Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Cập nhật quan trọng: Cơ sở y tế
CDC đã cập nhật một số phương thức chọn lọc để vận hành hệ thống y tế hiệu quả nhằm thích ứng với hoạt động tiêm chủng COVID-19. Tìm hiểu thêm
BẢN CẬP NHẬT
Với bằng chứng mới về biến thể B.1.617.2 (Delta), CDC đã cập nhật hướng dẫn dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ. CDC khuyến nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến trường K-12 nên đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. Học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian trên lớp vào mùa thu và nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa theo lớp tại trường.
BẢN CẬP NHẬT
Nhà Trắng tuyên bố rằng du khách quốc tế bắt buộc phải có tiêm vắc-xin trước khi vào Hoa Kỳ và có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11, 2021. Đối với các mục đích vào Hoa Kỳ, vắc-xin được chấp nhận sẽ bao gồm các vắc-xin nằm trong danh sách được sử dụng khẩn cấp của WHO và được FDA phê duyệt hay cho phép sử dụng. Thông tin thêm có ở đây.
BẢN CẬP NHẬT
Yêu cầu khi du lịch vào Hoa Kỳ đang thay đổi, bắt đầu từ 8, 2021 tháng 11. Thông tin thêm có tại đây.

Thư thông báo về việc truy dấu tiếp xúc, tùy chỉnh

Thư thông báo về việc truy dấu tiếp xúc, tùy chỉnh
Cập nhật ngày 22 tháng 9 năm 2021
In

Ban giám hiệu trường có thể sử dụng thư mẫu bên dưới để thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về ca bệnh/bùng phát tại trường và tình trạng tiếp xúc gần. Họ cũng có thể sử dụng các thư này để hướng dẫn cô lập cho những phụ huynh/người giám hộ của học sinh đã xác nhận nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Tùy chỉnh thư mẫu nếu cần để đưa vào thông tin cụ thể liên quan đến trường học của quý vị. Nội dung được đánh dấu cho biết thông tin có thể được điều chỉnh dựa trên nhu cầu của nhà trường. Thư cũng có sẵn ở định dạng Microsoft Word.

Thông báo ca bệnh COVID-19: Thư thông báo mẫu gửi phụ huynh/người giám hộ của học sinh (Thông báo chung)

[Date/Time]

Kính gởi Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ:

[Insert School Name] xem sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, nhân viên trong trường là một mối ưu tiên. Luôn tâm niệm điều đó, chúng tôi xin gởi thư này về nhà để quý vị được biết. Chúng tôi đã được thông báo là tại [Insert School Name] có một người được chẩn đoán mắc COVID-19. Chúng tôi đang thực hiện theo các khuyến cáo của CDC để đảm bảo người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 tuân thủ chỉ dẫn cô lập và luôn giữ khoảng cách với những người khác cho đến khi họ có thể trở lại trường một cách an toàn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vệ sinh và khử trùng tất cả các khu vực của trường.

Mọi học sinh đã được xác định là người tiếp xúc gần với người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 đã được thông báo về tình trạng tiếp xúc gần của họ trước khi chúng tôi phát thư này.  Nếu quý vị không nhận được thông báo đó, điều đó có nghĩa là con em quý vị KHÔNG phải là người tiếp xúc gần với người được chẩn đoán mắc COVID-19. Vì vậy, học sinh không phải cách ly tại nhà hay cần được xét nghiệm. Dù vậy, chúng tôi xin khuyên quý vị tiếp tục theo dõi triệu chứng của con em quý vị mỗi ngày. Nếu con em quý vị hình thành triệu chứng của COVID-19, xin vui lòng:

 1. Liên lạc ngay với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 2. Thực hiện theo chỉ dẫn xét nghiệm và cô lập được mô tả ở đây [Insert link to the school's isolation guidance or this CDC Overview of COVID-19 Isolation for K-12 Schools].
 3. Thông báo ngay cho nhà trường nếu học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị truy cập [insert hyperlink to local public health department or other appropriate sites] để biết thêm thông tin về các cách giữ an toàn cho cộng đồng trường chúng ta. CDC cũng cung cấp thêm thông tin về COVID-19 và các trường học, cơ sở trông trẻ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thường xuyên cập nhật khi cần thiết và sẽ thông báo nhanh chóng về mọi vấn đề lo ngại liên quan đến COVID-19 và vấn đề sức khỏe khác cần quý vị chú ý. Chúng tôi xin khuyến khích quý vị liên lạc với chúng tôi khi có câu hỏi và lo ngại. Xin gọi cho chúng tôi theo số [NUMBER], gởi email cho chúng tôi về [EMAIL] hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi là [INSERT LINK HERE] để được cập nhật.

