụ quyết định cho các phụ huynh và người giám hộ

Lên kế hoạch cho các lớp học trực tiếp

Năm học này sẽ đòi hỏi các trường học và gia đình hợp tác với nhau nhiều hơn trước. Các trường học sẽ thực hiện các thay đổi của một số mục tiêu trong hoạt động vận hành và các chính sách của họ: hỗ trợ học tập; cung cấp các dịch vụ quan trọng chẳng hạn như bữa ăn tại trường, trông trẻ trong thời gian lâu hơn, các hoạt động ngoại khóa và các dịch vụ xã hội; và hạn chế việc lây truyền SARS-CoV-2, vi-rút gây bệnh COVID-19. Các giáo viên và nhân viên có thể giảng dạy và khuyến khích các hành vi phòng ngừa tại trường học. Tương tự như vậy, điều quan trọng là các gia đình phải nhấn mạnh và mô hình hóa các hành vi lành mạnh tại nhà và trò chuyện với con trẻ của quý vị về những thay đổi có thể mong chờ trong năm học này. Ngay cả khi con em quý vị học tập trực tiếp tại trường, thì quý vị vẫn nên chuẩn bị tinh thần cho khả năng học trực tuyến nếu trường đóng cửa hoặc nếu con em quý vị phơi nhiễm COVID-19 và cần ở nhà.

CDC đã lập ra một danh sách các đầu mục để giúp lên kế hoạch liên tục cho năm học (SY) 2020-2021. Nếu trường học của quý vị sử dụng mô hình hỗn hợp, quý vị có thể muốn xem xét danh sách kiểm tra học tập trực tiếp và tại nhà/trên mạng.

Danh sách kiểm tra học tập trực tiếp (phiên bản PDF)

PDF tương tác và có thể tải về
ảnh chụp màn hình danh sách kiểm tra để lập kế hoạch cho việc học tập trực tiếp tại trường

Danh sách kiểm tra lập kế hoạch với các trường có thể chỉnh sửa để viết ghi chú

  • Tải Xuống
  • Chỉnh sửa và lưu
  • In

Quý vị cũng có thể xem danh sách kiểm tra phiên bản không phải là PDF bên dưới.

Lập kế hoạch dành cho các lớp học trực tiếppdf icon

Ngôn ngữ thay thế: Tiếng Tây Ban Nhapdf icon | Tiếng Creolepdf icon

Danh sách kiểm tra về học tập trực tiếp (phiên bản web)

Lên kế hoạch cho việc học tập tại nhà hoặc trên mạng

Học tập trên mạng có thể là một lựa chọn hoặc là một phần trong Chương trình giáo dục riêng (IEP) hoặc Chương trình 504 cho một số trẻ và gia đình, đồng thời đây có thể là hoạt động cần thiết nếu con quý vị có một số bệnh nền hoặc suy giảm hệ miễn dịch. Trong mô hình hỗn hợp, học tập có thể diễn ra trên mạng trong một số ngày trong tuần và diễn ra trực tiếp trong những ngày còn lại. Học trực tuyến hoặc học tại nhà có thể đặt ra một số thách thức trong việc giữ kết nối với bạn đồng trang lứa vì học sinh có thể tương tác ít hơn hoặc không có tương tác trực tiếp với nhau. Quý vị có thể muốn trao đổi với nhân viên trường học để tìm hiểu thêm về những gì họ đang làm để hỗ trợ kết nối giữa các học sinh và học tập tương tác có phản hồi, xây dựng khả năng vượt qua và sức khỏe cảm xúc-xã hội cho học sinh là những người sẽ không học tập trực tiếp tại trường. Ngoài ra nếu con quý vị tiếp nhận vật lý trị liệu, liệu pháp về ngôn ngữ, nghề nghiệp hoặc các dịch vụ liên quan khác từ trường học, hãy hỏi trường về cách thức các dịch vụ này sẽ tiếp tục trong khi học tập tại nhà trên mạng. Tương tự như vậy, nếu con quý vị tiếp nhận các dịch vụ về sức khỏe tâm thần hoặc hành vi (vd. tư vấn và đào tạo các kỹ năng xã hội), hãy hỏi trường về cách thức các dịch vụ này sẽ tiếp tục như thế nào.

Danh sách kiểm tra cho việc học tập tại nhà hoặc trên mạng (phiên bản PDF)

PDF tương tác và có thể tải về
ảnh chụp màn hình danh sách kiểm tra cho việc lên kế hoạch cho việc học tập tại nhà hoặc trên mạng

Danh sách kiểm tra với các trường có thể chỉnh sửa để viết ghi chú

  • Tải Xuống
  • Chỉnh sửa và lưu
  • In

Quý vị cũng có thể xem danh sách kiểm tra phiên bản không phải là PDF bên dưới.

Lập kế hoạch để giảng dạy trực tuyến hoặc tại nhàpdf icon

Ngôn ngữ thay thế: Tiếng Tây Ban Nhapdf icon | Tiếng Creolepdf icon

Danh sách kiểm tra cho việc học tập tại nhà hoặc trên mạng (phiên bản web)

Nguồn thông tin để dẫn hướng vượt qua căng thẳng và sự không chắc chắn

Dưới đây là một số thông tin từ các tổ chức chính phủ và phi chính phủ có thể giúp các bậc phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc xây dựng khả năng vượt qua cho quý vị và con quý vị chuẩn bị cho năm học.

Nguồn lực phi chính phủ

Thông báo rời khỏi/chính sách miễn trừ trách nhiệm

Liên kết với biểu tượng này (biểu tượng bên ngoài) cho thấy quý vị đang rời khỏi trang web của CDC. Liên kết đó có thể dẫn tới một trang không phải là của liên bang, nhưng có cung cấp thông tin bổ sung nhất quán với mục đích chủ định của một trang web liên bang. Bộ Y tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS) không thể chứng thực về độ chính xác của một trang không phải của liên bang. Liên kết với một trang không phải của liên bang không cấu thành việc phê chuẩn của HHS hoặc bất kỳ nhân viên của nhà tài trợ  nào hoặc thông tin và sản phẩm xuất hiện trên trang này. Quý vị sẽ phải tuân thủ chính sách về quyền riêng tư của trang đích khi bấm vào liên kết đó.