TRANG WEB ĐÃ LƯU TRỮ:Trang web này phục vụ mục đích cung cấp thông tin trong quá khứ. Trang web này sẽ không được CDC cập nhật nữa và có thể không phản ánh hướng dẫn về COVID-{[# 0]} hiện hành của CDC. Để biết thông tin mới nhất, hãy truy cập trang chủ COVID-19 của CDC.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
Để bảo vệ tối đa khỏi biến thể Delta và ngăn chặn khả năng lây lan biến thể này sang người khác, vui lòng hãy tiêm chủng càng sớm càng tốt và đeo khẩu trang ở trong nhà tại nơi công cộng nếu quý vị đang ở khu vực có mức độ lây truyền đáng kể hoặc cao.
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.

Chiến Lược Hoạt Động Cho Các Trường Học K-12 Trong Quá Trình Ngăn Ngừa Theo Giai Đoạn

Chiến Lược Hoạt Động Cho Các Trường Học K-12 Trong Quá Trình Ngăn Ngừa Theo Giai Đoạn
Cập nhật ngày 15 tháng 5 năm 2021
In

Tóm Tắt các Thay Đổi Gần Đây

 • CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các  chiến lược phòng ngừa COVID-19 cho niên khóa 2020-2021.

Xem các thông tin cập nhật trước đó

Các điểm chính

 1. Bằng chứng cho thấy có nhiều trường K-12 đã triển khai nghiêm các chiến lược ngăn ngừa đã có thể mở cửa an toàn cho việc giảng dạy trực tiếp và tiếp tục duy trì mở cửa.
 2. Chiến lược hoạt động cho trường học K-12 của CDC thể hiện hướng đi cho các trường học để có thể giảng dạy trực tiếp an toàn qua việc sử dụng nhất quán các chiến lược phòng ngừa, bao gồm việc sử dụng khẩu trang và giãn cách xã hội chung và đúng cách.
 3. Tất cả các trường nên triển khai và xếp lớp các chiến lược phòng ngừa và nên ưu tiên việc sử dụng khẩu trang và cách ly giao tiếp xã hội chung và đúng cách.
 4. Xét nghiệm để xác định các cá nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 và tiêm chủng cho các giáo viên và nhân viên cung cấp thêm lớp bảo vệ chống lại COVID-19 tại trường học.

Các yếu tố quan trọng để vận hành trường học K-12 an toàn cho việc học tập trực tiếp

Các trường học là bộ phận quan trọng của cơ sở hạ tầng tại các cộng đồng, khi họ cung cấp môi trường học tập an toàn và hỗ trợ cho học sinh, giáo viên và nhân viên khác, đồng thời cho phép phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc làm việc. Nhiều học sinh, nhân viên và người chăm sóc bỏ lỡ hoặc bị gián đoạn trong khi hoạt động do tòa nhà trường học đóng cửa và học tập qua mạng và kết hợp. Bằng chứng cho thấy có nhiều trường K-12 đã triển khai nghiêm các chiến lược ngăn ngừa đã có thể mở cửa an toàn cho việc giảng dạy trực tiếp và tiếp tục duy trì mở cửa.1

Bản tin khoa học về lây truyền SARS-CoV-2 tại các trường K-12 của CDC tóm tắt bằng chứng cho thấy COVID-19 trong số trẻ em và trẻ vị thành niên và những gì đã biết để ngăn ngừa lây truyền tại các trường học.

CDC đã xây dựng hướng dẫn cho các chiến lược phòng ngừa mà các nhà quản lý trường học K-12 có thể sử dụng nhằm giúp bảo vệ học sinh, giáo viên và nhân viên, đồng thời làm chậm quá trình lây lan COVID-19. Nếu tuân thủ chặt chẽ các chiến lược phòng ngừa, các trường K-12 có thể mở cửa an toàn để dạy học trực tiếp và tiếp tục mở cửa.1 Tài liệu này cung cấp chiến lược hoạt động để có thể giảng dạy trực tiếp an toàn tại các trường K-12 thông qua việc tích hợp gói các thành tố phòng và và kiểm soát:

 1. Việc triển khai nhất quán các chiến lược phòng ngừa theo lớp để giảm lây truyền SARS-CoV-2 tại trường học
 2. Những điều cần lưu ý về chỉ báo về lây truyền cộng đồng để thể hiện mức nguy cơ trong cộng đồng
 3. Các chiến lược phòng ngừa theo giai đoạn dựa vào mức lây truyền trong cộng đồng

Các nỗ lực về y tế công cộng sau cung cấp các lớp bảo vệ bổ sung chống lại COVID-19 tại các trường học:

 • Xét nghiệm để xác định các cá nhân nhiễm SARS-CoV-2 để hạn chế lây truyền và bùng phát dịch bệnh
 • Tiêm chủng cho giáo viên và nhân viên càng nhanh càng tốt

Các Vấn Đề Cần Cân Nhắc về Công Bằng Y Tế

Sự bất công kéo dài và mang tính hệ thống về y tế và xã hội đã đặt nhiều nhóm chủng tộc và dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 cao hơn. Những người có nguồn gốc Dân da đỏ Châu Mỹ/Thổ dân Alaska, người da Đen và người gốc nói tiếng Tây Ban Nha bị tác động không tương xứng bởi COVID-19; sự bất bình đẳng này cũng xuất hiện trong nhóm trẻ em.1 Việc thiếu vắng lựa chọn giáo dục trực tiếp có thể gây bất lợi cho trẻ em từ tất cả các tầng lớp, đặc biệt là trẻ thuộc cộng đồng bị thiếu hụt, đối tượng có gặp bất lợi về học tập. Những học sinh này ít có khả năng tiếp cận với công nghệ hỗ trợ việc học tập qua mạng và nhiều khả năng dựa vào nguồn lực được nhà trường hỗ trợ chính như chương trình bữa ăn học đường, dịch vụ giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên quan, cố vấn và các chương trình sau giờ học. Một số phụ huynh và người chăm sóc có thể có công việc ít linh hoạt hơn và họ không thể ở nhà để chăm sóc trẻ và hỗ trợ chúng trong việc học tập qua mạng nếu trường học ngừng giảng dạy trực tiếp. Mặt khác, một số nhóm chủng tộc và dân tộc nhất định đã phải chịu gánh nặng không tương xứng về bệnh tật và hệ quả nghiêm trọng vì COVID-19. Những bất bình đẳng về y tế xuất hiện trong cả nhóm đối tượng trẻ em trong độ tuổi tới trường,1 cho thấy việc giảng dạy trực tiếp có thể tạo ra nguy cơ lớn hơn về COVID-19 đối với nhóm dân cư bị ảnh hưởng không tương xứng. Đối với những lý do này, những điều cần lưu ý liên quan tới bình đẳng về y tế trong việc giảng dạy trực tiếp là một phần tích hợp của quy trình ra quyết định phức tạp này. Để tạo điều kiện giảng dạy trực tiếp tại trường học phục vụ các nhóm chủng tộc và dân tộc bị ảnh hưởng không tưởng xứng bởi COVID-19, các nhà quản lý trường học và nhân viên y tế công cộng có thể hợp tác để giúp các trường lên kế hoạch và triển khai các chiến lược phòng ngừa toàn diện, kêu gọi sự tham gia của các đối tác cộng đồng và hỗ trợ giới thiệu tới dịch vụ chăm sóc y tế. Điều quan trọng là các trường này có nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để áp dụng và liên tục triển khai các hoạt động giảm lây lan vi-rút gây bệnh COVID-19 giữa mọi người trong trường học và bên ngoài cộng đồng. Các trường học đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự công bằng trong hoạt động giáo dục và y tế cho các nhóm bị ảnh hưởng không tương xứng bởi COVID-19.

Sự gắn kết với các nhà sư phạm, các gia đình và cộng đồng trường học

Chiến lược tái mở cửa trường học thành công và công bằng đòi hỏi sự tham gia của cả cộng đồng trường học để thiết lập môi trường an toàn cho tất cả giáo viên, nhân viên trường học và học sinh đồng thời thúc đẩy sự tự tin và lòng tin của mọi người. Việc lên kế hoạch tái mở cửa trường học nên bao gồm:

 • Nhân viên quản lý
 • Giáo viên
 • Học sinh và đại diện phụ huynh 
 • Nhân viên hỗ trợ dạy học chuyên biệt (các chuyên gia tư vấn học đường, nhân viên xã hội tại trường, chuyên gia tâm lý học đường và y tá)
 • Các quản lý hỗ trợ và nhân viên chăm sóc dọn dẹp
 • Nhân viên chuyên chở, nhân viên dinh dưỡng học đường và các đại diện dịch vụ gia đình.

Phù hợp với những điều cần lưu ý về công bằng trong y tế, các trường học và học khu nên triển khai chương trình tiếp cận chủ động và cụ thể với các gia đình chưa được phục vụ đầy đủ, bao gồm phụ huynh/người giám hộ của học sinh da màu, học sinh có hoàn cảnh thu nhập thấp, học sinh bị khuyết tật, người học tiếng Anh, học sinh bị lâm vào cảnh vô gia cư và học sinh được cơ quan xã hội chăm sóc nuôi dưỡng. Hoạt động truyền thông này nên được triển khai bằng tiếng mẹ đẻ của các gia đình hoặc các hình thức truyền thông và các định dạng thay thế khi cần để tạo điều kiện truyền thông hiệu quả cho các cá nhân bị khuyết tật và, khi phù hợp, hợp tác với các tổ chức ủy thác tại cộng đồng.

Các chiến lược ngăn ngừa nhằm giảm lây truyền SARS-CoV-2 trong môi trường học đường

Bất kỳ mức lây truyền cộng đồng như thế nào, điều đặc biệt quan trọng rằng các trường sử dụng và tạo lớp các chiến lược phòng ngừa. Năm chiến lược phòng ngừa chính đặc biệt quan trọng để cung cấp giảng dạy trực tiếp và giúp ngăn chặn lây truyền COVID-19 trong các trường:

 1. Sử dụng khẩu trang liên tục và đúng cách
 2. Cách ly giao tiếp xã hội
 3. Rửa tay và quy ước vệ sinh đường hô hấp
 4. Vệ sinh và duy trì cơ sở lành mạnh
 5. Truy dấu tiếp xúc kết hợp với cách ly và cô lập

Các trường cung cấp giảng dạy trực tiếp nên ưu tiên hai chiến lược ngăn ngừa:

 1. Cần phải sử dụng khẩu trang phổ biến và đúng cách
 2. Giữ khoảng cách cần tăng tối đa trong chừng mực có thể.

Tất cả các chiến lược ngăn ngừa cung cấp một số mức bảo vệ và triển khai các chiến lược theo lớp tại cùng một thời điểm cung cấp mức bảo vệ cao nhất. Các trường nên áp dụng các chiến lược ngăn ngừa trong mức thiết thực nhất có thể, phương thức tiếp cận theo lớp đặc biệt quan trọng.

Những điều cần lưu ý về công bằng y tế trong các chiến lược ngăn ngừa

 • Luật khuyết tật liên bang và liên bang, trong chừng mực có thể, đòi hỏi có phương pháp tiếp cận tùy chỉnh theo cá nhân cho các học sinh khuyết tật tương đồng với kế hoạch Phần 504 hoặc IEP của học sinh, nếu có thể. Các nhà giáo dục và lãnh đạo nhà trường phải luôn hiểu rõ trách nhiệm của họ theo luật khuyết tật liên bang và tiểu bang và cũng nên cân nhắc điều chỉnh và các biện pháp thay thế các chiến lược phòng ngừa, trong khi vẫn duy trì nỗ lực bảo vệ học sinh, giáo viên và nhân viên chống lại COVID-19.
 • Bộ công cụ ngăn ngừa COVID-19 của trường học K-12pdf icon của CDC bao gồm nguồn lực, công cụ và danh sách kiểm tra để giúp các nhà quản lý và viên chức trường học chuẩn bị để các trường mở lại hoạt động giảng dạy trực tiếp và quản lý các hoạt động đang tiếp diễn. Những nguồn lực và công cụ này bao gồm những điều cần lưu ý để giải quyết các vấn đề công bằng y tế, như quy mô lớp học, kết nối internet, quyền tiếp cận phương tiện vận chuyển công cộng, v.v.