Chúng tôi cam kết thúc đẩy trải nghiệm học tập tối ưu và đảm bảo an toàn cho các học sinh, nhân viên của chúng tôi. Chích ngừa COVID-19 cho tất cả các học sinh cũng như giáo viên, nhân viên và người nhà là chiến lược y tế công hàng đầu để giúp chấm dứt đại dịch và hỗ trợ các trường tiếp tục hoạt động đầy đủ. Xin truy cập trang Vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên của CDC để biết thêm thông tin về cách đưa con em quý vị đi chích ngừa ngay khi đủ điều kiện.

Trân trọng,

[NAME, TITLE, and CONTACT INFORMATION]

Thông báo tiếp xúc COVID-19: Thư thông báo mẫu gửi phụ huynh/người giám hộ của học sinh được xác định là người tiếp xúc gần

[Date]

Kính gởi Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ:

[Insert School Name] xem sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, nhân viên trong trường là một mối ưu tiên. Chúng tôi đã được thông báo là một người được chẩn đoán mắc COVID-19 đã ở khoảng cách gần với con em quý vị vào ngày [mm/dd]. Chúng tôi đang thực hiện theo các khuyến cáo của CDC để đảm bảo người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 tuân thủ chỉ dẫn cô lập và luôn giữ khoảng cách với những người khác cho đến khi họ có thể trở lại trường một cách an toàn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vệ sinh và khử trùng tất cả các khu vực của trường.

Hợp tác với các viên chức y tế công cộng và trường học, chúng tôi đã xác định rằng con em quý vị được xem là người tiếp xúc gần với người được chẩn đoán mắc COVID-19; do đó, con em quý vị sẽ cần cách ly tại nhà đủ 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc gần nhất đã biết, trừ khi em đó đã được chích ngừa đầy đủ hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 90 ngày qua và đã hồi phục. Xin lưu ý các ngày quan trọng sau:

 • Con em quý vị đã tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19 vào ngày [Insert date of exposure. If exposed on more than one day, list all dates of known exposure.].
 • Do con em quý vị đã được xác định là tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, học sinh sẽ cần cách ly tại nhà đủ 14 ngày kể từ ngày phơi nhiễm gần nhất đã biết, trừ khi em đó đã được chích ngừa đầy đủ hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 90 ngày qua và đã hồi phục. Nếu con em quý vị không hình thành triệu chứng hay có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, học sinh có thể trở lại trường vào ngày [Insert date for day 15, using the date of the last exposure as day 0].
 • Chúng tôi khuyên rằng con em quý vị nên được xét nghiệm ngay, trừ khi học sinh đã được chích ngừa đầy đủ hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 90 ngày qua và đã hồi phục. Nếu kết quả âm tính, học sinh cần được xét nghiệm lần nữa sau 5-7 ngày kể từ khi phơi nhiễm và tiếp tục cách ly đến hết thời hạn cách ly 14 ngày. Con em quý vị nên được xét nghiệm vào hoặc sau ngày [insert date for day 5, using the date of the last exposure as day 0].
  • Nếu con em quý vị đã được chích ngừa đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19 và quý vị sẵn sàng cung cấp bằng chứng chích ngừa cho nhà trường, xin liên lạc với [insert name of appropriate school contact] tại [insert email and phone number]. Người đã chích ngừa đầy đủ không cần cách ly; tuy nhiên, họ nên xét nghiệm sau 5-7 ngày kể từ khi phơi nhiễm và đeo khẩu trang trong nhà ở nơi công cộng hoặc cho đến khi có kết quả âm tính. Họ cũng nên theo dõi triệu chứng COVID-19 trong 14 ngày và thực hiện xét nghiệm cũng như cô lập ngay nếu hình thành triệu chứng của COVID-19.
 • Nếu con em quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 90 ngày qua và quý vị sẵn lòng cung cấp bằng chứng kết quả xét nghiệm vi-rút dương tính trước đây cho nhà trường, xin liên lạc với [insert name of appropriate school contact] tại [insert email and phone number]. Người có kết quả xét nghiệm dương tính trong 90 ngày qua, đã hoàn thành 10 ngày cô lập và sau đó đã hồi phục thì không cần xét nghiệm hay cách ly. Họ nên tự theo dõi triệu chứng của COVID-19 trong 14 ngày kể từ khi phơi nhiễm và cô lập ngay lập tức nếu hình thành triệu chứng của COVID-19. Họ nên hỏi ý kiến bác sĩ để biết các khuyến nghị về xét nghiệm nếu hình thành triệu chứng mới.

