Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Nguồn Lực Về Dinh Dưỡng Học Đường

Nguồn Lực Về Dinh Dưỡng Học Đường

Dành cho chuyên gia dinh dưỡng, giáo viên và nhân viên

Cập nhật ngày 12 tháng 2 năm 2021
In

Các Trường Học Cần Biết Những Gì

Thông tin dành cho các tình nguyện viên và chuyên gia dinh dưỡng học đường để thúc đẩy các hành vi, môi trường và hoạt động bảo vệ sức khỏe giúp giảm thiểu sự lây lan của COVID-19.

Phân Phối An Toàn Các Bữa Ăn Học Đường

Công cụ giúp nhân viên trường học phục vụ hoặc phân phối an toàn các bữa ăn đến những người học trực tiếp, qua mạng hoặc phối hợp cả hai tại trường học. Cung cấp các chiến lược giảm thiểu rủi ro cho mỗi mô hình phân phối thức ăn.

biểu tượng trang giấy

Danh Sách Kiểm Tra Về Phục Vụ Bữa Ăn Tại Trường Học

Cung cấp bản tổng quan cho các cơ sở trường học, nhấn mạnh những chiến lược giảm thiểu rủi ro quan trọng để phục vụ các bữa ăn học đường.

Danh Sách Kiểm Tra Dinh Dưỡng Học Đường pdf icon[495 KB, 1 trang]