Sử dụng khẩu trang đúng cách và thường xuyên

Nguyên tắc cốt lõi đối với khẩu trang: Đòi hỏi việc sử dụng khẩu trang  vừa khớp mặt liên tục và chính xác với khả năng lọc phù hợp đối với tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên để ngăn ngừa lây truyền SARS-CoV-2 qua các giọt bắn từ đường hô hấp. Tất cả mọi người tại các cơ sở trường học đều cần đeo khẩu trang toàn bộ thời gian với một số trường hợp miễn trừ nhất định cho những đối tượng nhất định hoặc cho các hoạt động hay môi trường nhất định như trong khi ăn uống. Cần phải đeo khẩu trang trong tất cả các phòng học và ngoài trường học, bao gồm khu hành lang văn phòng trường, phòng vệ sinh, phòng tập thể dục, khán thính phòng, v.v.

 • Chính sách về khẩu trang cho tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên đặt ra kỳ vọng rằng mọi người sẽ dùng khẩu trang trong toàn bộ trường học.
 • Sợi có hiệu quả cao cho khẩu trang vải được dệt khít vớt hai hoặc ba lớp vải như cotton và cotton pha, thoáng khí. Không khuyến nghị sử dụng khẩu trang có sẵn van và khe thông khí, những loại dùng sợi dệt thưa và loại không vừa khớp thích hợp.
 • Hầu hết học sinh, bao gồm những người bị khuyết tật có thể chịu được và đeo khẩu trang an toàn. Tuy nhiên, một nhóm phụ nhỏ gồm các đối tượng học sinh khuyết tật có thể không đeo được khẩu trang hoặc không thể đeo khẩu trang một cách an toàn. Với những người không thể đeo khẩu trang an toàn, người khuyết tật, vì một số lý do liên quan tới khuyết tật, sẽ không thể tháo khẩu trang mà không có sự trợ giúp của người khác nếu việc hít thở bị cản trở, không nên bị bắt buộc đeo khẩu trang. Đối với phần còn lại của tập hợp đó, các trường nên đưa ra các xác định riêng như yêu cầu của Luật khuyết tật liên bang để xác định liệu có cần có ngoại lệ đối với yêu cầu về khẩu trang và phù hợp với một học sinh cụ thể nào đó không. Nếu một trẻ khuyết tật không thể đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách hoặc tuân thủ các yêu cầu về y tế công cộng khác, học sinh vẫn đủ điều kiện được hưởng nền tảng giáo dục phù hợp mà trong một số tình huống có thể cần được cung cấp trên mạng.
 • Cần yêu cầu sử dụng khẩu trang trên xe buýt trường học và các phương tiện vận chuyển công cộng khác; các hệ thống trường học nên thực hiện các bước phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ yêu cầu này bởi nhân viên, học sinh và các đối tượng khác.
 • Nếu khách thăm được phép trong trường, họ buộc phải đeo khẩu trang toàn thời gian và nên duy trì khoảng cách với người khác.
 • Các trường học nên khuyến khích tạo mô hình sử dụng khẩu trang liên tục và đúng cách bởi các lãnh đạo trường học, lãnh đạo tại địa phương và những người khác được người khác tín nhiệm trong cộng đồng.
ảnh cô bé đeo khẩu trang hồng
ảnh cậu bé đeo khẩu trang xanh

Tìm loại khẩu trang dành cho trẻ em để đảm bảo khẩu trang đeo vừa khuôn mặt của trẻ. Hãy kiểm tra để đảm bảo khẩu trang vừa khít với mũi, miệng và dưới cằm cũng như không để khẩu trang hở phía xung quanh mặt.

Cách ly giao tiếp xã hội

Nguyên tắc cốt lõi để giãn cách xã hội: Thiết lập các chính sách và triển khai các biện pháp can thiệp mang tính cấu trúc để khuyến khích giữ khoảng cách giữa mọi người.

 • Giữa các học sinh trong các lớp học
  • Tại các trường tiểu học, học sinh nên giãn cách tối thiểu 3 feet.1
  • Tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh cần duy trì khoảng cách tối thiểu 3 feet với nhau ở những khu vực có khả năng lây truyền cộng đồng thấp, trung bình hoặc đáng kể. Tại những khu vực có khả năng lây truyền cộng đồng cao, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cần giữ khoảng cách 6 feet với nhau nếu không thể áp dụng biện pháp tạo nhóm.1,2, 4-6
 • Giữ khoảng cách 6 feet tại những nơi sau:
  • Giữa những người lớn (giáo viên và nhân viên) và giữa người lớn với học sinh, toàn thời gian trong tòa nhà trường học. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lây truyền giữa nhân viên diễn ra phổ biến hơn lây truyền giữa học sinh và nhân viên cũng như giữa các học sinh tại trường học.1
  • Khi không thể đeo khẩu trang như khi đang ăn.
  • Trong các hoạt động khi cần hít thở ra nhiều, chẳng hạn như hát, hò hét, tham gia ban nhạc, vận động thể thao và tập thể dục. Chuyển các hoạt động này ra ngoài trời hoặc đến những không gian rộng rãi, thông thoáng.
  • Tại các khu vực chung như sảnh đợi trong trường và khán thính phòng.
 • Dùng tạo nhóm và duy trì khoảng cách 6 feet giữa các nhóm khi có thể. Hạn chế tiếp xúc giữa các đoàn hệ. Tại các khu vực có mức lây truyền cộng đồng ở mức đáng kể (cam) và cao (đỏ), các trường sử dụng khoảng cách dưới 6 feet giữa các học sinh trong lớp, được khuyến nghị tạo nhóm với khoảng cách tối thiểu 6 giữa các nhóm.
 • Bỏ bớt đồ gỗ không cần thiết và tạo các thay đổi về bố cục lớp học để tăng tối đa khoảng cách giữa các học sinh.
 • Đặt bàn hướng về cùng một hướng nếu có thể.
 • Loại bỏ hoặc giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp không cần thiết giữa giáo viên và nhân viên trong các cuộc họp, khi ăn trưa và những tình huống khác có thể dẫn đến sự lây truyền giữa người trưởng thành.
 • Khách thăm: Hạn chế khách thăm, tình nguyện viên và các hoạt động không cần thiết liên quan tới các nhóm hoặc tổ chức bên ngoài càng nhiều càng tốt, đặc biệt là với những người không từ khu vực địa phương (ví dụ, không từ cùng cộng đồng, thị trấn, thành phố và quận). Yêu cầu tất cả khách tới thăm đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác.
 • Xe buýt trường học có trẻ em bên trong

  Tạo khoảng cách giữa các trẻ trên xe buýt trường học khi có thể. Mở cửa sổ để cải thiện thông gió khi không tạo ra mối nguy hiểm đe dọa đến sự an toàn.

  Vận chuyển: Tạo khoảng cách giữa các em trên xe buýt trường học (ví dụ, để mỗi trẻ ngồi một hàng hoặc bố trí cách quãng hàng ghế), khi có thể. Cần đeo mặt nạ theo lệnh của liên bang trên xe buýt trường học và các phương tiện giao thông công cộng khác ở Hoa Kỳ. Mở cửa sổ để cải thiện thông gió khi không tạo ra mối nguy hiểm đe dọa đến sự an toàn. Thông tin thêm về hệ thống phương tiện đưa đón đến trường và phòng ngừa đã có sẵn.

Gợi ý bổ sung để giữ khoảng cách:

 • Xếp lịch xen kẽ: Xếp xen kẽ giờ đến trường và trả trẻ hoặc địa điểm theo cụm hoặc chuẩn bị sẵn các quy trình khác nhằm hạn chế tiếp xúc giữa các cụm cũng như sự tiếp xúc trực tiếp với phụ huynh.
 • Lịch biểu thay thế với các cụm cố định học sinh và nhân viên sẽ giảm quy mô lớp học và khuyến khích giữ khoảng cách.

Rửa tay và quy ước vệ sinh đường hô hấp

Nguyên tắc cốt lõi để rửa tay và quy ước vệ sinh hô hấp: Thông qua các bài học và đơn vị giáo dục y tế, dạy học sinh về cách rửa tay phù hợp và củng cố các hành vi và cung cấp đủ vật tư. Đảm bảo giáo viên và nhân viên rửa tay và thực hiện quy ước vệ sinh hô hấp đúng cách.

 • Hướng dẫn và tăng cường rửa tay với xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây đồng thời đẩy mạnh giám sát để đảm bảo giáo viên, học sinh và nhân viên đều tuân thủ. Nếu không thể rửa tay, nên dùng dung dịch sát trùng tay chứa nồng độ cồn tối thiểu 60%.
 • Khuyến khích học sinh và nhân viên che miệng và mũi khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy khi không đeo khẩu trang và ngay lập tức rửa tay sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi.
 • Một số học sinh khuyết tật có thể cần trợ giúp khi rửa tay và quy ước vệ sinh cơ quan hô hấp.
 • Có đủ vật tư: Hỗ trợ hành vi vệ sinh lành mạnh bằng cách cung cấp đủ vật tư gồm xà phòng, cách làm khô tay, khăn giấy, khẩu trang (nếu có thể) và thùng rác không chạm/bàn đạp chân. Nếu xà phòng và nước không có sẵn, các trường có thể cung cấp dung dịch sát trùng tay chứa cồn với nồng độ cồn tối thiểu 60% (cho nhân viên và trẻ lớn tuổi hơn có thể dùng dung dịch sát trùng tay an toàn).

Vệ sinh và duy trì cơ sở lành mạnh

Nguyên tắc cơ bản để vệ sinh và duy trì các cơ sở lành mạnh: Thay đổi các không gian để duy trì cơ sở và môi trường lành mạnh bao gồm việc cải thiện thông gió. Định kỳ vệ sinh các bề mặt thường xuyên chạm vào (như tay nắm cửa và công tắc đèn).

 • Thông gió: Cải thiện thông gio hết sức có thể để gia tăng lưu thông không khí bên ngoài vào, tăng cấp không khí sạch và làm loãng chất có thể lây nhiễm. Điều này có thể đạt được thông qua một số hành động.
  • Đưa không khí ngoài trời vào càng nhiều càng tốt.
  • Đảm bảo cài đặt Điều hòa không khí, thông gió, sưởi ấm (HVAC) để chế độ thông gió tối đa. 
  • Lọc và/hoặc làm sạch không khí trong trường học bằng cách cải thiện mức lọc tối đa.
  • Dùng quạt xả trong khu vực bếp và phòng vệ sinh.
  • Mở cửa sổ trên xe buýt và các phương tiện vận chuyển khác, nếu làm vậy không tạo ra nguy cơ nào về vấn đề an toàn. Ngay cả việc mở hé cửa sổ vài inch cũng giúp cải thiện việc lưu thông không khí.
 • Sửa đổi bố cục: Điều chỉnh bố cục trong các lớp học và môi trường khác để tăng tối đa không gian thực thể, như xoay bàn cùng quay về một hướng.
 • Làm sạch: Định kỳ làm sạch các bề mặt tiếp xúc thường xuyên (VD: trang thiết bị sân chơi, tay nắm cửa, tay cầm bồn rửa, bồn cầu, vòi uống nước) trong trường và trên xe buýt của trường ít nhất mỗi ngày một lần hoặc càng nhiều càng tốt sau mỗi lần sử dụng.
 • Không gian cộng đồng: Ngừng sử dụng các không gian chung như căng-tin nếu có thể; nếu không phải xếp xen kẽ việc sử dụng và làm sạch thường xuyên (ví dụ, hàng ngày thường xuyên theo mức cần thiết), Cân nhắc sử dụng không gian lớn hơn như căng-tin, thư viện, phòng tập thể dục để giảng dạy nhằm tăng tối đa việc giữ khoảng cách.
 • Dịch vụ ăn uống:  Tránh tổ chức các hình thức ăn uống tự phục vụ như quầy đồ ăn nóng và lạnh, quầy salad hoặc gia vị và quầy đồ uống.
 • Hệ thống cấp thoát nước: Thực hiện các bước nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống cấp thoát nước và các tính năng (ví dụ, vòi bồn rửa, đài phun nước trang trí) an toàn để sử dụng sau khi đóng cửa cơ sở một thời gian dài.
trạm lấy nước

bồn rửa tay với vòi nước chảy

Trước khi học sinh và nhân viên quay lại trường học hay cơ sở trông trẻ đã bị đóng cửa trong một thời gian dài, hãy tìm cách giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn. Hệ thống vòi xả (bao gồm tất cả vòi rửa của chậu rửa tay, đài phun nước, trạm lấy nước, ống vòi và vòi sen) cần được thay toàn bộ nước bên trong đường ống bằng nước sạch mới. Điều này có thể giúp bảo vệ mọi người khỏi bị phơi nhiễm chì, đồng, và vi khuẩn Legionella. Bạn cũng có thể tuân theo quy tắc 3 T của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) - Training, Testing, and Taking Actionexternal icon (Đào Tạo, Thử Nghiệm và Hành Động) - để giảm chì trong nước uống tại trường và trung tâm trông trẻ. Tuân thủ hướng dẫn kiểm ra tòa nhà để tiêu diệt nấm mốc và sửa chữa nếu cần.