Trong thời gian cách ly, nếu con em quý vị hình thành triệu chứng của COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính, xin hãy đảm bảo là học sinh thực hiện cô lập ngay cũng như thông báo ngay cho trường.  Nếu con em quý vị chưa được xét nghiệm, chúng tôi khuyên nên thực hiện ngay. Khi quý vị thông báo cho chúng tôi, chúng tôi có thể thực hiện thêm các bước để đảm bảo an toàn cho cộng đồng trường chúng ta.  Chúng tôi có thể cần xác định những người có thể đã tiếp xúc gần với con em quý vị để phòng ngừa vi-rút tiếp tục lây lan thêm.

Chúng tôi khuyên quý vị truy cập [insert hyperlink to local public health department or other appropriate links] để biết thêm thông tin về các cách đảm bảo an toàn cho gia đình quý vị và cộng đồng trường chúng ta. Ngoài ra, trang mạng của CDC cũng cung cấp thông tin về COVID-19, bao gồm thông tin tổng quan về cách ly liên quan tới môi trường học đường K-12, tại: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-contact-tracing/about-quarantine.html.

Chúng tôi sẵn lòng được chào đón con em quý vị quay trở lại học tập tại trường vào ngày nêu trên, hoặc nếu quý vị có thể cung cấp bằng chứng chích ngừa hay kết quả xét nghiệm dương tính trong vòng 90 ngày qua. Trong thời gian đó, [insert name of teacher or school administrator] sẽ liên lạc với quý vị và cung cấp thêm thông tin về cách để học sinh có thể tiếp tục học tập và được giảng dạy trong khoảng thời gian không tới trường trực tiếp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thường xuyên khi cần và thông báo nhanh chóng về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến COVID-19 hay vấn đề sức khỏe khác. Chúng tôi xin khuyến khích quý vị liên lạc với chúng tôi khi có câu hỏi và lo ngại. Xin gọi cho chúng tôi theo số [NUMBER], gởi email cho chúng tôi về [EMAIL] hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi là [INSERT DETAILS HERE] để được cập nhật.

Xin an tâm rằng chúng tôi cam kết thúc đẩy trải nghiệm học tập tối ưu và đảm bảo an toàn cho các học sinh, nhân viên của chúng tôi.

Trân trọng,

[NAME, TITLE, and CONTACT INFORMATION]

Thư hướng dẫn cô lập gởi phụ huynh/người giám hộ của học sinh mắc COVID-19

[Date]

Kính gởi Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ:

[Insert School Name] xem sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, nhân viên trong trường là một mối ưu tiên. Luôn tâm niệm điều đó, chúng tôi xin gởi thư này về nhà để cung cấp cho quý vị và con em quý vị - học sinh có triệu chứng của COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 - thông tin về cách cô lập; cách tiếp tục học tập trong thời gian cô lập, nếu có thể; và thời điểm có thể trở lại trường an toàn.

Do con em quý vị đang có triệu chứng của COVID-19 hoặc có kết quả dương tính với COVID-19 (bất kể triệu chứng), chúng tôi khuyến nghị các em thực hiện theo hướng dẫn của CDC, là:

