Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Lưu ý tạm thời cho các nhà quản lý trường học K-12 về việc xét nghiệm SARS-CoV-2

Lưu ý tạm thời cho các nhà quản lý trường học K-12 về việc xét nghiệm SARS-CoV-2

Lưu ý tạm thời này dựa trên những thông tin hiện biết về SARS-CoV-2 và COVID-19 tính đến ngày đăng bài, 30 tháng 6, 2020.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Hoa Kỳ sẽ cập nhật những lưu ý này khi cần thiết và khi có thêm thông tin. Vui lòng thỉnh thoảng xem trang web của CDC để biết hướng dẫn tạm thời cập nhật.

Lưu ý: Tài liệu này nhằm cung cấp những lưu ý về việc sử dụng xét nghiệm thích hợp mà không ảnh hưởng đến các quyết định thanh toán hoặc phạm vi bảo hiểm của xét nghiệm đó, trừ khi có thể được tham khảo (hoặc quy định) bởi một tổ chức khác hoặc cơ quan liên bang hoặc tiểu bang. CDC không phải là một cơ quan quản lý; do đó, thông tin trong tài liệu này là nhằm hỗ trợ các trường học K-12 đưa ra quyết định thay vì thiết lập các yêu cầu quy định.

Khi một số cộng đồng ở Hoa Kỳ mở cửa các trường học K-12, CDC đưa ra các lưu ý về những cách mà trường học có thể giúp bảo vệ học sinh và nhân viên và làm chậm sự lây lan của SARS-CoV-2, vi-rút gây ra bệnh vi-rút corona 2019 (COVID-19). Xét nghiệm để chẩn đoán COVID-19 là một yếu tố của chiến lược toàn diện, nên kết hợp với việc thúc đẩy thực hành các hành vi làm giảm lây landuy trì môi trường lành mạnhhoạt động lành mạnhchuẩn bị ứng phó khi có người bị bệnh.

Trường học cần quyết định, phối hợp với nhân viên y tế của tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và địa phương, và, trong trường hợp trường học K-12 do nhân viên y tế liên bang thích hợp của chính phủ liên bang điều hành (ví dụ: các trường K-12 cho Bộ Quốc phòng [Người phụ thuộc DoD]), có nên thực hiện bất kỳ chiến lược xét nghiệm nào không, và nếu có, thì làm thế nào là tốt nhất. Những lưu ý này mang ý nghĩa bổ sung-chứ không phải thay thế-bất kỳ luật, quy tắc và quy định nào về sức khỏe và an toàn của tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc bộ lạc mà các trường học phải tuân thủ. Việc thực hiện nên theo hướng dẫn bởi những gì khả thi, thiết thực và có thể chấp nhận được và phù hợp với nhu cầu của từng cộng đồng.

Khám sàng lọc triệu chứng và xét nghiệm là các chiến lược để xác định các cá nhân mắc COVID-19. Bên cạnh việc kiểm tra sàng lọc và xét nghiệm, truy dấu người tiếp xúc là một chiến lược kiểm soát bệnh hiệu quả bao gồm điều tra các ca bệnh và những người tiếp xúc với họ - thường bằng cách yêu cầu các cá nhân tự cô lập và những người tiếp xúc cách ly tại nhà một cách tình nguyện. Sàng lọc, xét nghiệm và truy dấu người tiếp xúc là những hành động có thể thực hiện để làm chậm và ngăn chặn sự lây truyền của truyền COVID-19. Các chiến lược này phải được thực hiện theo cách bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành. Bên cạnh các luật, quy định và hướng dẫn của tiểu bang và địa phương, các nhà quản lý trường học cần tuân theo hướng dẫn từ Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳngbiểu tượng bên ngoài khi đưa ra xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên. Các trường học cũng nên tuân theo hướng dẫn từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ về Đạo luật về Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục của Gia đình (FERPA)biểu tượng pdfbiểu tượng bên ngoài và khả năng có thể áp dụng cho học sinh và truy dấu người tiếp xúc và xét nghiệm COVID-19.