Truy dấu tiếp xúc kết hợp với việc cách ly và cô lập

Nguyên tắc cốt lõi để truy dấu tiếp xúc: Các trường nên hợp tác với sở y tế trong chừng mực có thể theo luật về quyền riêng tư và các luật hiện hành khác để cung cấp thông tin một cách bảo mật về những người được chẩn đoán hoặc đã phơi nhiễm với COVID-19. Học sinh, giáo viên và nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính nên cô lậpngười tiếp xúc gần nên cách ly. Các trường nên báo cáo các ca dương tính với sở y tế ngay khi họ được thông báo thông tin. Viên chức trường học nên thông báo với các gia đình của người tiếp xúc gần ngay khi có thể sau khi họ được thông báo rằng có người tại trường đã bị xét nghiệm dương tính (trong cùng ngày học đó).

Quý vị cảm thấy không khỏe? Poster khuyến khích học sinh thông báo cho giáo viên nếu cảm thấy bị ốmpdf icon[PDF - PDF-2.5MB]

Quý vị cảm thấy không khỏe? Poster khuyến khích học sinh thông báo cho giáo viên nếu cảm thấy bị ốm

 • Ở nhà khi phù hợp: Hướng dẫn giáo viên, nhân viên và các gia định về thời điểm họ và con em họ nên ở nhà và thời điểm chúng có thể quay trở lại trường. Học sinh, giáo viên và nhân viên có các triệu chứng nên ở nhà và được giới thiệu tới nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe để được xét nghiệm và chăm sóc. Các trường có thể cần cân nhắc các biện pháp thực hành và chính sách nghỉ bệnh linh hoạt cho phép giáo viên và nhân viên ở nhà khi họ bị bệnh, đã phơi nhiễm hoặc đang chăm sóc người bệnh. Các hệ thống trường học nên tuyển dùng và đào tạo đủ giáo viên thay thế nhằm đảm bảo giáo viên có thể ở nhà khi họ bị bệnh hoặc đã phơi nhiễm với người đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19.
 • Cô lập nên được dùng để phân tách những người được chẩn đoán mắc COVID-19 với những người không nhiễm bệnh. Học sinh, giáo viên và nhân viên đang trong giai đoạn cô lập nên ở nhà và làm theo chỉ dẫn của cơ quan y tế công cộng địa phương về thời điểm an toàn để ở gần bên người khác.
 • Nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc: Các trường nên làm việc với sở y tế địa phương để tạo điều kiện trong chừng mực được phép theo pháp luật hiện hành điều tra ca bệnh hệ thống và truy dấu tiếp xúc của học sinh, giáo viên và nhân viên bị nhiễm bệnh và cách ly nhất quán các ca bệnh và cách ly người tiếp xúc gần. Các trường có thể chuẩn bị và cung cấp thông tin cũng như các bản ghi để hỗ trợ việc nhận dạng các liên hệ tiềm năng và địa điểm phơi nhiễm, nhất quán với luật hiện hành, bao gồm những luật có liên quan tới quyền riêng tư và bảo mật. Sở y tế nên phối hợp với nhà quản lý trường học K-12 để lấy thông tin liên hệ của những cá nhân khác ở chung phòng, lịch học, bữa ăn chung hoặc hoạt động ngoại khóa sẽ đẩy nhanh quá trình truy dấu tiếp xúc. Đối với các trường vẫn đang mở cửa, các sở y tế nên đảm bảo rằng họ có đủ người truy dấu tiếp xúc để hoàn tất việc nghiên cứu ca bệnh và thông báo với các liên hệ trong vòng 48 giờ khi biết kết quả xét nghiệm dương tính. Nhận dạng nhanh, cách ly và giám sát những người tiếp xúc đã phơi nhiễm SARS-CoV-2 có thể phá vỡ hiệu quả chuỗi mắt xích lây truyền bệnh và ngăn ngừa lây lan thêm vi-rút.
  • Định nghĩa tiếp xúc gần là gnười ở trong phạm vi 6 feet với người bị chẩn đoán mắc COVID-19 trong tổng cộng 15 phút trở lên trong giai đoạn kéo dài 24 giờ. Định nghĩa về một người tiếp xúc gần áp dụng bất kể việc người đó có đeo khẩu trang hay không.
  • Với các trường sử dụng khoảng cách dưới 6 feet giữa các học sinh trong lớp học, khái niệm người tiếp xúc gần không nên thay đổi. Học  sinh ngồi cách dưới 6 feet với học sinh hoặc trong tổng cộng 15 phút trở lên với học sinh hoặc người bị chẩn đoán mắc COVID-19 nên được cách ly tại nhà và được giới thiệu đi xét nghiệm.
 • Cách ly nên được dùng cho học sinh, giáo viên và nhân viên có thể đã bị phơi nhiễm với COVID-19. Người tiếp xúc gần được nhận dạng qua truy dấu tiếp xúc nên cách ly trừ khi họ đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc đã xét nghiệm dương tính trong 3 tháng qua và không có bất kỳ triệu chứng nào. Học sinh, giáo viên và nhân viên được cách ly nên ở nhà và làm theo chỉ dẫn của sở y tế công cộng địa phương về thời điểm an toàn để họ có thể ở gần bên người khác. Nếu có trẻ khuyết tật cần được cách ly, trường học cần phải cung cấp các dịch vụ nhất quán với Luật khuyết tật liên bang.

Được tiêm chủng đầy đủ

Gần đây CDC đã phát hành hướng dẫn về khả năng của người đã tiêm chủng đầy đủ để bắt đầu lại các hoạt động từ trước khi có đại dịch mà không cần đeo khẩu trang hoặc giãn cách xã hội, trừ nơi được yêu cầu theo quy định, quy tắc và luật pháp của liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc vùng lãnh thổ, bao gồm hướng dẫn về nơi làm việc và doanh nghiệp địa phương.  Hướng dẫn này đã nêu lên các câu hỏi cho các trường về cách tiếp tục trong niên khóa hiện tại.  CDC khuyến nghị các trường tiếp tục dùng các chiến lược phòng ngừa COVID-19 được đề ra trong phiên bản hiện tại của Chiến lược vận hành cho các trường K-12 của CDC cho ít nhất là thời gian còn lại của niên khóa 2020-2021.

Khuyến nghị để tiếp tục trên cơ sở của các chiến lược phòng ngừa này

 • Học sinh sẽ chưa được tiêm chủng đầy đủ tính đến cuối niên khóa 2020-2021. Thiếu niên dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện để tiêm chủng. Thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi đã đủ điều kiện tiêm chủng từ ngày 12 tháng 5, 2021. Vì mọi người chưa được coi là tiêm chủng đầy đủ cho đến 2 tuần sau khi họ tiêm liều thứ hai vắc-xin của Pfizer, học sinh thuộc nhóm tuổi này sẽ không được tiêm chủng đầy đủ trước thời điểm kết thúc niên khóa hiện tại.
 • Thời gian cần để các trường thực hiện các điều chỉnh về chính sách và hệ thống.  Có thể cần có điều chỉnh về chính sách và hệ thống để các trường thay đổi các yêu cầu về khẩu trang cho học sinh và nhân viên trong khi tiếp tục đảm bảo an toàn cho nhóm chưa được tiêm chủng.

CDC sẽ cập nhật hướng dẫn của họ cho các trường trong những tuần tiếp theo. Hướng dẫn đã cập nhật có thể cung cấp thông tin để các trường lập kế hoạch cho niên khóa 2021-2022.

Những chỉ báo về lây truyền cộng đồng

Các nhà quản lý trường học, phối hợp với nhân viên y tế công cộng địa phương nên đánh giá mức lây truyền cộng đồng để hiểu rõ gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng. Mức độ lây truyền cộng đồng cao hơn càng có nhiều khả năng SARS-CoV-2 sẽ xâm nhập vào cơ sở trường học từ cộng đồng, dẫn tới tính trạng lây truyền trong trường học nếu không sử dụng các biện pháp phòng ngừa theo lớp.

CDC khuyến nghị sử dụng hai đại lượng đo lường gánh nặng trong cộng đồng để xác định mức nguy cơ lây truyền: tổng số ca bệnh mới trên 100.000 người trong 7 ngày qua; và tỉ lệ phần trăm xét nghiệm khuếch đại axít nucleic (NAAT), bao gồm xét nghiệm RT-PCR là dương tính trong 7 ngày qua. Hai đại lượng đo lường gánh nặng cộng đồng nên được sử dụng để đánh giá tỷ lệ mắc mới và lây lan SARS-CoV-2 trong cộng đồng xung quanh (VD: quận), thay vì trong chính các trường. Nếu hai chỉ số thể hiện các mức độ khác nhau, các hành động tương ứng với ngưỡng cao hơn (trong Bảng 2) nên được chọn. Mức lây truyền cho bất kỳ địa điểm cho trước nào sẽ thay đổi theo thời gian và nên được đánh giá lại hàng tuần để nhận biết tình hình và liên tục cung cấp thông tin cho hoạt động lên kế hoạch và ra quyết định.

Bảng 1. Các chỉ báo và ngưỡng của CDC đối với lây truyền cộng đồng về COVID-191

Bảng 1. Các chỉ báo và ngưỡng của CDCvề lây truyền cộng đồng về COVID-19 
Chỉ Báo Lây truyền thấp

Xanh da trời

Lây truyền trung bình

Màu vàng

Lây truyền đáng kể

Cam

Lây truyền cao

Đỏ

Bảng 1. Các chỉ báo và ngưỡng của CDCvề lây truyền cộng đồng về COVID-19
Tổng số ca bệnh mới trong 100.000 người trong 7 ngày qua2 0-9 10-49 50-99 ≥100
Tỉ lệ phần trăm của NAAT dương tính trong ngày 7 qua3 <5,0% 5.0%-7.9% 8.0%-9.9% ≥10.0%

1Nếu hai chỉ số thể hiện các mức độ khác nhau, các hành động tương ứng với ngưỡng cao hơn nên được chọn. Dữ liệu cấp quận về tổng số ca bệnh mới trong 7 ngày qua và tỷ lệ xét nghiệm dương tính có sẵn trong tab Chế Độ Hiển Thị Theo Quận trong Trình Theo Dõi Dữ Liệu COVID của CDC.
2Tổng số ca nhiễm mới trong 100.000 ngày trong 7 ngày qua bằng cách thêm số ca nhiễm mới trong quận (hoặc loại cộng đồng khác) trong 7 ngày qua chia cho dân số của quận (hoặc loại cộng đồng khác) và nhân với 100.000.
3Tỉ lệ phần trăm NAAT sàng lọc và chẩn đoán dương tính trong 7 ngày qua được tính toán bằng cách chia số xét nghiệm dương tính tại quận (hoặc mức quản trị khác) trong 7 ngày qua bới tổng số xét nghiệm có kết quả trong 7 ngày qua. Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trên trang web Tính Toán Tỷ Lệ Phần Trăm Xét Nghiệm Dương Tính Với Vi-rút Corona Gây Ra Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính Nghiêm Trọng 2 (SARS-CoV-2): Các Phương Pháp và Lưu Ý Khi So Sánh và Giải Thích Của CDC.

Ngăn ngừa theo giai đoạn

Phương thức tiếp cận ngăn ngừa theo giai đoạn tại các trường K-12 dựa vào nhiều khái niệm cốt lõi.