 • Ở nhà, không đến trường hay môi trường khác, bao gồm tất cả các hoạt động ngoại khóa, trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày sau khi khởi phát triệu chứng, hoặc nếu học sinh không có triệu chứng, thì là 10 ngày bắt đầu từ ngày sau ngày có kết quả xét nghiệm dương tính, tính từ ngày lấy mẫu xét nghiệm. Mọi người có thể làm lây lan SARS-CoV-2, loại vi-rút gây bệnh COVID-19, trong trọn vẹn 10 ngày kể từ khi lây nhiễm, ngay cả khi họ không có triệu chứng hoặc đang cảm thấy khỏe hơn. Thông tin cụ thể hơn về thời gian cô lập được cung cấp ở trang tổng quan về cô lập này.
 • Điều quan trọng là học sinh hoặc nhân viên đang trong thời gian cô lập phải ở nhà, tránh xa người khác nhiều nhất có thể, ngay cả khi họ không có triệu chứng bệnh. Họ không nên trực tiếp tới trường hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa hay hoạt động xã hội khác trong thời gian thực hiện cô lập. Họ không nên tham gia vào các hoạt động như sự kiện thể thao, hẹn vui chơi, tiệc tùng, các buổi tụ họp gia đình và xã hội, các buổi biểu diễn âm nhạc hoặc rạp hát và các sự kiện khác nơi họ có thể tiếp xúc với người khác. Để tránh khả năng người khác bị nhiễm COVID-19, hãy cố gắng hế sức để hạn chế tiếp xúc giữa những người đang cô lập và người khác, bao gồm các thành viên khác trong gia đình trong thời gian cô lập. Dù người đang cô lập có đeo khẩu trang, quý vị vẫn nên hạn chế tiếp xúc với người khác.
 • Nếu con em quý vị còn nhỏ và cần được người lớn hỗ trợ thường xuyên, hãy chỉ định một người trong nhà làm người chăm sóc chính trong giai đoạn này và đảm bảo người chăm sóc đó cũng phải đeo khẩu trang.
 • Theo dõi triệu chứng. Nếu học sinh bộc lộ dấu hiệu báo động cấp cứu, hãy tìm đến dịch vụ chăm sóc y tế cấp cứu ngay. Các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu bao gồm việc khó thở; đau dai dẳng hoặc tức ngực; tình trạng lẫn lộn mới; không có khả năng thức giấc hoặc tỉnh táo; và da, môi hay móng nhợt nhạt, xám xịt hoặc có màu xanh (tùy vào tông da).
 • Tránh tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình và vật nuôi bằng cách ở trong một phòng riêng và dùng phòng vệ sinh riêng nếu có thể.
 • Tránh dùng chung vật dụng cá nhân như tách, khăn và đồ dùng ăn uống.
 • Đeo khẩu trang khi ở gần người khác, kể cả người cùng hộ gia đình.

Nếu học sinh cần có người chăm sóc, vui lòng tham khảo lời khuyên của CDC về chăm sóc người bệnh để bảo vệ cho người chăm sóc và những người khác.

Một người được chẩn đoán mắc COVID-19 có thể ở gần bên người khác khi

 • đã trải qua ít nhất 10 ngày sau khi các triệu chứng bệnh của họ bắt đầu, hoặc từ ngày ban đầu họ xét nghiệm vi-rút dương tính (dùng ngày lấy mẫu xét nghiệm) nếu họ không thấy có các triệu chứng

 • Nếu họ có bị sốt, thì ít nhất đã trải qua 24 giờ kể từ dừng sốt mà không cần sử dụng thuốc hạ sốt

 • các triệu chứng khác đã cải thiện.*

*Tình trạng mất vị giác và khứu giác có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng sau khi hồi phục và không cần phải hoãn việc kết thúc cách ly.

Những khuyến nghị này không áp dụng với người bị bệnh COVID-19 nghiêm trọng hoặc có hệ miễn dịch bị suy yếu (suy giảm miễn dịch). Tham khảo ý kiến với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để biết các khuyến nghị của họ.

Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích quý vị truy cập [insert hyperlink to local public health department or other appropriate links] để biết thêm thông tin về COVID-19 trong cộng đồng chúng ta. Trang mạng của CDC cũng cung cấp thông tin về COVID-19, bao gồm nội dung tổng quan về cô lập liên quan đến môi trường học đường K-12, tại: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-contact-tracing/about-isolation.html.

Chúng tôi sẵn lòng chào đón học sinh quay trở lại học tập trực tiếp khi kết thúc giai đoạn cô lập. Trong thời gian đó, sẽ có một giáo viên hoặc thành viên ban giám hiệu trường liên lạc với quý vị và cung cấp thêm thông tin về cách để con em quý vị tiếp tục học tập và được giảng dạy trong giai đoạn cô lập.

Chúng tôi xin khuyến khích quý vị liên lạc với chúng tôi khi có câu hỏi và lo ngại. Xin gọi cho chúng tôi theo số [NUMBER], gởi email cho chúng tôi về [EMAIL] hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi là [INSERT DETAILS HERE] để được cập nhật.

Xin an tâm rằng chúng tôi cam kết thúc đẩy trải nghiệm học tập tối ưu cho các học sinh của mình cũng như luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong giai đoạn này.

Trân trọng,

[NAME, TITLE, and CONTACT INFORMATION AT SCHOOL]