Trong khi các trường có vai trò phát hiện sinh viên, giảng viên và nhân viên có các triệu chứng COVID-19 hoặc những người gần đây đã biết hoặc có khả năng phơi nhiễm với SARS-CoV-2, nhân viên nhà trường không nên trực tiếp quản lý các xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trường học (ví dụ: y tá, bác sĩ của trường) có thể tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 trong khả năng của họ với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, như tại các trung tâm y tế tại trường. Không phải mọi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại trường đều có các nguồn lực hoặc được đào tạo để tiến hành xét nghiệm, và theo đó, không nên cảm thấy bắt buộc phải làm như vậy; các nhà cung cấp này có thể giúp giới thiệu học sinh và gia đình và nhân viên của họ đến với những nơi khác để xét nghiệm trong cộng đồng.

Các loại xét nghiệm để xác định SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19

Xét nghiệm vi-rút do Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt hoặc cho phép được khuyến nghị để chẩn đoán lây nhiễm hiện tại với SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19. Xét nghiệm vi-rút đánh giá xem vi-rút có trong mẫu lấy từ cơ quan hô hấp hay không. Kết quả từ các xét nghiệm này giúp nhân viên y tế công cộng xác định và cách ly những người bị lây nhiễm nhằm giảm thiểu lây truyền SARS-CoV-2.

Xét nghiệm kháng thể do FDA chấp thuận hoặc cho phép được sử dụng để phát hiện sự lây nhiễm SARS-CoV-2 trước đây. CDC hiện không khuyến nghị sử dụng xét nghiệm kháng thể làm cơ sở duy nhất để chẩn đoán sự lây nhiễm hiện tại. Tùy thuộc vào thời điểm một người bị lây nhiễm và thời gian xét nghiệm, xét nghiệm có thể không tìm thấy kháng thể ở người hiện tại bị nhiễm COVID-19. Ngoài ra, hiện tại vẫn chưa chứng minh được liệu xét nghiệm kháng thể dương tính có cho thấy khả năng bảo vệ chống lại nhiễm SARS-CoV-2 trong tương lai hay không; do đó, không nên sử dụng xét nghiệm kháng thể tại thời điểm này để xác định xem một người có khả năng miễn dịch hay không.

Các khuyến nghị của CDC về xét nghiệm SARS-CoV-2 dựa trên những gì hiện đã biết về vi-rút SARS-CoV-2 và những gì được biết về vi-rút tiếp tục thay đổi nhanh chóng. Thông tin về xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin.

Thời điểm cần xét nghiệm 

Tài liệu này mô tả các tình huống học sinh K-12 hoặc nhân viên có thể cần xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2, mặc dù quyết định cuối cùng cho xét nghiệm như vậy là của trường học, với sự tham khảo ý kiến với nhân viên y tế địa phương:

Xét nghiệm các cá nhân có dấu hiệu hoặc các triệu chứng phù hợp với biểu hiện của COVID-19

Phù hợp với các khuyến nghị của CDC, những người có các dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19 cần được giới thiệu đến một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để đánh giá xem có cần xét nghiệm hay không. Ở một số địa điểm, mọi người cũng có thể truy cập trang web của sở y tế tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ hoặc địa phương để tìm kiếm thông tin mới nhất tại địa phương về xét nghiệm.

Một chiến lược để xác định những người có các triệu chứng COVID-19 là tiến hành sàng lọc triệu chứng, chẳng hạn như sàng lọc thân nhiệt và/hoặc kiểm tra triệu chứng của nhân viên và học sinh. Những sàng lọc này là một trong nhiều công cụ khác nhau mà các trường học có thể sử dụng để giúp làm giảm nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2. Tuy nhiên, vì sàng lọc triệu chứng không hữu ích trong việc phát hiện những người mắc COVID-19 mà có thể không có triệu chứng hoặc tiền triệu chứng hoặc nếu bị nhiễm vi-rút không liên quan, sàng lọc triệu chứng sẽ không ngăn chặn được tất cả những người mắc COVID-19 vào trường. Các biện pháp sàng lọc nên được tiến hành một cách an toàn và tôn trọng đồng thời tuân theo các quy định và luật hiện hành về quyền riêng tư. Các nhà quản lý trường học có thể sử dụng các ví dụ về phương pháp khám sàng lọc trong Hướng dẫn bổ sung của CDC cho các chương trình trông trẻ vẫn đang hoạt động làm hướng dẫn khám sàng lọc trẻ em và Câu hỏi thường gặp nói chung cho cơ sở kinh doanh của CDC để khám sàng lọc nhân viên.