 • Các trường K-12 nên là nơi cuối cùng đóng cửa khi đã triển khai tất cả các biện pháp phòng ngừa khác trong cộng đồng và là nơi đầu tiên tái mở cửa khi họ có thể làm vậy một cách an toàn. Điều này ám chỉ rằng người ra quyết định và các cộng đồng nên ưu tiên các trường mở cửa trở lại và duy trì mở cửa cho việc giảng dạy trực tiếp so với các hoạt động và doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực thiết yếu bao gồm ăn uống trong nhà, quán bar, tụ tập giao lưu và các môn thể thao va chạm khi lây truyền cộng đồng được kiểm soát.
 • Giảng dạy trực tiếp nên được ưu tiên so với các hoạt động ngoại khóa bao gồm các sự kiện thể thao và trường học để giảm thiểu nguy cơ lây truyền tại trường học và bảo vệ hoạt động học tập trực tiếp. Thời gian học tập từ xa hoặc qua mạng kéo dài có thể có tác động tiêu cực tới tiến trình giáo dục cho học sinh, có khả năng làm chậm hoặc đảo ngược kết quả học tập. Học sinh từ các cộng đồng bị thiếu hụt, người học tiếng Anh và học sinh khuyết tật có thể gặp phải tình trạng thất học không tương xứng do khả năng tiếp cận hạn chế với công nghệ học từ xa và ít có các dịch vụ và hệ thống hỗ trợ học tập ngoài trường học hơn. Việc đi học trực tiếp an toàn cũng có thể bù đắp cho các tác động tiêu cực về sức khỏe tâm thần, xã hội, tâm lý của một giai đoạn học tập qua mạng kéo dài. Việc giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh trong khi diễn ra các hoạt động ngoại khóa và tụ tập giao lưu bên ngoài trường học có thể giúp duy trì giảng dạy trực tiếp. Có thể không triển khai một số môn thể thao đòi hòi tiếp xúc gần ở bất kỳ mức lây truyền cộng đồng nào vì nguy cơ lây truyền có thể xảy ra trong khi không thể triển khai các chiến lược ngăn ngừa.1 Các trường có thể cân nhắc dùng biện pháp xét nghiệm sàng lọc mở rộng cho các môn thể thao và hoạt động ngoại khóa để xác định các ca bệnh và giảm nguy cơ lây truyền từ người không có triệu chứng hoặc tiền triệu chứng.
 • Tính mẫn cảm và tỉ lệ mắc mới thấp hơn trong số trẻ nhỏ tuổi hơn so với trẻ vị thành niên gợi ý rằng các học sinh nhỏ tuổi hơn (ví dụ, học sinh trường tiểu học) có thể có nguy cơ lây truyền trong trường học do học tập trực tiếp ít hơn nhóm học sinh lớn hơn (trường trung học cơ sở và trung học phổ thông). Ngoài ra, trẻ nhỏ tuổi hơn có thể hưởng lợi nhiều hơn từ việc học tập trực tiếp và ít độc lập hơn học sinh lớn tuổi hơn.
 • Các gia đình của học sinh có nguy cơ cao mắc bệnh nghiệm trọng (bao gồm những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt) hoặc những người sống cùng người có nguy cơ cao nên được cung cấp lựa chọn giảng dạy trực tuyến bất kể hình thức học tập được cung cấp là gì.
 • Các trường được khuyến khích sử dụng tạo nhóm, đặc biệt là các khu vực có mức lây truyền đáng kể (màu cam) và cao (màu đỏ), để tạo điều kiện xét nghiệm và truy dấu tiếp xúc, đồng thời giảm thiểu lây truyền giữa các nhóm.

Việc theo dõi các mức lây truyền cộng đồng cung cấp cho các nhà lãnh đạo trường học hệ thống chỉ báo về nguy cơ vi-rút SARS-CoV-2 xâm nhập vào trường học. Thông tin về các mức lây truyền cộng đồng nên kết hợp với thông tin về các ca bệnh trong trường học và triển khai các chiến lược phòng ngừa để dẫn hướng việc ra quyết định. Việc triển khai các chiến lược ngăn ngừa nên được tăng cường nếu các chỉ báo xấu đi (nghĩa là chuyển từ lây truyền cộng đồng mức thấp sang trung bình sang đáng kể sang cao). Tăng cường phòng ngừa cũng có thể liên quan tới việc áp đặt các hạn chế cho các hoạt động ngoại khóa và thể thao để bảo vệ học tập trực tiếp. Để ra quyết định về các hoạt động phòng ngừa, trường học và nhân viên y tế nên cân nhắc tới thông tin sau đây:

 • Số ca bệnh COVID-19 trong số học sinh, giáo viên và nhân viên cũng như số người đang được cách ly
 • Tuân thủ các chiến lược ngăn ngừa
 • Mức lây truyền cộng đồng

Bảng 2 thể hiện kế hoạch vận hành trường học để mở cửa và tiếp tục mở cửa để nhấn mạnh tới việc ngăn ngừa theo lớp ở mọi mức độ lây truyền cộng đồng.

Bảng 2. Các chiến lược phòng ngừa được khuyến nghị cho các trường K-12 và các mức lây truyền cộng đồng

Bảng 2. Các chiến lược phòng ngừa được khuyến nghị cho các trường K-12 và các mức lây truyền cộng đồng
Chiến lược phòng ngừa: Tất cả các trường
Tất cả các trường triển khai 5 chiến lược ngăn ngừa chính: 
 • Cần sử dụng khẩu trang thường xuyên và đúng cách
 • Cách ly giao tiếp xã hội
 • Rửa tay và quy ước vệ sinh đường hô hấp
 • Vệ sinh và duy trì cơ sở lành mạnh
 • Truy dấu tiếp xúc kết hợp với việc cách ly và cô lập
Các chiến lược phòng ngừa theo mức độ lây truyền cộng đồng
Lây truyền thấp1

Xanh da trời

Lây truyền trung bình

Màu vàng

Lây truyền đáng kể

Cam

Lây truyền cao

Đỏ

Các trường tiểu học

Giữ khoảng cách: tối thiểu 3 feet giữa học sinh trong các lớp học

Các trường tiểu học

Giữ khoảng cách: khoảng cách tối thiểu 3 feet giữa học sinh trong các lớp học

Khuyến nghị tạo nhóm2 khi có thể

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Giữ khoảng cách: tối thiểu 3 feet giữa học sinh trong các lớp học

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Giữ khoảng cách: khoảng cách tối thiểu 3 feet giữa học sinh trong các lớp học

Khuyến nghị tạo nhóm khi có thể

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Các trường có thể sử dụng tạo nhóm: khoảng cách tối thiểu 3 feet

Các trường có thể dụng tạo nhóm: khoảng cách tối thiểu 6 feet giữa học sinh trong lớp học 2

Hoạt động thể thao và ngoại khóa

Hoạt động thể thao và ngoại khóa xảy ra khi giữ khoảng cách với khoảng cách tối thiểu 6 feet trong chừng mực tối đa có thể6

Hoạt động thể thao và ngoại khóa

Hoạt động thể thao và ngoại khóa xảy ra khi bắt buộc phải giữ khoảng cách với khoảng cách tối thiểu 6 feet6

Hoạt động thể thao và ngoại khóa

Hoạt động thể thao và ngoại khó chỉ xảy ra nếu có thể tổ chức ngoài trời, với biện pháp giữ khoảng cách trên [#0]} feet6

1Mức lây truyền cộng đồng được xác định là tổng số ca mới trong 100.000 người trong 7 ngày qua (thấp, 0-9; trung bình, 10-49; đáng kể, 50-99; cao, ≥100) và tỉ lệ phần trăm xét nghiệm dương tính trong 7 ngày qua (thấp, <5%; trung bình, 5-7,9%; đáng kể, 8-9.9%; cao, ≥10%).
2Tạo nhóm liên quan tới việc tạo các nhóm học sinh được tách riêng với các nhóm khác ít nhất 6 feet trong suốt cả ngày. Có thể triển khai việc tạo nhóm trong khi giảng dạy trực tiếp hoặc giảng dạy kết hợp hay qua các chiến lược khác.
3Tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, 6 feet là khoảng cách được khuyến nghị tại các khu vực có mức lây truyền công đồng cao, trừ khi họ có thể triển khai hình thức tạo nhóm. Các trường học có thể cân nhắc việc giảm bớt lượng học sinh tham gia học, hình thức giảng dạy kết hợp hoặc các chiến lược khác nhằm đảm bảo khoảng cách là 6 feet giữa các học sinh tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông không tạo nhóm. Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 được dùng để xác định tình trạng xuất hiện lây nhiễm SARS-CoV-2 ở mức cá nhân và được thực hiện với các cá nhân có hoặc không bị nghi nhiễm COVID-19 phù hợp với việc gán nhãn và cấp phép xét nghiệm.
4Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại khu vực có mức lây truyền cộng đồng cao nên triển khai tạo nhóm nếu họ sử dụng khoảng cách dưới 6 feet giữa các học sinh trong lớp học. Nếu không thể thực hiện tạo nhóm, khuyến nghị đảm bảo khoảng cách 6 feet giữa các học sinh. Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể dùng các chiến lược như giảm lượng học sinh tham gia trực tiếp (một số học sinh chỉ tham gia học qua mạng toàn thời gian) hoặc triển khai giảng dạy hỗn hợp nhằm đảm được khoảng cách 6 feet.
5Viên chức trường học nên triển khai việc hạn chế số người tham gia, người xem đối với các hoạt động thể thao, ngoại khóa và các sự kiện nhằm đảm bảo giữ khoảng cách 6 feet và yêu cầu sử dụng khẩu trang.
6Các trường học có thẻ cân nhắc xét nghiệm sàng lọc cho các vận động viên là học sinh và cả người lớn (vs. huấn luyện viên, người hướng dẫn) hỗ trợ các hoạt động này nhằm tạo điều kiện tham gia an toàn và giảm nguy cơ lây truyền. Xem phần xét nghiệm sàng lọc và Bảng 4 để biết thêm thông tin.

Giám sát các ca bệnh và đưa ra quyết định về việc giảng dạy trực tiếp

Các trường nên theo dõi chặt chẽ và thường xuyên số học sinh, giáo viên và nhân viên mắc COVID-19, cũng như những người đang phải cách ly và tách riêng. Các quyết định khi đưa ra nên phối hợp với các sở y tế địa phương, đồng thời có tính đến thông tin về mức lây truyền cộng đồng và các yếu tố cụ thể của trường học như việc triển khai các chiến lược phòng ngừa và số ca bệnh trong học sinh, giáo viên và nhân viên Các trường nên cân nhắc việc triệu tập một nhóm hoặc ủy ban với các đại diện từ cơ quan y tế công cộng địa phương và thành viên của cộng đồng trường học (vd. học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên) để thường xuyên xem xét dữ liệu, chia sẻ thông tin và thảo luận về các cơ hội ủng hộ trao đổi công khai với các bên liên quan của trường học. Khi mức lây truyền cộng đồng tăng, các trường học nên đẩy mạnh hơn nữa các chiến lược phòng ngừa và giám sát các bệnh để đánh giá lại các quyết định.

Các biện pháp can thiệp để kiểm soát cụm bệnh

Một cụm trong trường học là ca chỉ báo và hai hoặc nhiều ca bệnh có liên quan dịch tễ học với ca chỉ báo, người có thể nhiễm SARS-CoV-2 tại trường học (nghĩa là các ca bệnh liên quan tới trường học). Khi xuất hiện trong môi trường trường học, các ca nhiễm có thể tạo thành các cụm bệnh và có nguy cơ dẫn đến sự lây lan nhanh và mất kiểm soát. Điều này có nhiều khả năng xảy ra tại các khu vực có mức lây truyền cộng đồng đáng kể hoặc cao, vì các bệnh có nhiều khả năng xâm nhập vào trường học từ cộng đồng. Các trường nên giám sát các ca bệnh (nhất quán với luật quyền riêng tư và các luật hiện hành khác), nhanh chóng xác định các cụm bệnh và can thiệp kịp thời để kiểm soát lây lan. Nguồn lây và việc liệu việc lây nhiễm xuất hiện trong trường học hay bên ngoài trường học cần được xác định thông qua nghiên cứu ca bệnh được tiến hành với sự phối hợp giữa ban quản lý trường học và sở y tế dịa phương.

Các trường học nên thực hiện các hành động sau để kiểm soát việc lây truyền trong trường hợp xuất hiện cụm bệnh:

 1. Nghiên cứu ca bệnh và truy dấu tiếp xúc; khuyến khích cách ly và cô lập (nhất quán với luật quyền riêng tư và các luật hiện hành khác).
  • Phối hợp với sở y tế để điều tra cẩn trọng từng ca bệnh, bao gồm việc triển khai phỏng vấn học sinh, giáo viên, phụ huynh và nhân viên trường học.
  • Khuyến khích tuân thủ cô lập người có xét nghiệm dương tính.
  • Phối hợp với sở y tế để truy dấu người tiếp xúc gần phù hợp với luật quyền riêng tư hiện hành của liên bang và tiểu bang đối với tất cả các ca bệnh và giới thiệu người tiếp xúc gần để xét nghiệm chẩn đoán. Khuyến khích tuân thủ cách ly.
 2. Đánh giá tình hình nơi xảy ra tiếp xúc gần và triển khai các biện pháp can thiệp để xử lý các yếu tố có khả năng góp phần vào cụm bệnh đó. Ví dụ:
  • Xác định liệu việc sử dụng khẩu trang sai cách hoặc không liên tục có góp phần dẫn tới việc xuất hiện cụm bệnh và can thiệp để cải thiện việc sử dụng khẩu trang liên tục và đúng cách.
  • Đánh giá việc triển khai giữ khoảng cách và xác định liệu có cần thiết can thiệp để giải quyết vấn đề giãn cách.
  • Loại bỏ hoặc giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp không cần thiết giữa giáo viên và nhân viên trong các cuộc họp, khi ăn trưa và những tình huống khác có thể dẫn đến sự lây truyền giữa người trưởng thành.

Đóng cửa trường học ngoài dự kiến

nói chuyện với trẻ

Trong những trường hợp trường học phải tạm thời ngừng giảng dạy trực tiếp, trường học nên nỗ lực tiếp tục giảng dạy qua các hoạt động học tập đồng bộ từ xa hoặc tại nhà.

Dù lên kế hoạch cẩn trọng và triển khai nhất quán các chiến lược phòng ngừa, một số tình huống có thể dẫn tới việc các viên chức trường học cần cân nhắc tạm thời đóng cửa trường học hoặc một phần trường học (như một lớp, nhóm hoặc một cấp học) đối với việc giảng dạy trực tiếp, có tham khảo ý kiến của sở y tế địa phương. Những quyết định nên được đưa ra dựa vào việc cân nhắc cẩn trọng một loạt các yếu tố và có nhấn mạnh tới việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho học sinh, gia đình họ, giáo viên và nhân viên. Trong những trường hợp như vậy, trường học nên nỗ lực cung cấp việc giảng dạy liền mạch qua các hoạt động học tập đồng bộ từ xa hoặc tại nhà.

Các lớp học, nhóm hoặc trường học đang bùng phát COVID-19 không kiểm soátcó thể tạm dừng học trực tiếp. Nếu trường đang bùng phát dịch không kiểm soát, lãnh đạo trường nên thông báo ngay với nhân viên y tế công cộng và hợp tác để tạo điều kiện tăng cường xét nghiệm và truy dấu tiếp xúc nếu cần. Sở y tế địa phương có thể tạo thuận lợi cho việc xét nghiệm ở học sinh, giáo viên và nhân viên tại trường đang có sự lây lan mất kiểm soát.

Các trường trong khu vực có tỉ lệ ca bệnh COVID-19 gia tăng liên tục hoặc nhanh chóng hay tạo gánh nặng nghiêm trọng đối với năng lực chăm sóc sức khỏe. Lãnh đạo trường học và nhân viên y tế công cộng nên theo dõi các chỉ báo về lây truyền cộng đồng (Bảng 1) và xem xét các xu hướng theo thời gian. Tại các cộng đồng có tỉ lệ mắc COVID-19 gia tăng liên tục hoặc nhanh chóng hay tạo gánh nặng nghiêm trọng đối với năng lực chăm sóc sức khỏe, lãnh đạo trường học có thể quyết định tạm thời ngừng giảng dạy trực tiếp đến khi mức lây truyền cộng đồng ổn định.

Cung cấp các lựa chọn cho giáo viên và nhân viên trường học

Ở tất cả các mức lây truyền cộng đồng, các chủ lao động nên phân công lại và cung cấp hình thức làm việc từ xa hay các tùy chọn khác cho giáo viên và nhân viên những người đã ghi nhận có tình trạng  bệnh nguy cơ cao, đưa họ vào nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19 để hạn chế nguy cơ phơi nhiễm tại nơi làm việc. Khi những tình trạng này là khuyết tật theo Đạo luật khuyết tật Hoa Kỳ, chủ lao động nên đảm bảo tuân thủ luật và có thể cần cân nhắc việc cung cấp nơi ở hợp lý tùy vào tình hình khó khăn quá mức.  Các lựa chọn phân công lại có thể bao gồm nhưng không giới hạn đối với cơ hội làm việc từ xa, dạy học trực tuyến, trách nhiệm công việc sửa đổi, sửa đổi về môi trường, khả năng linh hoạt trong việc lên thời gian biểu hoặc phân công lại tạm thời có các trách nhiệm công việc khác nhau. Những lựa chọn này nên mở rộng cho giáo viên và nhân viên có thành viên trong nhà thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19. Các chính sách và quy trình giải quyết những vấn đề liên quan tới giáo viên và nhân viên có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng và việc áp dụng phân công lại, làm việc từ xa hoặc các lựa chọn khác để ngăn ngừa nên được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến với nhân viên nguồn nhân lực và y tế nghề nghiệp có kiến thức về tình hình cụ thể, lưu ý tới vấn đề Cơ hội việc làm công bằng (EEO) và các lo ngại pháp lý tiềm năng khác. Các trường nên làm việc với cố vấn địa phương nhằm dảm bảo tuân thủ.

Biến thể COVID-19 mới và chính sách phòng ngừa tại các trường học

Nhiều biến thể SARS-CoV-2 đang lưu hành trên toàn cầu. Điều này bao gồm một số biến thể mới đã phát hiện được tại Hoa Kỳ. Một số những biến thể này dường như lây lan dễ hơn và nhanh hơn các biến thể khác, có thể dẫn tới có thêm nhiều ca bệnh COVID-19. Triển khai nghiêm ngặt các chiến lược ngăn ngừa là yếu tố quan trọng để kiểm soát lây lan các biến thể của SARS-CoV-2. CDC, kết hợp với các cơ quan y tế công cộng khác, đang giám sát chặt chẽ tình hình và nghiên cứu những biến thể này nhanh chóng để tìm hiểu thêm cách kiểm soát lây lan. Vì sẽ có thêm nhiều thông tin, các chiến lược ngăn ngừa và hướng dẫn trường học có thể cần được điều chỉnh theo bằng chứng mới về nguy cơ lây truyền và hiệu quả của việc ngăn ngừa các biến thể đang lan truyền trong cộng đồng.

Những điều cần lưu ý liên quan tới công bằng về y tế trong hoạt động phòng ngừa theo giai đoạn

 • Các trường phục vụ nhóm học sinh có nguy cơ cao thất học trong khi giảng dạy qua mạng (vd. do nhóm học sinh này có khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế hơn) nên được ưu tiên cung cấp hình thức giảng dạy trực tiếp và được cung cấp các nguồn lực cần thiết để triển khai biện pháp phòng ngừa.
 • Các trường học nên cân nhắc việc ưu tiên giảng dạy trực tiếp cho học sinh bị khuyết tật, những người cần sự giảng dạy đặc biệt và các dịch vụ liên quan được cung cấp trực tiếp trong môi trường học đường, cũng như các học sinh khác, những người có thể hưởng lợi từ việc được giảng dạy căn cơ trong môi trường học đường.
 • Các trường nên xây dựng kế hoạch tiếp tục cung cấp dịch vụ bữa ăn như bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho các gia đình cho mọi chế độ học tập, bao gồm học tập trực tiếp, hỗn hợp và qua mạng.

Chiến lược ngăn ngừa COVID-19 bổ sung tại các trường học

Xét Nghiệm

Các chiến lược xét nghiệm vi-rút hợp tác với trường học nên là một phần của phương thức phòng ngừa toàn diện. Không nên chỉ dùng xét nghiệm mà có kết hợp với các biện pháp phòng ngừa khác nhằm giảm nguy cơ lây truyền tại trường học. Khi các trường học triển khai xét nghiệm kết hợp các chiến lược phòng ngừa, họ có thể phát hiện các ca mới để ngăn ngừa bùng phát dịch, giảm nguy cơ lây truyền thêm và bảo vệ học sinh, giáo viên và nhân viên khỏi COVID-19.

Xét Nghiệm Chẩn Đoán

Ở tất cả các mức lây truyền cộng đồng, các trường nên cung cấp giới thiệu đi xét nghiệm chẩn đoán cho học sinh, giáo viên hoặc nhân viên có các triệu chứng của COVID-19 tại trường họcXét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 được dùng để xác định tỉ lệ nhiễm SARS-CoV-2 ở mức cá nhân và được thực hiện khi có lý do nghi ngờ rằng một cá nhân có thể bị nhiễm bệnh, như có các triệu chứng hoặc nghi ngờ có phơi nhiễm gần đây. Các ví dụ về chiến lược xét nghiệm chẩn đoán bao gồm xét nghiệm giáo viên, học sinh và nhân viên có triệu chứng mà bộc lộ các triệu chứng tại trường học và xét nghiệm các cá nhân không có triệu chứng đã phơi nhiễm với người đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19. Những điều cần lưu ý bổ sung đối với xét nghiệm chẩn đoán:

 • Các trường nên khuyên học sinh, giáo viên và nhân viên ở nhà nếu họ bị bệnh hoặc nếu họ đã phơi nhiễm với SARS-CoV-2. Các trường có thể khuyến khích các cá nhân này trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc đi xét nghiệm COVID-19.
 • Nếu có học sinh, giáo viên hoặc nhân viên bị bệnh tại trường hoặc báo cáo ca chẩn đoán COVID-19 mới, các trường nên làm theo các bước của Lưu đồ chẩn đoán COVID-19 về những việc cần làm tiếp theo. Hoạt động này bao gồm thông báo với phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh và bắt đầu các chiến lược xét nghiệm. Thông báo phải có sẵn để toàn bộ học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ, bao gồm những người bị khuyết tật hoặc có trình độ tiếng Anh hạn chế (vd. qua việc dùng phiên dịch hoặc tài liệu đã chuyển ngữ).
 • Tại một số trường học, các nhân viên y tế tại trường (vd. y tá trường học) có thể thực hiện xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 tại trung tâm y tế tại trường nếu họ được đào tạo để lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và nhận được chứng nhận miễn trừ<external icon Sửa đổi Cải tiến Phòng thí nghiệm Lâm sàng (CLIA). Một số chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại trường học cũng có thể có khả năng thực hiện việc thu thập mẫu xét nghiệm để gửi tới phòng thí nghiệm để xét nghiệm, nếu được đào tạo về thu thập mẫu xét nghiệm mà không có chứng nhận của CLIA. Điều quan trọng là các chuyên viên chăm sóc sức khỏe tại trường học có thể tiếp cận và được đào tạo về cách sử dụng phù hợp trang bị bảo hộ cá nhân (PPE).
 • Không phải trường nào hoặc nhân viên y tế tại trường nào cũng có nhân viên, nguồn lực hoặc được đào tạo để tiến hành xét nghiệm. Nhân viên y tế công cộng nên làm việc với các trường để giúp liên kết học sinh, gia đình họ, giáo viên và nhân viên với các cơ hội khác để xét nghiệm tại cộng đồng của họ. Có thể cung cấp xét nghiệm bằng cách giới thiệu tới các địa điểm xét nghiệm tại cộng đồng, thông qua việc phối hợp với bộ phận y tế công cộng địa phương hoặc thông qua địa điểm xét nghiệm tập trung do học khu cung cấp.

Việc xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào bên dưới thường gợi ý rằng một học sinh, giáo viên hoặc nhân viên có bệnh lây nhiễm và không nên đến trường, bất kể bệnh đó có phải là  COVID-19 hay không. Đối với học sinh, nhân viên và giáo viên có bệnh mãn tính, việc xuất hiện triệu chứng sẽ thể hiện sự thay đổi so với tình trạng sức khỏe thường thấy của họ để đảm bảo họ không được tới trường học. Việc xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào bên dưới khi học sinh, giáo viên hoặc nhân viên ở tại trường gợi ý rằng người đó có thể được giới thiệu để xét nghiệm chẩn đoán.