Là một phần của sàng lọc triệu chứng, các trường nên được chuẩn bị để chuyển những người có triệu chứng đến một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc cơ sở xét nghiệm thích hợp. Nhân viên y tế tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và địa phương và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ xác định khi nào xét nghiệm vi-rút cho SARS-CoV-2 là thích hợp. Đối với người phụ thuộc và nhân viên DoD, nhân viên y tế liên bang hoặc DoD sẽ xác định khi nào xét nghiệm như vậy là phù hợp.

Xét nghiệm các cá nhân không có triệu chứng đã biết hoặc nghi ngờ phơi nhiễm với người mắc COVID-19

Xét nghiệm SARS-CoV-2 được khuyến nghị cho tất cả những người tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19:

 • Do khả năng lây truyền vi-rút không có triệu chứng và tiền triệu chứng, điều quan trọng là những người tiếp xúc với học sinh hoặc nhân viên mắc bệnh COVID-19 nhanh chóng được phát hiện và được xét nghiệm. Điều này đặc biệt quan trọng để bảo vệ những người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19. Mọi người đều có nguy cơ nhiễm COVID-19 nếu họ đã phơi nhiễm với vi-rút, nhưng một số người có xu hướng trở bệnh nặng hơn những người khác, có nghĩa là họ có thể phải nhập viện, săn sóc đặc biệt hoặc can thiệp bằng máy thở để giúp họ hít thở hoặc thậm chí có thể tử vong.
 • Ngoài ra, theo luật pháp và quy định của tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và địa phương, ban giám hiệu nhà trường nên làm việc với nhân viên y tế địa phương để thông báo cho những người có tiếp xúc gần với một người được chẩn đoán mắc COVID-19 ở nhà và tự theo dõi các triệu chứng.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nhân viên y tế sẽ xác định khi nào xét nghiệm vi-rút cho học sinh hoặc nhân viên không có triệu chứng với SARS-CoV-2 là phù hợp.

Xét nghiệm các cá nhân không có triệu chứng và chưa biết đã có phơi nhiễm với người mắc COVID-19

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tổng thể cho tất cả học sinh và nhân viên trong môi trường trường học chưa được nghiên cứu đến một cách có hệ thống. Vẫn chưa biết liệu xét nghiệm trong môi trường học đường có làm giảm thêm sự lây truyền vi-rút từ người sang người không, ngoài những gì được dự kiến với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm khác (ví dụ: cách ly giao tiếp xã hội, đeo khẩu trang vải, rửa tay, tăng cường làm sạch và khử trùng). Do đó, CDC không khuyến nghị xét nghiệm chung cho tất cả học sinh và nhân viên. Việc thực hiện cách tiếp cận tổng thể cho việc xét nghiệm trong trường học có thể đặt ra những thách thức, như thiếu cơ sở hạ tầng để hỗ trợ xét nghiệm thường quy và theo dõi trong môi trường học đường, khả năng chấp nhận không rõ ràng với phương thức xét nghiệm này ở học sinh, phụ huynh và nhân viên, thiếu nguồn lực chuyên biệt, những lưu ý thực tiễn liên quan đến việc xét nghiệm trẻ vị thành niên và sự gián đoạn tiềm ẩn trong môi trường giáo dục.

Thông tin thêm cho trường học K-12:

  • Khuyến khích nhân viên và sinh viên ngừng xem, đọc hoặc nghe các tin tức, bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội nếu họ cảm thấy quá tải hoặc căng thẳng.
  • Khuyến khích nhân viên và sinh viên ăn uống lành mạnh, tập thể dục, ngủ đủ giấc và dành thời gian để thư giãn.
  • Khuyến khích nhân viên và sinh viên trò chuyện với những người mà họ tin cậy về các mối lo ngại và cảm giác của họ.
  • Xem xét đăng các bảng thông báo về đường dây nóng quốc gia về sức khỏe tâm thần: 1-800-985-5990, hoặc nhắn tin TalkWithUs tới 66746
  • Cộng Đồng, Trường Học, Nơi Làm Việc và Sự Kiện: Thông Tin về Nơi Quý Vị Sống, Làm Việc, Học Tập và Vui Chơi
Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 6 năm 2020