 • Nhiệt độexternal icontừ 100,4 độ Fahrenheit trở lên
 • Đau họng
 • Ho (đối với học sinh bị ho mãn tính do dị ứng hoặc hen suyễn, sự thay đổi trong tình trạng ho của họ so với chuẩn ban đầu)
 • Khó thở (đối với học sinh bị hen suyễn, sự thay đổi trong tình trạng thở chuẩn ban đầu của họ)
 • Tiêu chảy hoặc nôn mửa
 • Mới mất vị giác hoặc khứu giác
 • Khởi phát triệu chứng mới là đau đầu dữ dội, đặc biệt là kèm sốt.

Học sinh không nên tham gia học trực tiếp nếu học sinh đó hoặc người chăm sóc của học sịnh xác định có diễn biến mới về bất kỳ triệu chứng nào ở trên.

Các trường có thể cung cấp lựa chọn để tách riêng học sinh có các triệu chứng của COVID-19 hoặc bị nghi hay được xác nhận chẩn đoán đã mắc COVID-19 bằng cách, ví dụ, đưa học sinh vào phòng/khu vực cách ly đến khi có thể thu xếp phương tiện vận chuyển để đưa chúng về nhà hoặc cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Nếu chẩn đoán COVID-19 được xác nhận, các trường có thể hỗ trợ nhân viên y tế công cộng trong việc xác định người tiếp xúc gần hoặc những người có khả năng phơi nhiễm khác trong môi trường học đường có thể đi xét nghiệm và đi cách ly hoặc cô lập (xem Bảng 3). Các trường có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp thông tin, khi phù hợp, để xác định danh tính người tiếp xúc gần (vd. bảng phân công lớp học, sơ đồ chỗ ngồi và thông tin hỗ trợ liên hệ với các đối tượng tiếp xúc đó).

Bảng 3. Phương thức phân tầng xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-21,2

Bảng 3. Phương thức phân tầng xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2
Các học sinh có triệu chứng nhiễm COVID-19
Giới thiệu đi xét nghiệm chẩn đoán
Học sinh, giáo viên hoặc nhân viên có các triệu chứng của COVID-19 tại trường học ở tất cả các mức lây truyền cộng đồng.
 • Những người có kết quả xét nghiệm dương tính nên về nhà họ và cô lập cho đến khi họ đáp ứng các tiêu chí để chấm dứt cô lập.
 • Những người có các triệu chứng nên được cô lập khỏi những người khác ngay khi các triệu chứng xuất hiện và được đưa về nhà. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính nên tiếp tục cô lập đến khi họ đáp ứng cả ba tiêu chí để chấm dứt cô lập: 10 ngày đã qua từ khi bắt đầu khởi phát triệu chứng; ít nhất 24 giờ đã qua từ khi ngừng sốt mà không cần dùng thuốc; và các triệu chứng khác đã cải thiện. CDC không khuyến nghị rằng mọi người nên được xét nghiệm lại trước khi dừng cô lập vì những người đã khỏi bệnh có thể xét nghiệm dương tính trong vài tuần mà không truyền nhiễm bệnh. Nếu một người có các triệu chứng mà xét nghiệm âm tính, họ vẫn nên ở nhà cho đến khi các triệu chứng của họ chấm dứt để tránh lây lan bất kỳ bệnh lây nhiễm nào - SARS-CoV-2 hoặc bệnh khác.
Người tiếp xúc gần
Giới thiệu đi xét nghiệm chẩn đoán
Học sinh, giáo viên hoặc nhân viên đã tiếp xúc với người được chẩn đoán nhiễm COVID-19, được xác định là những người ở trong khoảng cách 6 feet với người đã nhiễm bệnh trong tổng thời gian 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ. Định nghĩa về một người tiếp xúc gần áp dụng bất kể việc người đó có đeo khẩu trang hay không. Khái niệm đó cũng áp dụng với các trường sử dụng khoảng cách dưới 6 feet giữa các học sinh trong lớp học. Các gia đình của người tiếp xúc gần nên được thông báo và giới thiệu đi xét nghiệm ngay.
 • Bất kể kết quả xét nghiệm ra sao, những người tiếp xúc gần cần cách ly trong 14 ngày. Dựa vào nguồn lực và tình hình ở địa phương, lựa chọn rút ngắn thời gian cách ly cung cấp các biện pháp thay thế có thể chấp nhận về việc cách ly 10 ngày hoặc cách ly 7 ngày kết hợp với xét nghiệm.
 • Để giảm thiểu tác động của việc cách ly khi giảng dạy, các trường nên hạn chế khả năng phơi nhiễm giữa các cụm và lớp học (vd. giáo viên nên hạn chế tiếp xúc gần với giáo viên khác và với học sinh không ở trong lớp học của chính họ).
 • Những người đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc trước đó được chẩn đoán mắc COVID-19 trong vòng ba tháng qua có thể không cần phải cách ly.

1Các phân tầng ở trên dùng để áp dụng với tất cả các mức lây truyền cộng đồng: thấp (xanh), trung bình (vàng), đáng kể (cam) và cao (đỏ).

2 nên cung cấp thông tin với mức bảo vệ phù hợp nhằm bảo vệ thông tin có thể nhận dạng cá nhân và thông tin nhạy cảm-HIPPA khỏi bị phát tán bất hợp pháp.

Đối với xét nghiệm chẩn đoán, việc chọn xét nghiệm nên ưu tiên xét nghiệm có kết quả chính xác cao cùng độ nhạy và đặc hiệu cao như NAAT. Khuyến nghị giới thiệu đi xét nghiệm chẩn đoán cho học sinh, giáo viên và nhân viên đang có triệu chứng của COVID-19 tại trường học và cho những người tiếp xúc gần ở tất cả các mức lây truyền cộng đồng. Học sinh, giáo viên và nhân viên đã thực hiện xét nghiệm chẩn đoán nên được cô lập khỏi người khác và cách ly tại nhà cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm. Thời gian có kết quả xét nghiệm chẩn đoán phụ thuộc vào loại xét  nghiệm và phòng xét nghiệm thực hiện chúng. Năng lực địa phương trong việc xét nghiệm chẩn đoán nên đảm bảo rằng những người nghi nhiễm COVID-19 và người tiếp xúc của họ phải được xét nghiệm và kết quả gửi trả trong vòng 48 giờ. Ở các mức lây truyền cộng đồng thấp (màu xanh), các trường nên giới thiệu học sinh, giáo viên và nhân viên có các triệu chứng hoặc lịch sử gần đây tiếp xúc gần với ca đã xác nhận với xét nghiệm chẩn đoán để xác định hoặc loại bỏ tình trạng nhiễm SARS-CoV-2. Ở các mức trung bình (màu vàng), đáng kể (màu cam) và cao (màu đỏ) và ở mức thấp (màu xanh) cho giáo viên và nhân viên, việc giới thiệu đi xét nghiệm chẩn đoán được kết hợp với xét nghiệm sàng lọc để theo dõi tình trạng gia tăng tỉ lệ lây nhiễm.

Đối với học sinh, giáo viên và nhân viên đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính trước đó và không có các triệu chứng của COVID-19, không khuyến nghị xét nghiệm lại trong tối đa 3 tháng kể từ lần cuối cùng nhận được kết quả xét nghiệm dương tính. Dữ liệu hiện tại cho thấy một số cá nhân xét nghiệm dương tính liên tục do vật chất vi-rút còn sót lại nhưng không có khả năng lây nhiễm. Các phụ huynh hoặc người giám hộ có thể yêu cầu giấy tờ từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho thấy rõ ngày và loại xét nghiệm COVID-19 gần đây nhất của học sinh. Hướng dẫn về chiến lược xét nghiệm cho những người được tiêm chủng đầy đủ  sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin. Do nguồn cung cấp vắc-xin tăng và càng có nhiều giáo viên và nhân viên tiếp nhận vắc-xin, các ưu tiên của CDC trong xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ thay đổi và bản hướng dẫn sẽ được cập nhật.

Xét nghiệm sàng lọc

Một số trường học cũng có thể chọn dùng xét nghiệm sàng lọc như chiến lược xác định các ca bệnh và ngăn chặn lây truyền thứ cấp. Xét nghiệm sàng lọc liên quan tới việc dùng loại xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 (xét nghiệm chẩn đoán dùng cho mục đích sàng lọc) dùng để xác định tỉ lệ xuất hiện bệnh ở cấp cá nhân dù không có lý do để nghi nhiễm, ví dụ như không có phơi nhiễm đã biết và không có triệu chứng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc xét nghiệm sàng lọc các cá nhân không có triệu chứng không có phơi nhiễm đã biết với mục đích ra quyết định dựa vào kết quả xét nghiệm. Xét nghiệm sàng lọc dùng để xác định các cá nhân nhiễm bệnh mà không có các triệu chứng (hoặc trước khi bộc lộ các triệu chứng), những người có thể truyền nhiễm vì vậy có thể thực hiện các biện pháp để ngăn chặn lây truyền thêm. Mục đích là dùng kết quả xét nghiệm sàng lọc để xác định người có thể trực tiếp quay lại trường học hoặc nơi làm việc cùng các biện pháp bảo vệ sẽ được thực hiện hoặc xác định danh tính và cách ly những người có kết quả xét nghiệm dương tính để ngăn ngừa lây lan bệnh.

Xét nghiệm sàng lọc đặc biệt có giá trị ở những nơi có lây truyền cộng đồng ở mức trung bình, đáng kể và cao. Xét nghiệm sàng lọc cho các trường K-12 có thể cho phép các trường thay đổi giữa các chiến lược xét nghiệm khác nhau khi tỉ lệ nhiễm bệnh trong cộng đồng (và từ đó đánh giá nguy cơ) thay đổi. Xét nghiệm sàng lọc có thể cung cấp bảo vệ thêm cho các trường học sử dụng giãn cách xã hội dưới 6 feet giữa các học sinh trong các lớp học. Đối với các trường triển khai, việc xét nghiệm sàng lọc nên cung cấp ở mức lây truyền cộng cồng trung bình (vàng), đáng kể (cam) và cao (đỏ) cho học sinh, giáo viên và nhân viên và ở các mức thấp (xanh) cho giáo viên và nhân viên. Việc đạt được mức giảm lây truyền bệnh đáng kể bằng xét nghiệm đòi hỏi phải xét nghiệm thường xuyên và thời gian đình trệ ngắn hơn từ lúc thực hiện xét nghiệm đến khi báo cáo kết quả.

Các trường có thể cân nhắc việc dùng xét nghiệm tổng hợp làm chiến lược xét nghiệm sàng lọc cho học sinh. Xét nghiệm tổng hợp là trộn lẫn một số mẫu từ các cá nhân khác nhau cùng trong một "lô" hoặc mẫu tổng hợp, sau đó xét nghiệm mẫu tổng hợp này bằng xét nghiệm chẩn đoán. Phương thức này tăng số cá nhân có thể được xét nghiệm và giảm nhu cầu về nguồn lực xét nghiệm. Phương thức này có thể đặc biệt hữu ích trong các trường dùng nhóm đoàn hệ. Vì tính phức tạp của việc xử lý kết quả dương tính, xét nghiệm tổng hợp được dùng tốt nhất trong các tình huống khi số kết quả dương tính được dự kiến là rất thấp. Có thể thiết lập các nhóm trong các nhóm cấp lớp, như tất cả học sinh ở một nhóm cấp lớp cụ thể hoặc trong cấp lớp tương tự (vd. Lớp-K 2; lớp 3-5). Nếu phát hiện thấy một ca dương tính được xác nhận, những người tiếp xúc gần của bất kỳ ai trong nhóm đó nên được cách ly và xét nghiệm.

Bảng 4. Khuyến nghị xét nghiệm theo mức lây truyền cộng đồng

Bảng 4. Khuyến nghị xét nghiệm theo mức lây truyền cộng đồng
Khuyến nghị xét nghiệm: Tất cả các trường
Xét nghiệm chẩn đoán1: Các học sinh, giáo viên và nhân viên có triệu chứng và người tiếp xúc gần được giới thiệu đi xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm sàng lọc cho giáo viên và nhân viên: xét nghiệm sàng lọc mở rộng3 cho giáo viên và nhân viên được cung cấp ít nhất mỗi tuần một lần.

 Khuyến nghị xét nghiệm theo mức lây truyền cộng đồng
Lây truyền thấp1

Xanh da trời

Lây truyền trung bình

Màu vàng

Lây truyền đáng kể

Cam

Lây truyền cao

Đỏ

Không có xét nghiệm sàng lọc cho học sinh Xét nghiệm sàng lọc cho học sinh: xét nghiệm sàng lọc mở rộng cho học sinh 4 được cung cấp ít nhất mỗi tuần một lần
Xét nghiệm cho các môn thể thao có nguy cơ cao:5 cho các trường triển khai xét nghiệm thường quy cho các môn thể thao, xét nghiệm được khuyến nghị ít nhất mỗi tuần một lần.

Xét nghiệm cho các môn thể thao có nguy cơ thấp và trung bình: cho các trường triển khai xét nghiệm thường quy cho các môn thể thao, xét nghiệm được khuyến nghị ít nhất mỗi tuần một lần.

Xét nghiệm cho các môn thể thao có nguy cơ cao: cho các trường triển khai xét nghiệm thường quy cho các môn thể thao, xét nghiệm được khuyến nghị mỗi tuần hai lần.

Xét nghiệm cho các môn thể thao có nguy cơ thấp và trung bình: cho các trường triển khai xét nghiệm thường quy cho các môn thể thao, xét nghiệm được khuyến nghị ít nhất mỗi tuần một lần.

1Xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 được dùng để xác định tỉ lệ nhiễm SARS-CoV-2 ở mức cá nhân và được thực hiện khi có lý do để nghi ngờ rằng một cá nhân có thể bị nhiễm bệnh, như có các triệu chứng hoặc nghi ngờ bị phơi nhiễm gần dây.

1Xét nghiệm sàng lọc được dùng để xác định những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng, những người này có thể gây truyền nhiễm bệnh nên cần thực hiện các biện pháp để tránh lây truyền thêm.

3Mức lây truyền cộng đồng được xác định là tổng số ca mới trong 100.000 người trong 7 ngày qua (thấp, 0-9; trung bình, 10-49; đáng kể, 50-99; cao, ≥100) và tỉ lệ phần trăm xét nghiệm dương tính trong 7 ngày qua (thấp, <5%; trung bình, 5-7,9%; đáng kể, 8-9.9%; cao, ≥10%).

4Các trường có thể cân nhắc xét nghiệm mẫu lấy ngẫu nhiên của ít nhất 10% sinh viên hoặc có thể triển khai xét nghiệm tổng hợp các cụm/nhóm để xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực có mức lây truyền cộng đồng ở mức trung bình và đáng kể.

5Các trường học có thể cân nhắc xét nghiệm sàng lọc cho các vận động viên là học sinh và cả người lớn (vs. huấn luyện viên, người hướng dẫn) hỗ trợ các hoạt động này nhằm tạo điều kiện tham gia an toàn và giảm nguy cơ lây truyền. Ví dụ phân tầng nguy cơ cho các môn thể thao, hãy xem https://ncaaorg.s3.amazonaws.com/ssi/COVID/SSI_ResocializationDevelopingStandardsSecondEdition.pdfpdf iconexternal icon.

Khi kết hợp với các biện pháp phòng ngừa, như dùng khẩu trang, giữ khoảng cách và các biện pháp khác, các giao thức xét nghiệm có thể là công cụ hiệu quả để giảm lây truyền. Xét nghiệm sàng lọc có thể được thực hiện trực tiếp tại cơ sở trường học (xem phần Những điều cần lưu ý về tính khả thi bên dưới) tại vị trí trung tâm qua học khu hoặc qua giới thiệu tới nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm tại cộng đồng.

 • Lây truyền cộng đồng trung bình (vàng), đáng kể (cam) và cao (màu đỏ): học sinh, giáo viên và nhân viên tham gia xét nghiệm sàng lọc thường xuyên để giảm nguy cơ lây truyền trong trường học.
  • Giáo viên và nhân viên tham gia vào xét nghiệm sàng lọc thường kỳ ít nhất mỗi tuần một lần ​​​​​​. Trong các khu vực có mức lây truyền cộng đồng đáng kể và cao, có thể ưu tiên xét nghiệm sàng lọc mỗi tuần hai lần để nhanh chóng phát hiện ca bệnh trong giáo viên và nhân viên.
  • Học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia vào xét nghiệm sàng lọc thường kỳ ít nhất một lần mỗi tuần. Nếu phát hiện thấy ca dương tính được xác nhận, mọi người tiếp xúc gần sẽ được cách ly và xét nghiệm.
  • Các trường có thể cân nhắc xét nghiệm mẫu lấy ngẫu nhiên của ít nhất 10% học sinh. Ví dụ, trường học có thể chọn ngẫu nhiên 20% học sinh mỗi tuần để xét nghiệm trong toàn bộ số học sinh tham gia học trực tiếp. Hoặc trường học có thể chọn một nhóm của mỗi cấp lớp mỗi tuần để xét nghiệm. Quý vị có thể sử dụng các chiến lược khác nhau để lựa chọn ngẫu nhiên dựa vào độ phù hợp nhất cho chiến lược xét nghiệm sàng lọc của trường học.
 • Xét nghiệm sàng lọc cho các hoạt động thể thao: Để tạo điều kiện thuận lợi tham gia hoạt động thể thao an toàn và giảm lây truyền trong các hoạt động có nguy cao, các trường có thể cân nhắc yêu cầu xét nghiệm sàng lọc để tham gia. Các trường có thể triển khai xét nghiệm trong số các vận động viên là học sinh/người tham gia, huấn luyện viên và người hướng dẫn cũng như bất kể cá nhân nào khác (như tình nguyện viên là phụ huynh), những người có thể tiếp xúc gần với người khác trong khi diễn ra các hành động này.
  • Các sự kiện thể thao, thi đấu và các hoạt động có thể bao gồm việc xét nghiệm sàng lọc liên tục vào ngày diễn ra sự kiện hoặc một ngày trước đó.
  • Các môn thể thao có nguy cơ thấp và trung bình3 bao gồm những hoạt động có thể thực hiện ngoài trời hoặc trong nhà kèm khẩu trang. Xét nghiệm ít nhất mỗi tuần một lần được khuyến nghị cho các môn thể thao này.
  • Các môn thể thao có nguy cơ cao3 bao gồm những hoạt động không thể thực hiện ngoài trời hoặc mang khẩu trang. Xét nghiệm mỗi tuần hai lần tại khu vực có mức lây truyền cộng đồng thấp, trung bình và đáng kể được khuyến nghị để tham dự các môn thể thao này. Các môn thể thao có nguy cơ cao nên triển khai trên mạng hoặc hủy bỏ tại các khu vực có mức lây truyền cộng đồng cao.

Khi cân nhắc nên dùng loại xét nghiệm nào để xét nghiệm sàng lọc, trường học hoặc đối tác xét nghiệm của họ nên chọn các xét nghiệm có thể được cung cấp một cách đáng tin cậy và cung cấp kết quả trong vòng 24 giờ. NAAT là các xét nghiệm có độ nhạy cao để phát hiện a-xít nucleic của SARS-CoV-2. Hầu hết các NAAT cần được thực hiện tại phòng thí nghiệm với thời gian cho kết quả khác nhau (có thể là 1-3 ngày), nhưng một số NAAT là các xét nghiệm tại điểm chăm sóc với kết quả có trong khoảng 15 phút. Xét nghiệm tổng hợp, theo đó các mẫu từ nhiều người ban đầu được kết hợp với nhau có thể giảm chi phí và thời gian trả kết quả. Xét nghiệm sàng lọc này có thể cân nhắc tiến hành ít nhất là hàng tuần tại các khu vực có mức lây truyền cộng đồng trung bình (vàng).

Xét nghiệm kháng nguyên thường ít nhạy hơn NAAT và phần lớn có thể xử lý tại điểm chăm sóc và kết quả có trong khoảng 15 phút. Kết quả xét nghiệm kháng nguyên có thể cần xác nhận bằng một NAAT trong một số tình huống nhất định, như xét nghiệm âm tính với những người có triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính với người không có triệu chứng Các trường học nên làm việc với sở y tế để xây dựng kế hoạch xác nhận và giới thiệu trước khi tiến hành xét nghiệm. Tính nhanh chóng có kết quả (kết quả xét nghiệm có trong 15-30 phút), chi phí khiêm tốn và tính khả thi trong việc triển khai xét nghiệm kháng nguyên giúp chúng trở thành một lựa chọn hợp lý cho hoạt động xét nghiệm sàng lọc tại trường học. Do tính khả thi và dễ chấp nhận, các xét nghiệm có sử dụng tăm bông (mũi trước) làm cho các loại xét nghiệm này trở nên dễ thực hiện hơn ở môi trường học đường. Xét nhiệm dùng mẫu nước bọt cũng có thể là biện pháp thay thế có thể chấp nhận được cho trẻ nhỏ tuổi hơn, nếu xét nghiệm có sẵn và kết quả được gửi trả nội trong 24 giờ.

Tính đến khả năng về vật tư để xét nghiệm sàng lọc có sẵn còn hạn chế hoặc tính khả thi trong việc triển khai xét nghiệm sàng lọc, các trường nên cân nhắc dùng chiến lược ưu tiên.

 • Các trường học và nhân viên y tế công cộng có thể cân nhắc ưu tiên giáo viên và nhân viên so với học sinh vì nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng trong số những nhóm người lớn nhất định.
 • Khi lựa chọn học sinh, các trường học và nhân viên y tế công có thể chọn ưu tiên học sinh trung học phổ thông, tiếp theo là học sinh trường trung học cơ sở, rồi mới đến học sinh trường tiểu học, thể hiện mức lây nhiễm cao hơn trong số trẻ vị thành niên so với học sinh nhỏ hơn.

Báo cáo kết quả xét nghiệm

Mọi cơ sở xét nghiệm COVID-19 đều cần phải báo cáo với  nhân viên y tế cơ sở hoặc tiểu bang phù hợp toàn bộ kết quả xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán đã thực hiện. Các trường dùng xét nghiệm kháng nguyên phải nộp đơn xin và nhận được chứng nhận miễn trừ Sửa đổi Cải tiến Phòng thí nghiệm Lâm sàng (CLIA)external icon và báo cáo kết quả xét nghiệm cho các sở y tế công cộng địa phương hoặc tiểu bang như quy định bắt buộc của Đạo luật về viện trợ, cứu trợ và an ninh kinh tế (CARES) liên quan tới vi-rút Corona (P.L. 116-136).

Các phụ huynh nên được yêu cầu báo cáo các ca dương tính với trường học để tạo điều kiện truy dấu tiếp xúc và đảm bảo thông tin liên lạc và lên kế hoạch tại trường học. Ngoài ra, các nhà quản lý trường học nên thông báo với nhân viên, giáo viên, gia đình và người liên hệ khẩn cấp hoặc người giám hộ hợp pháp ngay về bất kỳ ca bệnh COVID-19 nào mà vẫn giữ bảo mật thông tin phù hợp với Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm 1996 (HIPAAexternal icon), Đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ (ADAexternal icon) và Đạo luật về Quyền riêng tư và Quyền giáo dục Gia đình (FERPApdf iconexternal icon), cũng như các quy định và luật hiện hành khác. Thông báo phải có sẵn để toàn bộ học sinh, giáo viên và nhân viên đều có thể tiếp cận, bao gồm cả những người khuyết tật hoặc có trình độ tiếng Anh hạn chế (vd. qua việc dùng phiên dịch hoặc tài liệu đã chuyển ngữ).

Những điều cần lưu ý liên quan tới công bằng về y tế trong xét nghiệm tại trường học

Nhân viên y tế công cộng và quản lý trường học có thể cân nhắc việc đặt ưu tiên cao hơn cho việc xét nghiệm tại các trường phục vụ nhóm dân cư gặp phải gánh nặng bất cân đối số ca bệnh COVID-19 hoặc bệnh nặng. Những trường này có thể bao gồm:

 • Các trường trong cộng đồng có tỉ lệ ca bệnh COVID-19 cao một cách không tương xứng liên quan tới quy mô dân số, bao gồm các cộng đồng có tỉ lệ các nhóm chủng tộc và dân tộc có số dân trung bình hoặc đông như Người Mỹ Da Đỏ/ Người Alaska Bản Địa, Người Da Đen và Người gốc nói tiếng Tây Ban Nha.
 • Các trường tại khu vực địa lý có khả năng tiếp cận hạn chế với dịch vụ xét nghiệm do khoảng cách hoặc thiếu bộ xét nghiệm25.

Những điều cần lưu ý về đạo đức đối với xét nghiệm tại trường

Không nên tiến hành xét nghiệm khi chưa có sự chấp thuận trên cơ sở biết rõ thông tin của người sẽ được xét nghiệm (nếu là người lớn) hoặc phụ huynh hay người giám hộ của cá nhân đó (nếu là trẻ vị thành niên). Sự chấp thuận trên cơ sở biết rõ thông tin đòi hỏi phải tiết lộ, thấu hiểu, tự do lựa chọn và là cần thiết để giáo viên và nhân viên (nhân viên của trường học) và các gia đình của học sinh để hành động độc lập và đưa ra những lựa chọn theo giá trị, mục tiêu và ưu tiên của họ. Những khác biệt về vị trí và thẩm quyền (cụ thể là hệ thống phân cấp tại sở làm), cũng như tình trạng việc làm và học tập có thể ảnh hưởng đến khả năng tự do đưa ra quyết định của một cá nhân. CDC cung cấp hướng dẫn và thông tin liên quan tới sự chấp thuận để xét nghiệm COVID-19 trong số các nhân viên. Những cân nhắc này cũng áp dụng và có thể điều chỉnh theo xét nghiệm tại trường học.

Các trường nên xây dựng kế hoạch truyền thông để thông báo cho nhân viên y tế địa phương, nhân viên và các gia đình ngay lập tức về bất kỳ ca bệnh COVID-19 nào trong khi vẫn duy trì bảo mật theo Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật  (ADA) external iconvà Đạo luật về quyền riêng tư và Quyền giáo dục của gia đình (FERPA)external iconSửa đổi bảo vệ quyền của học sinh (PPRA)external icon và các quy định, luật hiện hành khác. Khuyến nghị hợp tác với cố vấn địa phương, bộ phận giáo dục hoặc y tế công cộng nhằm đảm bảo có sự ưng thuận và duy trì sự chấp thuận phù hợp và lưu giữ kết quả theo quyền riêng tư và bảo mật phù hợp.

Những điều cần lưu ý trước khi bắt đầu bất kỳ chiến lược xét nghiệm nào

Trước khi triển khai xét nghiệm tại trường của họ, các lãnh đạo nhà trường K-12 nên phối hợp với nhân viên y tế công cộng nhằm đảm bảo có hỗ trợ cho phương thức tiếp cận này từ học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên và xây dựng kế hoạch xét nghệm có các thành tố chính, bao gồm:

 • Nguồn lực và cơ sở hạ tầng riêng để hỗ trợ việc xét nghiệm tại trường học.
 • Sử dụng các xét nghiệm được FDA cho phép cho mục đích sử dụng cụ thể (nghĩa là sàng lọc, tổng hợp) và cơ chế được thiết lập sẵn để nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được cấp phép chỉ định/đặt hàng xét nghiệm.
 • Yêu cầu chứng nhận miễn trừ CLIA để thực hiện xét nghiệm tại trường học bằng xét nghiệm được EUA cho phép.
 • Cơ chế báo cáo toàn bộ kết quả xét nghiệm (cả âm tính và dương tính) theo như yêu cầu của sở y tế địa phương hoặc tiểu bang.
 • Cách để xin biên bản chấp thuận từ phụ huynh đối với học sinh là trẻ vị thành niên và sự đồng thuận/chấp thuận từ chính học sinh.
 • Không gian để tiến hành xét nghiệm an toàn và riêng tư.
 • Khả năng duy trì tính bảo mật kết quả xét nghiệm và bảo vệ quyền riêng tư của học sinh và nhân viên.
 • Các kế hoạch nhằm đảm bảo quyền tiếp cận xét nghiệm xác nhận khi cần thiết thông qua sở y tế địa phương cho những người có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm âm tính và những người không có triệu chứng nhưng có kết quả xét nghiệm dương tính.

Nếu không có sẵn những thành tố này, các trường có thể cân nhắc chiến lược xét nghiệm dựa vào sự giới thiệu khi hợp tác với nhân viên y tế công cộng.

Các trường học nên làm việc với nhân viên y tế địa phương để đánh giá liệu có cần xét nghiệm hay không và cách sử dụng xét nghiệm. Các trường học K-12 do chính quyền liên bang vận hành (vd. cho hoạt động giáo dục của Bộ Quốc Phòng (DoDEA), chuyên vận hành các trường K-12 cho đối tượng phụ thuộc DoD) nên hợp tác với nhân viên y tế liên bang. Ngoài luật của tiểu bang và địa phương, các nhà quản trị trường học nên làm theo hướng dẫn từ Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng Hoa Kỳexternal icon và luật liên bang hiện hành khi cung cấp xét nghiệm cho cơ sở, nhân viên và học sinh là những người đang được trường K-12 tuyển dụng.

Những điều cần lưu ý về tính khả thi và những thách thức khi xét nghiệm tại trường học

Những thách thức này cần được cân nhắc kỹ lưỡng và khắc phục như một phần của các kế hoạch xét nghiệm tại trường học được hợp tác phát triển cùng các nhân viên y tế công cộng.

 • Tại một số trường, nhân viên y tế tại trường học (vd. y tá trường học) có thể thực hiện xét nghiệm vi-rút COVID-19 nếu trường học hoặc cơ sở xét nghiệm nhận được chứng nhận miễn trừexternal icon theo bản Sửa đổi Cải tiến Phòng thí nghiệm Lâm sàng (CLIA). Một số chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại trường học cũng có thể có khả năng thực hiện việc thu thập mẫu xét nghiệm để gửi tới phòng thí nghiệm để xét nghiệm, nếu được đào tạo về thu thập mẫu xét nghiệm mà không có chứng nhận của CLIA. Điều quan trọng là nhân viên chăm sóc sức khỏe tại trường học có quyền tiếp cận và được đào tạo về cách sử dụng phù hợp trang bị bảo hộ cá nhân (PPE). Các cơ sở nên biết về FDA EUA external iconđối với xét nghiệm kháng nguyên external iconvà quyết định thực thi của Medicare & Medicaid (CMS) pdf iconexternal iconliên quan đến  CLIA external iconchứng nhận miễn trừ khi dùng xét nghiệm cho các cá nhân không có triệu chứng.
 • Không phải mọi hệ thống trường học đều có nhân viên, nguồn lực hoặc được đào tạo (bao gồm chứng nhận miễn trừ của CLIA) để thực hiện xét nghiệm. Nhân viên y tế công cộng nên làm việc với các trường để giúp liên kết học sinh, gia đình họ, giáo viên và nhân viên với các cơ hội khác để xét nghiệm tại cộng đồng của họ.
 • Xét nghiệm tại trường học có thể đòi hỏi mức độ phối hợp và trao đổi thông tin giữa các sở y tế, trường học và các gia đình rất nhiều.
 • Cũng có thể có các yếu tố pháp lý và quy định cần lưu ý với việc xét nghiệm trực tiếp tại trường liên quan tới người sẽ ra chỉ định xét nghiệm, người sẽ thực hiện xét nghiệm, cách thức các xét nghiệm đó được chi trả và cách báo cáo kết quả. Các yếu tố đó bao gồm luật pháp của địa phương hoặc tiểu bang xác định những dịch vụ mà y tá trường học và các nhân viên y tế khác tại trường được phép cung cấp, cũng như luật hiện hành về quyền riêng tư.
 • Các lợi ích của việc xét nghiệm tại trường cần được cân nhắc so với chi phí, sự bất tiện và tính khả thi của những chương trình như vậy đối với cả trường học và các gia đình.
 • Các xét nghiệm kháng nguyên thường cung cấp kết quả chẩn đoán lây nhiễm SARS-CoV-2 hiện hoạt nhanh hơn NAAT. Tuy nhiên xét nghiệm kháng nguyên có khả năng bỏ sót ca nhiễm bệnh hiện hoạt cao hơn ngay cả với những người có triệu chứng bệnh và trong trường hợp đó có thể khuyến nghị dùng xét nghiệm phân tử để xác định.

Tiêm chủng cho giáo viên và nhân viên cũng như trong các cộng đồng ngay khi nguồn cung cho phép

Vắc-xin là công cụ quan trọng giúp chặn đứng đại dịch COVID-19. Giáo viên và nhân viên là những người đảm nhiệm công việc quan trọng để xã hội có thể tiếp tục vận hành bình thường và có khả năng chịu nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp đối với SARS-CoV-2. Việc chủng ngừa giáo viên và nhân viên là một lớp của biện pháp bảo vệ và ngăn ngừa cho giáo viên và nhân viên. Các chiến lược giảm thiểu rào cản việc tiếp cận tiêm chủng cho giáo viên và nhân viên thuộc lĩnh vực thiết yếu tuyến đầu, như tại phòng khám tiêm vắc-xin tại hoặc gần địa điểm làm việc là tối ưu. Để giải quyết ưu tiên y tế công cộng quan trọng này, Bộ trưởng bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã ban hành Chỉ Thị của Bộ Trưởngpdf iconexternal icon vào ngày 2 tháng 3, 2021, chỉ đạo tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa COVID-19 tiêm vắc-xin do chính phủ Hoa Kỳ mua phải chuẩn bị tiêm vắc-xin cho những người làm việc tại các trường K-12. Điều này có nghĩa là ngoài các cơ sở tiêm chủng COVID-19 hiện có của tiểu bang và địa phương, giáo viên, nhân viên tại các trường học trên toàn quốc có thể đăng ký buổi hẹn tại trên 9.000 cơ sở nhà thuốc có tham gia Chương trình hợp tác nhà thuốc bản lẻ của liên bang để tiêm chủng COVID-19.

Các nguồn lực mới của CDC hiện có sẵn để cung cấp các thông tin về chỉ thị này:

Viên chức trường học và các sở y tế có thể cùng phối hợp để hỗ trợ việc truyền tải thông điệp và tiếp cận liên quan tới việc tiêm chủng cho các thành viên của cộng đồng trường học. Nền tảng truyền thông của trường học có thể hỗ trợ việc tiếp cận và khuyến khích chủng ngừa cho thành viên trong nhà của trẻ ở tuổi đến trường khi họ có đủ điều kiện. Điều này nên bao gồm việc tiếp cận bằng ngôn ngữ mà những thành viên gia đình học sinh có trình độ tiếng Anh hạn chế có thể hiểu được và ở các định dạng thay thế khi cần để hỗ trợ việc truyền thông hiệu quả cho những người bị khuyết tật.

Việc triển khai các chiến lược phòng ngừa theo lớp sẽ cần tiếp tục đến khi chúng tôi hiểu rõ hơn về khả năng lây truyền giữa những người đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và chương trình tiêm chủng được mở rộng ra trong cộng đồng. Ngoài ra, hiện vắc-xin vẫn chưa được phê duyệt để sử dụng cho trẻ em dưới 16 tuổi. Vì những lý do này, ngay cả sau khi giáo viên và nhân viên được tiêm chủng, các trường cần tiếp tục các biện pháp phòng ngừa cho tương lai trước mắt, bao gồm yêu cầu đeo khẩu trang tại các trường học và giữ khoảng cách.

Định nghĩa

 • Nhân viên trường học trong tài liệu này đề cập tới bất kỳ nhân viên nào của trường học, nhà thầu hoặc tư vấn độc lập có tiếp xúc với học sinh hoặc giáo viên trong suốt cả ngày tại trường, bao gồm, ví dụ, ban giám hiệu, tài xế xe buýt, chuyên gia dinh dưỡng học đường, y tá trường học, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ/cơ năng, nhân viên trông nom và các nhân viên khác trong trường học.
Tham Khảo
 1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/transmission_k_12_schools.html
 2. Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ. Hướng dẫn về COVID-19 cho các trường học an toàn. Ngày 5 tháng 1, 2021. https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/external icon
 3. Để biết sơ đồ phân loại ví dụ về nguy cơ lây truyền trong các môn thể thao, hãy xem https://ncaaorg.s3.amazonaws.com/ssi/COVID/SSI_ResocializationDevelopingStandardsSecondEdition.pdfpdf iconexternal icon
 4. Doyle T et al. COVID-19 in Primary and Secondary School Settings During the First Semester of School Reopening - Florida, August-December, 2020. MMWR 2021; ngày 19 tháng 3, 2021.
 5. Hershow RB et al. Low SARS-CoV-2 Transmission in Elementary Schools - Salt Lake County, Utah, December 3, December 3, 2020-January 31, 2021. MMWR 2021; ngày 19 tháng 3, 2021.
 6. Volpp KG et al. Minimal SARS-CoV-2 Transmission Following Implementation of a Comprehensive School Mitigation Strategy - New Jersey, August 20-November 27, 2020. MMWR 2021; ngày 19 tháng 3, 2021.

Thông tin cập nhật trước đó